18 lutego 2015

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I półrocze 2014/2015 r. odbyła się 16 lutego 2015 r. na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.


Na pytania internautów odpowiadali: Robert Ogór - Prezes Zarządu i Piotr Kaźmierczak - Wiceprezes Zarządu. Zapraszamy do lektury pełnego zapisu rozmowy.


Zdzisław: Czy wzrost zysku brutto to tylko i wyłącznie zasługa Cydru Lubelskiego ?

Zarząd Grupy AMBRA: Wzrost zysku brutto to przede wszystkim efekt poprawy marż i niższych kosztów zakupu. CYDR LUBELSKI to w obecnej fazie projekt rozwojowy i nie osiągnął jeszcze progu rentowności. Jesteśmy zadowoleni z poprawy marż zysków operacyjnych, wyników finansowych i świetnych przepływów. Dalszy znaczący spadek zadłużenia zwiększa potencjał rozwoju na przyszłość. Na rynku projekt CYDR LUBELSKI rozwija się dynamicznie. Nieco poniżej oczekiwań wypadła sprzedaż w pozostałych segmentach.


Zdzisław: Z czego wynika tak niska wycena spółki ?

Zarząd Grupy AMBRA: Wycena spółki cały czas nie oddaje potencjału wzrostu zysków spółki i jej dobrej sytuacji finansowej. Jesteśmy przekonani, że w dłuższym okresie kurs akcji będzie lepiej oddawał wartość spółki.


Zdzisław: Jak wygląda kwestia ceny surowca, czyli jabłek przy produkcji Cydru Lubelskiego. Czy w ostatnim czasie cena jabłek wzrosła czy spadła?

Zarząd Grupy AMBRA: Ceny jabłek spadły w roku 2014, podobnie jak ceny wina.


Login: Jakie plany ma spółka na dalszy rozwój?

Zarząd Grupy AMBRA: Ścieżka rozwoju wartości poprzez wzrost sprzedaży cydru dopiero się zaczęła. W najbliższych okresach CYDR LUBELSKI będzie dodawał do wzrostu sprzedaży. W następnej kolejności będziemy rozbudowywać ofertę w segmencie produktów niskoalkoholowych, gdzie w dalszej perspektywie nie wykluczamy inwestycji i przejęć. Jednocześnie stawiamy na dalszą poprawę efektywności.


Artur: Jak wygląda dotychczasowa sprzedaż w 2015 roku.

Zarząd Grupy AMBRA: Poinformujemy o tym w maju.


director: Jakie są koszty działań marketingowych? Czy prowadzą Państwo wewnętrzne badania ich skuteczności? Czy można powiedzieć coś więcej o ich efektywności?

Zarząd Grupy AMBRA: Budżet działań marketingowych wzrósł w I półroczu w całości w związku z promocją Cydru Lubelskiego. Poprzez analizy wewnętrzne, jak i badania rynkowe monitorujemy efektywność działań marketingowych.


biznes_info: Jak przebiegł IV kwartał kalendarzowy na rynkach zagranicznych?

Zarząd Grupy AMBRA: Na rynkach zagranicznych sprzedaż wzrosła o około 4%. Wzrost ten wypracowany został w Rumunii, lekki spadek mieliśmy w Czechach i na Słowacji.


Paco: Czy poprawiła się sytuacja należności? Czy wdrożono jakieś procedury naprawcze?

Zarząd Grupy AMBRA: Ściągalność należności jest na dobrym poziomie, nie było potrzeby wprowadzania planów naprawczych. Obserwowaliśmy natomiast pogorszenie płatności od niektórych klientów, ale były to przypadki jednostkowe.


górnik: Jakieś konkretne działania marketingowe spółka wdraża celem zwiększenia sprzedaży cydru?

Zarząd Grupy AMBRA: W roku ubiegłym wsparcie projektu CYDR LUBELSKI kierowało się na zbudowanie powszechnej dostępności oraz świadomości marki u konsumentów. W obu obszarach nasze cele zostały w pełni osiągnięte i CYDR LUBELSKI osiągnął w krótkim czasie nadzwyczajną znajomość i akceptację u polskich konsumentów. W roku 2015 głównym celem jest zwiększenie częstotliwości jak i wielkości zakupów Cydru Lubelskiego w punktach sprzedaży. W tym celu wprowadzamy nowe opakowanie, jakim jest CYDR LUBELSKI w puszce 0,5 l.


Kris: Odnośnie kursów walut obcych, biorąc pod uwagę ostatnią sytuację z Frankiem, w jaki sposób będą Państwo chronić się przed tego typu sytuacjami?

Zarząd Grupy AMBRA: Ryzyko kursowe Grupy Ambra dotyczy głównie Euro. Spółka ma możliwość elastycznego reagowania na zmiany kursu Euro, m.in. dzięki liniom kredytowym w Euro i transakcjom zabezpieczającym. Nie kumulujemy ryzyka kursowego i w dłuższym okresie przenosimy je na klientów.


kontroler: Jaka jest rentowność na winach w porównaniu z cydrem.

Zarząd Grupy AMBRA: Rentowność win jest o kilka punktów procentowych wyższa niż cydru.


Dawid: Czy poziom zadłużenia obniżył się w związku ze sprzedażą środków trwałych?

Zarząd Grupy AMBRA: Obok sprzedaży środków trwałych na spadek zadłużenia wpłynęło również obniżenie poziomu zapasów.


Książe: Marki spółki nie są kojarzone z nazwą spółki, czy nie warto było zastanowić się nad zwiększeniem rozpoznawalności Ambry jako właściciela?

Zarząd Grupy AMBRA: Nasza Grupa działa w kilku sektorach rynku win i alkoholi w oparciu o portfel znanych marek taki jak DORATO, CIN&CIN, EL SOL, PICCOLO, PLISKA, BACZEWSKI, CENTRUM WINA, CYDR LUBELSKI. Marki te są liderami w swoich kategoriach i ich portfolio jest największym atutem i kapitałem spółki na przyszłość. Nie widzimy na dzisiaj potrzeby i miejsca na rynku wina dla wprowadzenia marki pod nazwą AMBRA, która jest marką właściciela portfolio.


User_mas: Jaki jest średni przyrost uczestników programu Kocham Wino?

Zarząd Grupy AMBRA: Liczba uczestników programu KOCHAM WINO stale rośnie i w roku 2014 przekroczyła już 40 tys. członków, a udział ich zakupów w sprzedaży sieci przekroczył 30%.


Ireneusz: Czy zarząd ma jakieś podmioty na oku w temacie przejęć?

Zarząd Grupy AMBRA: Nie mamy na chwilę obecną tematów, o których moglibyśmy informować.


GPW_master: Przewidują Państwo że kolejne półrocze pod względem zysków będzie lepsze niż poprzednie?

Zarząd Grupy AMBRA: W drugim półroczu roku obrotowego Grupa Ambra osiąga niższy wynik niż w pierwszym. W ujęciu rok do roku w II półroczu spodziewamy się na poziomie operacyjnym podobnego wyniku.


biznes_info: Jak prezentuje się udział Ambry po IV kwartale kalendarzowym w rynku cydru?

Zarząd Grupy AMBRA: Udział CYDRU LUBELSKIEGO jako zdecydowanego lidera rynku cydru, a udział następnego w kolejności gracza nie przekracza 10%.


Grzegorz: Dzień dobry, może trochę szczegółowe pytanie jak na początek, ale chciałbym się dowiedzieć co to są \"rezerwy na opłaty handlowe\" i z czego wynika ich wzrost z ok. 9,3 mln zł w I półroczu 2013/2014 do ok. 25,9 mln zł w I półroczu 2014/2015.

Zarząd Grupy AMBRA: Rezerwy na opłaty handlowe na 31.12.2014 wyniosły 25,9 mln zł w porównaniu do 24,8 mln zł na 31.12.2013. (strona 35 raportu półrocznego).


ohans: Jaką dywidendę planuje spółka wypłacić pod koniec roku?

Zarząd Grupy AMBRA: Zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom zwiększenie dywidendy za rok obrotowy 2014/2015.


Login: Ile kosztuje najtańsze wino z oferty Ambry?

Zarząd Grupy AMBRA: Wina z oferty Ambry oferowane są we wszystkich segmentach cenowych, z wyjątkiem segmentu najtańszego.


piotr.k: czy drugie półrocze bieżącego roku też zapowiada się lepiej od drugiego półrocza roku ubiegłego?

Zarząd Grupy AMBRA: Po oczyszczeniu o wpływ ubiegłorocznych zdarzeń jednorazowych (aktywo na podatek odroczony) spodziewamy się w II półroczu roku obrotowego 2014/15 podobnego poziomu zysków.


piotr.k: w grudniu została sprzedana część działki w Bukareszcie czy uzyskana cena była zadowalająca? dlaczego nie było żadnej informacji ze spółki o tej transakcji?

Zarząd Grupy AMBRA: Cena odpowiadała wartości rynkowej i była zadowalająca. Transakcja nie podlegała obowiązkowi raportowania poza raportem półrocznym.


Beata: Czy na rynkach zagranicznych, na których działa spółka, cydr jest znanym produktem?

Zarząd Grupy AMBRA: Na rynkach Europy Wschodniej cydr jest mniej popularny niż w krajach zachodnich. Obserwujemy jednak rosnące zainteresowanie cydrem w Czechach, Rumunii, na Węgrzech i w Bułgarii.


akcjonariusz: Jaką część przychodów stanowią przychody posiadanych sklepów Centrum Wina?

Zarząd Grupy AMBRA: Nadal nie przekraczają 10% przychodów Grupy.


piotr.k: kiedy spółka planuje pokazanie choć minimalnego zysku w kwartałach III i IV? czy to w ogóle jest możliwe?

Zarząd Grupy AMBRA: Poprawa wyniku w II półroczu to kwestia wypłaszczenia sezonowości, temu służy m.in. projekt CYDR LUBELSKI, ale w perspektywie najbliższego roku - dwóch lat projekt ten nie przełoży się jeszcze na wzrost zysków.


ŁukaszN: Jaka jest właściwie polityka dywidendowa spółki? Wypłacanie coraz wyższych kwotowo dywidend? Czy ważna jest także stopa dywidendy?

Zarząd Grupy AMBRA: Polityka dywidendowa spółki przewiduje stopniowy wzrost dywidendy w zgodzie z rosnącym zyskiem.


kontroler: Ile wynosi dług netto spółki?

Zarząd Grupy AMBRA: Na 31.12.2014 dług netto wynosił 100,7 mln zł.


Dawid: Spółka aktywnie obniża zadłużenie. Jaki poziom zadłużenia chce osiągnąć spółka?

Zarząd Grupy AMBRA: Średnioterminowo uznajemy poziom Dług/EBITDA = 2 za optymalny.


Peter: W czym upatrujecie szans na wzrost kursu akcji Ambry?

Zarząd Grupy AMBRA: Dalszy wzrost cash flow z działalności przełoży się z pewnością na wzrost kursu akcji.


inwestor_indywidualny: Ile trwa wyprodukowanie jednej partii cydru lubelskiego?

Zarząd Grupy AMBRA: CYDR LUBELSKI jest wytwarzany wyłącznie ze świeżo tłoczonego soku jabłkowego. Tłoczenie soku następuje just in time, po czym sok trafia bezpośrednio do fermentacji, w wyniku której po ok. 14 dniach otrzymujemy zabutelkowany świeży CYDR LUBELSKI.


Ireneusz: Czy spółka skorzystała z rosyjskiego embarga na polskie jabłka przez co znacznie zmalała ich cena?

Zarząd Grupy AMBRA: Tak. Niższe ceny zakupu poprawiły rentowność marży, jednak zyski zostały w całości reinwestowane w rozwój CYDRU LUBELSKIEGO.


PrezesKa: Dlaczego przychody ze sprzedaży w 1 półroczu wzrosły stosunkowo mało biorąc dla porównania samą sprzedaż?

Zarząd Grupy AMBRA: Spadła średnia cena, bo zwiększył się udział cydru. Dlatego przychody rosły wolniej niż wolumen sprzedaży


Mateusz: Czy nadal spada eksport?

Zarząd Grupy AMBRA: Eksport ustabilizował się na niskim poziomie.


PrezesKa: Co wpłynęło na spadek przychodów w drugim kwartale porównując z II kw. roku poprzedniego?

Zarząd Grupy AMBRA: Główne czynniki niższych przychodów to spadek rynku wermutów, rezygnacja ze sprzedaży wermutu CIN&CIN w jednej z sieci dyskontowych.


akcjonariusz: Jakie czynniki mają wpływ na takie różnice w sprzedaży pomiędzy dwoma pierwszymi kwartałami?

Zarząd Grupy AMBRA: Sezonowość rynku wina polega na tym, że sprzedaż w IV kwartale roku kalendarzowego jest ponad dwa razy wyższa niż w pozostałych kwartałach.


Grzegorz: Jeszcze odnośnie rezerw: czym są te \"opłaty handlowe\", na czyją rzecz miałyby być ewentualnie płatne?

Zarząd Grupy AMBRA: Są to różnego rodzaju opłaty ponoszone na rzecz klientów spółki związane z promocją, ekspozycją produktów spółki.


dziennik_GP: Dlaczego sprzedali Państwo winiarnię w Czechach oraz nieruchomości w Rumunii?

Zarząd Grupy AMBRA: Sprzedaż nieruchomości w Czechach była skutkiem rezygnacji z działalności w obszarze produkcji win lokalnych. Działka gruntu w Bukareszcie jest w posiadaniu spółki od ponad 10 lat i Zarząd już kilka lat temu przeznaczył ją do sprzedaży. Ceny uzyskane w obu przypadkach przyniosły Grupie zysk ze sprzedaży.


ŁukaszN: Czy spółka skupuje jabłka z polskich skupów?

