17 listopada 2014

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I kwartał 2014/2015 r. odbyła się 14 listopada 2014 r. na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Na pytania Internautów odpowiadali: Robert Ogór, Prezes Zarządu i Piotr Kaźmierczak, Członek Zarządu. Zapraszamy do lektury pełnego zapisu rozmowy.

w.wojnowski@retailnet.pl: Ile obecnie działa sklepów Centrum Wina? Czy w tym roku otwieraliście sklepy w centrach handlowych i w jakich? Jakie są założenia pod względem otwarć w 2015 roku? W jakich miastach planujecie (liczba mieszkańców)? Czy zaczęliście otwierać sklepy w nowym mniejszym koncepcie i może powstać takich sklepów? Jak jest średnia powierzchnia punktu?

Zarząd Grupy AMBRA: - Obecnie działa 25 sklepów Centrum Wina. W bieżącym roku otwarty został pierwszy sklep w Lublinie w Centrum Handlowym Felicity. W najbliższym czasie nie planujemy nowych otwarć, ponieważ istniejące sklepy zlokalizowane są w najlepszych centrach handlowych i najatrakcyjniejszych miejscach, i nadal mają potencjał wzrostu sprzedaży. Nasze sklepy mają powierzchnię od 30 do 80 metrów kwadratowych.

stan: Jednym z segmentów działalności spółki są nieruchomości inwestycyjne. Mogliby Państwo powiedzieć coś więcej o tej działalności?

Zarząd Grupy AMBRA: - Pozycja ta obejmuje przede wszystkim nieruchomości zlokalizowane w Bukareszcie należące na naszej spółki zależnej ZAREA S.A.

iwest: Jak przewidują Państwo wyniki w IV kwartale roku kalendarzowego? Popyt na rynkach zagranicznych się zwiększy?

Zarząd Grupy AMBRA: - Liczymy na dobre wyniki IV kwartału roku kalendarzowego. Za wcześnie jest jeszcze, żeby powiedzieć coś więcej o wynikach. Zdecydowana większość sprzedaży realizowana jest w drugiej połowie grudnia.

majka: Czy w okresie świątecznym, w IV kwartale kalendarzowym, odnotowują Państwo zwiększone przychody?

Zarząd Grupy AMBRA: - Okres IV kwartału kalendarzowego to zawsze najlepszy okres sprzedażowy. Poziom sprzedaży jest w tym okresie ponad dwa razy większy niż średnio w pozostałych kwartałach.
SAF: Łączna sprzedaż zwiększyła się. Jak wygląda natomiast sprzedaż samego wina czy produktów z wyłączeniem przychodów z Cydru Lubelskiego? Czy tutaj też odnotowane zostały wzrosty?

Zarząd Grupy AMBRA: - Przychody z Cydru Lubelskiego wyniosły ok. 10 mln zł w I kwartale, natomiast niższe przychody odnotowano na winach musujących i wermutach, głównie z powodu ograniczenia sprzedaży do dyskontów.

Ewa_01: Z czego wynika wzrost wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników?

Zarząd Grupy AMBRA: - W celu zwiększenia dostępności i dystrybucji CYDRU LUBELSKIEGO zwiększona została organizacja sprzedaży w Polsce. Dodatkowo do wzrostu wynagrodzeń przyczyniły się kilkuprocentowe podwyżki płac.

iwest: Jak przedstawia się działalność Spółki na zagranicznych rynkach Rumunii, Czech i Słowacji?
Zarząd Grupy AMBRA: - Obniżona sprzedaż w I kwartale wynikała z: a/ Rumunia - towarowanie rynku przed podwyżką akcyzy we wrześniu 2013 r. = efekt bazy, b/ Czechy i Słowacja - przesunięcie części aktywności promocyjnych z I na II kwartał.

Paco: W kwartale spółka wykazała wysokie pozostałe przychody i koszty operacyjne. Czego są one skutkiem?

Zarząd Grupy AMBRA: - Zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych wynikało z uzyskanych odszkodowań w Rumunii. Koszty obejmowały m.in. odpisy należności.

Inwestor: Witam serdecznie Pana Prezesa i Pana Dyrektora. Najbardziej interesuje mnie, co się stało że zanotowali Państwo znaczny wzrost przychodów a jednak zysk netto spadł dość mocno. Co się na to złożyło?

Zarząd Grupy AMBRA: - Za wzrostem przychodów poszedł proporcjonalnie wzrost marży brutto; inwestycje w rozwój Cydru Lubelskiego obciążyły zysk brutto ze sprzedaży, który był równy r-d-r. Zwiększanie organizacji sprzedaży i w efekcie wyższe koszty operacyjne spowodowały obniżenie zysku operacyjnego. Zmniejszenie zadłużenia i kosztów finansowych zmniejszyło wpływ spadku EBIT na wynik netto.

director: Znacznie zwiększyło się zadłużenie długoterminowe. Spółka zaciągnęła kredyt? Na jaki cel?

Zarząd Grupy AMBRA: - Spółka zmniejszyła całkowite zadłużenie oprocentowane rok do roku o 9,1%. Zwiększenie zadłużenia długoterminowego wynikało z przedłużenia umów kredytowych na finansowanie obrotowe na okresy powyżej 1 roku.

Kris: Czy wyniki działalności w Rumunii oraz na Słowacji i w Czechach się poprawia?

Zarząd Grupy AMBRA: - Oczekujemy poprawy wyników finansowych z operacji zagranicznych.

Akcjonariusz: Zakładają Państwo zwiększenie sprzedaży cydru w roku obrotowym 2-, 3-krotnie. Można spotkać się z opiniami, że osiągnięcie to bez większych problemów. Czy zatem prognozy te są raczej konserwatywne, a po cichu liczycie na jeszcze większą sprzedaż?

Zarząd Grupy AMBRA: - Liczymy.

Krzys: Witam Panów. Czy dużo mniejszy wynik netto w I kwartale roku obrotowego może odbić się na dywidendzie? Dotychczas kwotowo dywidenda była wypłacana coraz większa.

Zarząd Grupy AMBRA: - Niższy zysk w I kwartale nie powinien odbić się na dywidendzie. Planujemy nadal zwiększać kwoty do wypłaty dla akcjonariuszy.

Piotrek: Kiedy Cydr Lubelski został wprowadzony do oferty? W którym kwartale został wykazany pierwszy raz w sprawozdaniu?

Zarząd Grupy AMBRA: - Cydr Lubelski jest sprzedawany od czerwca 2013 r.

Inwestor: Sprzedaż liczona w butelkach zwiększyła się bardziej niż sprzedaż w zł. Z czego to wynika?

Zarząd Grupy AMBRA: - Wynika to ze zwiększenia udziału cydru, który ma niższą cenę jednostkową.

Akcjonariusz: Jakie inwestycje są przewidziane na obecny rok obrotowy?

Zarząd Grupy AMBRA: - W bieżącym roku obrotowym planujemy inwestycje na poziomie 13-15 mln zł.

Piotr: Dzień dobry, jak idzie sprzedaż w bieżącym kwartale? czy można się spodziewać wyższego zysku niż w analogicznym okresie roku poprzedniego?

Zarząd Grupy AMBRA: - Za wcześnie jest jeszcze, żeby powiedzieć coś więcej o sprzedaży. Zdecydowana większość sprzedaży realizowana jest w drugiej połowie grudnia.

Krzys: Jakie koszty promocji cydru są przewidziane na ten rok obrotowy? Jak przedstawiają się one w stosunku do poprzedniego roku obrotowego? Dziękuję.

Zarząd Grupy AMBRA: - Wraz z rosnącą sprzedażą będziemy zwiększać wydatki na promocję Cydru Lubelskiego.

Piotr: Kiedy będą zyski z Cydru?

Zarząd Grupy AMBRA: - Zakładamy, że przekroczymy próg rentowności w roku 2015/2016.

Piotr: Czy nie lepiej było zorganizować wideokonferencję?

Zarząd Grupy AMBRA: - Planujemy wideokonferencję po wynikach półrocznych.

bjerre: Czy niemiecki właściciel naciska na większą dywidendę?

Zarząd Grupy AMBRA: - Niemiecki akcjonariusz wspiera realizowaną przez Zarząd politykę stabilnie rosnącej dywidendy.

Zainteresowany: Witam, zmniejszyły się rentowności osiągane przez spółkę. Czego jest to następstwem?

Zarząd Grupy AMBRA: - Rentowność marży ze sprzedaży utrzymała się na zbliżonym poziomie. Inwestycje w cydr obniżyły przejściowo rentowność EBIT i zysku netto.

gmrowiec@gmail.com: Z czego wynika zmniejszenie sprzedaży do dyskontów, o którym była mowa w odpowiedzi na pytanie od SAF?

Zarząd Grupy AMBRA: - Wycofanie CIN&CIN Vermouth z jednej z sieci.

Piotr: czy dzieje się coś w sprawie sprzedaży działki w Bukareszcie?

Zarząd Grupy AMBRA: - Działka jest aktywnie oferowana do sprzedaży.

Piotr: Czy nie przydała by się stworzyć jakąś nową tanią markę i wprowadzić do sprzedaży w dyskontach? Czy planujecie sprzedaż cydru w dyskontach?

Zarząd Grupy AMBRA: - Strategia współpracy z dyskontami opiera się na zasadzie priorytetu rentownych przychodów i zrównoważonego portfela sprzedaży. Taniość nie jest celem naszego biznesu.

górnik: Kiedy AMBRA sprzeda nieruchomość w Rumunii? Czy są chętni?

Zarząd Grupy AMBRA: - O sprzedaży będziemy mogli poinformować po jej realizacji. W chwili obecnej nie możemy udzielić żadnych dodatkowych informacji.

Ron: Ile kosztuje butelka 0,33l Cydru a ile wyprodukowanie jej zawartości? Jaka jest rentowność sprzedaży na jednej, takiej butelce?

Zarząd Grupy AMBRA: - Dla dobra akcjonariuszy Spółka nie dzieli się wszystkimi informacjami z szeroką publicznością.

marzena: Po jakich cenach spółka skupuje jabłka do produkcji Cydru i od kogo?

Zarząd Grupy AMBRA: - Informacja ta to również tajemnica handlowa Spółki.

górnik: Ile punktów Centrum Wina chce spółka otworzyć? Jakie wyniki osiąga ta spółka zależna?

Zarząd Grupy AMBRA: - W tej chwili sieć Centrum Wina liczy 25 sklepów. W najbliższym czasie celem jest zwiększenie sprzedaży z istniejących powierzchni handlowych. Centrum Wina nie jest spółką zależną, ale marką handlową AMBRA S.A.

marzena: Jakie wartości sprzedaży dla Cydru spółka prognozuje na 2015 i 2016 r.?

Zarząd Grupy AMBRA: - Na tak dynamicznie rosnącym rynku trudno o precyzyjne prognozy. Chcemy utrzymać pozycję zdecydowanego lidera rynku cydru, który w perspektywie 5 lat może osiągnąć poziom 30 do 50 mln litrów.

Książe: Co z przejęciami? Czy zarząd ma jakieś inne spółki z branży na oku?

Zarząd Grupy AMBRA: - Aktualnie nie planujemy znaczących akwizycji.

Książe: Z czego składają się krótkoterminowe zobowiązania z tyt. kredytów, pożyczek, obligacji? Jaki jest udział poszczególnych pozycji w krótkoterminowym zadłużeniu?

Zarząd Grupy AMBRA: - Zadłużenie krótkoterminowe to prawie w całości kredyty bankowe obrotowe.
analityk: Czy jest planowana kampania reklamowa w mediach dot. Cydru Lubelskiego?

Zarząd Grupy AMBRA: - Planujemy pełne wsparcie marketingowe marki Cydr Lubelski.

Inner: Dlaczego są tak duże różnice w wycenie nieruchomości przy badaniu jej wartości, vs. wycena w księgach?

Zarząd Grupy AMBRA: - Nieruchomości w księgach zostały ujęte przed laty wg cen z tamtego okresu. Od tego czasu ceny rynkowe wzrosły.

Piotr: czy planujecie wprowadzić do sprzedaży jakieś nowości produktowe?

Zarząd Grupy AMBRA: - Wprowadziliśmy od września 2014 r. pod marką CIN&CIN nowy wariant win musujących Prosecco. Na sezon planowane są limitowane edycje naszych głównych marek: Dorato, Pliska, MichelAngelo.

kontroler: Jakie inwestycje są planowane na obecny rok obrotowy? Ile wyniesie CAPEX?

Zarząd Grupy AMBRA: - Inwestujemy głównie w utrzymanie i rozwój mocy produkcyjnych w naszej winiarni w Biłgoraju. CAPEX wyniesie 13-15 mln zł.

Piotr: powtórzę pytanie czy Cydr Lubelski będzie sprzedawany w dyskontach?

Zarząd Grupy AMBRA: - Nie wykluczamy takiej okresowej aktywacji w roku 2015.

Piotr: jak kształtują się ceny surowców i materiałów do produkcji?

Zarząd Grupy AMBRA: - Ceny surowców i materiałów do produkcji kształtują się korzystnie. Zbiory wina oraz jabłek wskazują na możliwość obniżenia kosztów zakupu surowca.

trader: Jaka jest rentowność Centrum Wina?

Zarząd Grupy AMBRA: - Centrum Wina obejmuje sprzedaż do gastronomii oraz sklepy specjalistyczne. Rentowność tej operacji jest zbliżona do średniej rentowności Grupy AMBRA.

mgm: Z jakich środków - własnych czy zewnętrznych - będą pokryte inwestycje w najbliższym roku (13-15 mln zł)?

Zarząd Grupy AMBRA: - Inwestujemy z własnych środków.

gmrowiec@gmail.com: Czy w najbliższych kwartałach są przewidziane jakieś znaczące inwestycje? Czy bardziej zanosi się na ocenę inwestycji w Cydr Lubelski i czerpanie korzyści z tej inwestycji? Na jaki efekt finansowy liczą Państwo w związku z ostatnimi nakładami inwestycyjnymi?

Zarząd Grupy AMBRA: - Inwestycje w Cydr Lubelski pozwolą na wzrost rentowności od przyszłego roku obrotowego.

Piotr: czy nadaj zamierzacie zmniejszać zadłużenie?

Zarząd Grupy AMBRA: - Zadłużenie powinno nadal zmniejszać się w następnych latach.

trader: Ile punktów Centrum Wina spółka planuje otworzyć?

Zarząd Grupy AMBRA: - W najbliższym czasie nie planujemy nowych otwarć.

Gość: Chciałbym się upewnić: tylko w pierwszym kwartale 2014/2015 sprzedaż Cydru Lubelskiego wyniosła 10 mln zł, czyli tyle samo co w całym 2013/2014?

Zarząd Grupy AMBRA: - Tak, potwierdzamy.

Piotr: ostatnio wyszła rekomendacja DM BZWBK dla Ambry z ceną docelową 12 zł czy uważacie że to godziwa wycena?

Zarząd Grupy AMBRA: - Zarząd również uważa, że Spółka jest obecnie wyceniona znacznie poniżej jej wartości godziwej.

Piotr: czy zamierzacie rozwijać sprzedaż eksportową?

Zarząd Grupy AMBRA: - Głównym priorytetem pozostaje sprzedaż krajowa.

Piotr: czy jesteście zadowoleni z poziomu sprzedaży marki Sutter Home?

Zarząd Grupy AMBRA: - Tak. Przejęcie dystrybucji Sutter Home, lidera rynku w segmencie powyżej 20 zł jest pełnym sukcesem sprzedażowym.

Piotr: czy na bieżący rok obrotowy planujecie wprowadzenie podwyżek cen?

Zarząd Grupy AMBRA: - Nie planujemy podwyżek cen.

Piotr: Dziękuję za odpowiedzi i życzę udanego II kwartału, sobie również :)

Zarząd Grupy AMBRA: Bardzo dziękujemy :-)

Moderator: Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego spotkania i już zapraszamy na kolejną konferencję po wynikach półrocznych!


Czat został zorganizowany na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej