Dywidendy

Od momentu debiutu giełdowego, czyli od ponad 10 lat AMBRA wypłaciła swoim akcjonariuszom ponad 90 mln zł dywidend.


Wybrane dane finansowe

AMBRA - strategia i perspektywy rozwoju (prezentacja do pobrania)

Audytor

Spółka AMBRA S.A. informuje, że podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych AMBRA S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2016/2017 oraz dokonania przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych AMBRA S.A. i jej Grupy za I półrocze roku obrotowego 2016/2017 jest Mazars Audyt Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 1/2017 dotyczący wyboru audytora

Spółka korzystała i korzysta z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 oraz przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań finansowych za I półrocze lat obrotowych 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016.

W spółce brak jest reguły określającej wybór i zmianę podmiotów badających sprawozdania finansowe.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej