4 marca 2022

Jako Grupa AMBRA wyrażamy naszą solidarność z narodem ukraińskim i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej inwazji na Ukrainę.


Obywatele Ukrainy to nasze koleżanki i koledzy z pracy, znajomi, przyjaciele, sąsiedzi. Teraz gdy zostali oni, a przede wszystkim ich bliscy w Ukrainie poddani tak ciężkiemu doświadczeniu wojny, narażeni na utratę życia, zdrowia, dobytku, suwerenności własnego kraju, nie możemy stać obojętnie.

Zgodnie z przyjętymi przez nas wartościami wierzymy, że każdy człowiek ma niezbywalne prawo do godności, wolności, samostanowienia. Żadne też państwo nie powinno wbrew wyborom własnych obywateli przechodzić pod panowanie innego państwa.

Już pierwszych kilka dni tej niesprawiedliwej i nieusprawiedliwionej wojny pokazuje, jaki ogrom cierpienia spada na ludność cywilną Ukrainy. To jej przede wszystkim postanowiliśmy nieść pomoc.

W tym celu przekazaliśmy obecnie darowiznę w kwocie 100 tys. zł na działania Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, które na szeroką skalę prowadzi akcję humanitarną na terenach objętych działaniami zbrojnymi. Fundusze te wspomagają dostarczanie najbardziej potrzebnych pakietów pomocowych i żywności dla ofiar wojny, wsparcie przy ewakuacji osób oraz pomoc psychologiczną dla dzieci. Podejmujemy również dalsze kroki zmierzające do długofalowego i systematycznego zapewnienia pomocy potrzebującym.

Zarazem pracownicy Grupy AMBRA włączają się licznie i z pełnym zaangażowaniem w akcje pomocowe, które wspierają różnorodne inicjatywy wsparcia Ukraińców. Wielu naszych pracowników podjęło się organizacji lub wspomożenia zbiórek na rzecz poszkodowanych, uciekających do Polski dzieci, w tym podopiecznych sierocińca we Lwowie.

Stoimy i będziemy stać po stronie wolnej i demokratycznej Ukrainy.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej