Trwa pobieranie danych...
Pobieranie danych nie powiodło się. Prosimy spróbować ponownie
AMB 0.00 (0.00%)1970-01-01, 00:00
 • Rok 2006
  Raport bieżący nr 29/2006
  [Rok 2006]piątek, 15 grudnia 2006

  Temat: Informacja o dywidendzie

  Zarząd AMBRA S.A. informuje, iż w dniu 14 grudnia 2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło Uchwałę nr 8/2006 w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005/2006.

  Raport bieżący nr 28/2006
  [Rok 2006]piątek, 15 grudnia 2006

  Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 grudnia 2006 r.

  Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 14 grudnia 2006 roku następujące uchwały...

  Raport bieżący nr 27/2006
  [Rok 2006]piątek, 15 grudnia 2006

  Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% i więcej ogólnej liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AMBRA S.A. w dniu 14 grudnia 2006

  Zarząd Ambra S.A. („Spółka") informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 14 grudnia 2006 roku („Zgromadzenie") obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 66,55% kapitału zakładowego Spółki.

  Raport bieżący nr 26/2006
  [Rok 2006]czwartek, 14 grudnia 2006

  Temat: Wybór audytora

   Zarząd Ambra S.A. informuje, iż dnia 13 grudnia 2006 r. Rada Nadzorcza AMBRA S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

  2008©, Ambra S.A.