Zarząd Grupy AMBRA: Produkując CYDR LUBELSKI wyłącznie ze świeżo tłoczonych soków spółka opiera zakup surowca w całości na współpracy z regionalnymi polskimi dostawcami (sadownikami).


dziennik_GP: Dlaczego zmniejszyli Państwo wielkość zapasów? Czy jest to związane z prognozami? Czy ze względu na koszty?

Zarząd Grupy AMBRA: W końcu 2013 roku przed podwyżka akcyzy zakupiliśmy większa ilość zapasów alkoholi mocnych, które sprzedaliśmy w 2014 r. Obecny poziom zapasów jest już bliski optymalnego.


Fibs: Jaka jest rentowność sprzedaży na jednej butelce Cydru Lubelskiego?

Zarząd Grupy AMBRA: Oczekujemy podwojenia sprzedaży cydru w Polsce.


Fibs: Na kiedy przypada dzień wypłaty dywidendy? Czy w tym roku to jest 0,45 zł na akcję?

Zarząd Grupy AMBRA: Dywidenda zostanie uchwalona po zakończeniu roku obrotowego i publikacji sprawozdania finansowego. Przewidywany termin to październik 2015 r.


Fibs: Jakie podmioty są dla Państwa konkurencją na rynku?

Zarząd Grupy AMBRA: AMBRA zajmuje wiodącą pozycję w różnych segmentach polskiego rynku alkoholi: win stołowych, win musujących, wermutów, brandy, wódek premium, cydru. W każdym z tych segmentów występuje zróżnicowane otoczenie konkurencyjne dla naszych produktów, np. dla rynku wermutów i win musujących: Bacardi Martini, dla brandy: grupa Stock i CEDC, dla wódki Baczewski: Finlandia i Absolut.


ŁukaszN: Zrobili Państwo restrukturyzację w Czechach a teraz informują państwo o sprzedaży? Z zyskiem? Co zadecydowało o pozbyciu się nieruchomości?

Zarząd Grupy AMBRA: Celem i efektem restrukturyzacji jest pozbycie się nierentownej działalności i aktywów z nią związanych. Uzyskana cena była wyższa od wartości księgowej po odpisach, stąd zysk.


Ben: Jaki udział w rynku prezentuje Ambra?

Zarząd Grupy AMBRA: Co piąta butelka wina i brandy pochodzi od naszej Grupy.


Beata: Planujecie wejść na nowe rynki zagraniczne?

Zarząd Grupy AMBRA: Nie planujemy dalszej ekspansji zagranicznej. Chcemy się rozwiajać na rynku polskim, rumuńskim i czeskim.


Mateusz: Jakie prognozy na rynkach eksportowych?

Zarząd Grupy AMBRA: Nie oczekujemy istotnej poprawy w eksporcie. Koncentrujemy się na rynka lokalnych Grupy Ambra.


User_mas: Jakie są przewidywania odnośnie branży?

Zarząd Grupy AMBRA: Oczekujemy w średniej perspektywie kilkuprocentowego wzrostu rynku wina w Polsce. Perspektywy rozwoju dla uczestników rynku oceniamy jako korzystne.


akcjonariusz: Jakieś inwestycje są planowane w tym roku?

Zarząd Grupy AMBRA: Głównie w rozwój mocy produkcyjnych cydru. Wartość inwestycji nie przekroczy 14 mln zł.


akcjonariusz: Co może odegrać decydującą rolę na wyniki drugiego półrocza?

Zarząd Grupy AMBRA: Rozwój konsumpcji wina i cydru w Polsce będzie miał główny wpływ na wyniki.


piotr.k: czy podnosiliście ceny Cydru do sieci? w ostatnim czasie zaobserwowałem skok ceny na półce w Auchan z 10pln na 16pln

Zarząd Grupy AMBRA: Nie podwyższaliśmy cen sprzedaży Cydru w roku 2014. W okresie przejęcia sieci real przez grupę Auchan dochodziło do zawirowań w polityce cenowej tych sieci.


biznes_info: czy wolumen sprzedaży będzie wzrastał?

Zarząd Grupy AMBRA: Podobnie jak w I półroczu rosnąca sprzedaż Cydru Lubelskiego będzie wpływać na wzrost ilościowy sprzedaży.


akcjonariusz: Czy nadal prowadzą Państwo działalność w Rumunii, Słowacji i w Czechach? Jak z wynikami sprzedaży tam?

Zarząd Grupy AMBRA: Spółki naszej Grupy prowadzą działalność w Rumunii, Słowacji i w Czechach, osiągają w bieżącym roku pozytywne wyniki finansowe i będą rozwijać swoją działalność na tych rynkach.Czat został zorganizowany na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej