Trwa pobieranie danych...
Pobieranie danych nie powiodło się. Prosimy spróbować ponownie
AMB 0.00 (0.00%)1970-01-01, 00:00
 • Otoczenie rynkowe
  Rynek

  Rynki alkoholi krajów Europy Środkowej i Wschodniej podlegają w ostatnich latach znaczącemu przeobrażeniu. Konsumenci zmieniają upodobania przechodząc z mocniejszych alkoholi na słabsze, w tym wino. Cechą wspólną rynków regionu jest natomiast nadal relatywnie niski poziom konsumpcji wina, w porównaniu do krajów zachodnioeuropejskich. Rosnąca kultura picia wina oznacza dla jego producentów i dystrybutorów duży potencjał rozwoju.

  W Polsce, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez AC Nielsen na koniec stycznia 2009 r., wartość sprzedaży win wzrosła w ciągu 12 miesięcy o 13% osiągając ponad 1,6 mld zł. Biorąc pod uwagę, że badania te pokrywają około 70% całego rynku, szacowana przez AMBRA S.A. wartość całego rynku to ponad 2,2 mld zł.

  Według tych samych badań AC Nielsen wartość rynku win spokojnych (stołowych) wzrosła licząc rok do roku o ponad 16% (do 896 mln zł), win musujących o blisko 8 % (do 262 mln zł) a wermutów o ponad 14 % (do 257 mln zł).

  Nadal jednak zarówno w Polsce będącej krajem o małych obszarach uprawy winorośli, jak i w innych krajach naszego regionu - w Czechach, na Słowacji i w Rumunii - czyli w krajach, które posiadają uprawy winorośli i konsumpcja wina jest wyższa niż w Polsce istnieje duży potencjał wzrostu, co wynika z porównania z innymi krajami europejskimi, będącymi producentami wina. Przeciętna roczna konsumpcja wina na mieszkańca w Polsce wynosi bowiem około 3-4 litry, w Czechach około 10, Rumunii powyżej 20, a na przykład w Luksemburgu jest to około 70 litrów, a we Francji - 60.

  Pozycja rynkowa Grupy AMBRA

  W Polsce Grupa AMBRA jest zdecydowanym liderem rynku win (AC Nielsen). Razem ze swoimi spółkami zależnymi (TiM S.A. i PH Vinex Slaviantsi Poland Sp. z o.o.) ma ok. 25% udział w rynku (sama AMBRA ok. 18%). Oznacza to, że co czwarta butelka wina jest sprzedana w Polsce za pośrednictwem Grupy AMBRA.

  Największą grupę produktów sprzedawanych przez Grupę AMBRA w Polsce stanowią wina musujące. Należące do niej marki: DORATO, CIN&CIN, MICHELANGELO - to trzy najlepiej sprzedające się wina w tym segmencie, a ich wartościowe udziały w rynku to odpowiednio: 16%, 12% i 10%. Udział wszystkich win sprzedawanych przez Grupę AMBRA w rynku win musujących wynosił 47% w roku 2008.

  Grupa AMBRA ma nie tylko ugruntowaną pozycję lidera na rynku win musujących, ale umacnia również stale swoją pozycję na perspektywicznym rynku win spokojnych w Polsce. Rynek win spokojnych jest rynkiem bardziej rozdrobnionym asortymentowo niż rynek win musujących, a udziały głównych marek są zdecydowanie niższe. Czołowa marka Grupy AMBRA w tej kategorii to FRESCO posiadające około 4% udział w rynku i będące wiceliderem tego rynku.

  Rynek win spokojnych charakteryzuje też wysoka dynamika wzrostu i duże rozdrobnienie, jeśli chodzi o producentów, dystrybutorów i oferowane marki. Inną charakterystyczną jego cechą jest bardzo duża konsumpcja win importowanych z Bułgarii (obecnie około 22% krajowego rynku win, jednak udział ten z roku na rok systematycznie spada na rzecz chociażby win z tzw. Nowego Świata). Czołową pozycję wśród dystrybutorów win bułgarskich w Polsce AMBRA osiągnęła dzięki przejęciu kontroli nad spółką Vinex, natomiast AMBRA (po połączeniu w czerwcu 2013 r. z spółką zależną Centrum Wina - Dystrybucja Sp. z o.o.) i TiM - należą do czołowych importerów winiarskich produkowanych właśnie w Nowym Świecie.

  Grupa AMBRA jest również liderem pod względem ilościowym na rynku wermutów z udziałem ok. 35%, a czołowa jej marka to CIN&CIN z udziałem ilościowym 22%. Grupa AMBRA posiada również dominującą pozycję na rynku bezalkoholowych napojów musujących. Rynek ten wykreowany został w dużym stopniu przez AMBRĘ, która wprowadziła w 1992 r. markę PICCOLO.

  Również na rynkach Czech, Słowacji oraz Rumunii, gdzie spółki Grupy później niż w Polsce rozpoczęły działalność, Grupa AMBRA należy do czołowych graczy na rynku win.


  2008©, Ambra S.A.