8 listopada 2023

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 odbyła się 8 listopada 2023 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Poniżej znajduje się zapis czatu.

Konrad: Czy zarząd nie obawia się mody na odchodzenie od alkoholu?
Robert Ogór: Po 3 tysiącach lat pewnego modnego trendu nie czujemy, że to miałby być koniec.

Adam: Czy Prezes zgadza się wypowiedzią analityków: "Pomimo słabszych perspektyw na rok 2022/23, przyszłoroczna kwota dywidendy również powinna wzrosnąć, jednak już nie tak dynamicznie – prognozujemy 1.17 PLN na akcję".
Piotr Kaźmierczak: Od ponad 10 lat wypłacamy dywidendy, ich wzrost jest skorelowany ze wzrostem zysków AMBRY. Nie pokusimy się o prognozowanie dywidendy za kolejny rok. Jej poziom będzie w pierwszym rzędzie uzależniony od wyników spółki, które w największej części generowane są w czwartym kwartale roku kalendarzowego.

Adam: Czy przewidywany jest skup akcji?
Piotr Kaźmierczak: Nie jest planowany skup akcji. Spółka planuje się nadal dzielić z akcjonariuszami zyskiem poprzez wypłatę dywidendy.

Gość: Czy widać spowolnienie, a w zasadzie pogorszenie nastrojów konsumenckich, czy zmniejszenie zainteresowania kupna produktów spółki?
Robert Ogór: Pogorszenie nastrojów konsumenckich przełożyło się na spadki sprzedaży niemal wszystkich kategorii alkoholowych. Sprzedaż ilościowa win obniżyła się w ostatnich 12 miesiącach o ok. 8%. Na tym tle marki naszej Grupy wypadają lepiej niż rynek. Jednak nie wystarczyło to w pierwszym kwartale do osiągnięcia wzrostów sprzedaży.

E.T.: Czy rozważają państwo wejście na nowe rynki?
Robert Ogór: Nie przewidujemy w najbliższym czasie otwierania spółek na nowych rynkach działalności.

Adam: Czy w dalszym ciągu spółka zamierza wypłacać ponad połowę zysku w formie dywidendy?
Piotr Kaźmierczak: Sytuacja finansowa spółki jest dobra i stabilna, a zadłużenie niskie, a zatem są dobre warunki do wypłaty około połowy zysku. Jednak ostateczna decyzja akcjonariuszy zależeć będzie naszym zdaniem przede wszystkim od wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

E.T.: Czy przewidziane są akwizycje w najbliższych kwartałach?
Piotr Kaźmierczak: Monitorujemy rynki, na których przejęcia mogłyby zwiększyć wartość Grupy AMBRA. Mamy zarówno zasoby finansowe, jak i odpowiednie know-how do przejęć uzupełniających luki w naszej pozycji rynkowej. Nie przewidujemy jednak, że w najbliższych kwartałach może dojść do kolejnych akwizycji.

Gość: W jakich nastrojach jesteście Państwo przed sezonem świątecznym?
Robert Ogór: Nasze spółki są dobrze przygotowane do przeprowadzenia aktywnej kampanii świątecznej w celu dalszego umacniania pozycji rynkowych naszych marek. Niewiadomą pozostaje nadal sentyment konsumenta w tym najważniejszym okresie sprzedaży.

Gość: Czy zamierzacie mocniej rozwijać się w zakresie produktów bezalkoholowych?
Robert Ogór: "Alkohole bezalkoholowe" stanowią jeden z głównych segmentów rozwoju naszych portfeli produktów i marek na każdym z rynków naszej działalności. Zamierzamy nadal zwiększać nasze zaangażowanie w tych nowych obszarach konsumpcji.

Erman: Jak przebiegają procesy inwestycji w IT oraz rozbudowy zakładów produkcyjnych? Jakie inwestycje są jeszcze przewidziane i w jak dużym stopniu może to wpłynąć na wyniki całego roku obrotowego i dywidendę?
Piotr Kaźmierczak: Jesteśmy w trakcie realizacji planu modernizacji i rozbudowy winiarni w Woli Dużej koło Biłgoraja. W wyniku dotychczasowych inwestycji udało nam się znacząco zmniejszyć energochłonność produkcji, a także osiągnąć zerową emisję netto dwutlenku węgla. Kolejne inwestycje pozwolą na zwiększenie efektywności i jakości produkcji. Realizowane inwestycje IT koncentrują się na wymianie systemu ERP, co umożliwi usprawnienie i digitalizację głównych procesów.

Gość: Czy mogą Panowie przybliżyć z czego dokładnie wynikał taki spadek sprzedaży w Czechach i na Słowacji? Czy to jest scenariusz, który może też zaistnieć w Polsce, czy nie można tu szukać sąsiedzkiej analogii?
Robert Ogór: Nastroje konsumenckie i trendy rynkowe przebiegają aktualnie na obu rynkach podobnie. Rynek czeski jest daleko bardziej skoncentrowany i skonsolidowany wokół kilku czołowych sieci handlowych. Jest on również w większym stopniu wrażliwy cenowo, co powoduje, że konieczne podwyżki naszych cen sprzedaży wraz ze spadkami całego rynku wywołały krótkoterminowo większy negatywny efekt sprzedażowy.

PT: Czy można powiedzieć, że dołek w nastrojach i sprzedaży jest już za nami, czy jeszcze nie?
Robert Ogór: Na dzisiaj nie ma jeszcze danych wskazujących na istotną zmianę nastrojów konsumenckich.

Gość: Jakie są powody wzrostu długu netto w relacji kwartał do kwartału? Z czego to wynika?
Piotr Kaźmierczak: Dług netto na koniec września 2023 r. zwiększył się w porównaniu do czerwca 2023 r. o 27 mln zł, co wynikało z jednej strony z zapłaty za zakupy towarów i surowców przeznaczonych do sprzedaży w kolejnym kwartale, a z drugiej strony akwizycja w Rumunii zwiększyła poziom długu o 9 mln zł.

Anna: Co według Państwa wpływa na tak dynamiczny wzrost popularności alkoholi 0%? Czy ten rosnący trend AMBRA odbiera pozytywnie?
Robert Ogór: Alkohole 0% wpisują się w szereg trendów i potrzeb konsumenckich idących w stronę lekkości, zdrowotności i dbałości o ogólną formę fizyczną naszych społeczeństw. Jednocześnie pozwalają korzystać z benefitów emocjonalnych i społecznych zakorzenionych w różnych formach życia towarzyskiego i indywidualnego. Nie tylko ci, którzy zawsze bądź w danej sytuacji rezygnują całkowicie z alkoholu są odbiorcami alkoholi free, ale również konsumenci chcący podczas spotkań i różnych okazji alkohol rozsądnie dozować. Pierwszą zasadą kierującą strategią Grupy AMBRA jest rozwijanie biznesu w segmentach o wysokiej wartości. Dlatego masowa konsumpcja alkoholu nie jest obszarem naszej działalności. Potencjał rozwoju alkoholi 0% traktujemy jako ważną szansę rozwoju biznesu.

PT: Jaki wpływ na koszty finansowe miały obniżki stóp procentowych i będą mieć w przyszłości, jeśli wystąpią kolejne? Na ile 25pb obniżki wpływa na zysk netto?
Piotr Kaźmierczak: Obniżki stóp procentowych o 25pb to poprawa wyniku netto o około 150 tys. zł w skali roku. Przy niskim zadłużeniu spółki koszty finansowe nie mają znaczącego wpływu na zysk netto.

Irek: Czy spadek wolumenu sprzedaży uznają Państwo za tymczasowy czy przewidujecie nieco dłuższy trend?
Robert Ogór: Oceniamy, że rynek wina w Polsce posiada nadal znaczący średnioterminowy potencjał wzrostu. Obecne obniżenie ilościowej sprzedaży nie oznacza spadku wydatków, a zatem wartości rynków naszej działalności. Oczekujemy, że uwzględniając rozwój segmentów niskoalkoholowych oraz alkoholi 0% nasze rynki mają duży średnio- i długoterminowy potencjał wzrostu wartości.

MZ: Z czego wynika znaczący wzrost kosztów zużycia materiałów w Rumunii?
Piotr Kaźmierczak: Wzrost kosztów zużycia materiałów w Rumunii wyprzedziło wzrost sprzedaży o około 5 punktów procentowych. Jednocześnie rentowność marży ze sprzedaży spadła o 2 punkty procentowe. Związane było to ze zmianą miksu sprzedaży, w szczególności wpływ miała na to przejęta ekonomiczna marka wina Pelin de Urlati. Pomimo tego, dzięki dynamicznemu wzrostowi sprzedaży wyniki finansowe w Rumunii poprawiły się, a nasza pozycja rynkowa w segmencie win spokojnych została znacząco wzmocniona.

Gość: Czy wreszcie zmalała presja jeśli chodzi o koszty materiałów i surowców?
Piotr Kaźmierczak: Rynki zakupu nie dały nam odczuć spadku tej presji, a koszty nadal są zdecydowanie wyższe niż rok temu. Cykle produkcji i zakupu powodują, że oczekiwana stabilizacja cen może znaleźć swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych z opóźnieniem kilku kwartałów.

Gość: Jakie trwałe przewagi konkurencyjne posiada spółki? Jakie trwałe przewagi konkurencyjne uzyskać może spółka w przyszłości?
Robert Ogór: Istotnym składnikiem naszej strategii rozwoju oraz tworzenia wartości firmy dla akcjonariuszy jest budowanie kapitału umiejętności i wiedzy pozwalających na wczesne rozpoznawanie potrzeb i trendów konsumenckich oraz kreowanie na ich podstawie nowych innowacyjnych produktów. W przyszłości wartość przewagi opartej na rozumieniu konsumentów w tym włączeniu ich potrzeb społecznych będzie rosła. Zamierzamy nadal inwestować w te przewagi.

Krzysztof: Czy w 2024 roku spodziewacie się dalszego wzrostu kosztów energii?
Piotr Kaźmierczak: Te koszty będą spadać dzięki zrealizowanym inwestycjom, które pozwoliły zmniejszyć energochłonność produkcji. Dodatkowo uruchomiona została farma fotowoltaiczna, która w szczególności w kwartałach wiosenno-letnich pozwoli dodatkowo zmniejszyć te koszty. Udział kosztów energii to jednak tylko kilka procent całości kosztów, stąd pomimo znaczącego ich ograniczenia wpływ na zyski netto będzie odpowiadał ich udziałowi w całości kosztów.

Gość: "Alkohole bezalkoholowe" stanowią jeden z głównych segmentów rozwoju naszych portfeli - czy może Pan powiedzieć o tym coś więcej? Jakie grupy produktowe ma Pan na myśli? Giny, likiery ziołowe?
Robert Ogór: Na obecnym etapie koncentrujemy się na wykorzystaniu technologii dealkoholizacji win wprowadzając na rynek produkty coraz wyższej jakości. Przykładem mogą tutaj być wina z klasycznych odmian winorośli pod marką CIN&CIN Free Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon, Pinot Grigio i inne. W tym roku wprowadziliśmy również pierwsze na naszym rynku klasyczne Aperitivo w wersji bezalkoholowej służące do tworzenia znanych i bardzo lubianych drinków typu spritz. Kolejne innowacje nadejdą wraz z osiąganiem wysokich pułapów technologicznych w tej szybko rozwijającej się dziedzinie produkcji.

Gość: Jakie działania planujecie Państwo, aby zahamować wzrost kosztów i poprawić rentowność?
Piotr Kaźmierczak: Nasze innowacyjne produkty cechuje ponadprzeciętna marżowość. Jednocześnie realizowane inwestycje w zakłady produkcyjne i IT pozwolą zmniejszyć energochłonność i pracochłonność produkcji. Łącznie te działania powinny przynieść średnioterminowo efekt w postaci stopniowej poprawy rentowności.

Gość: Czy nowe wymogi raportowania zrównoważonego będą miały jakiś istotny wpływ na Waszą działalność, czy to może np. znacząco podnieść koszty w jakichś obszarach?
Robert Ogór: Inwestycje i rozwój w osiąganie celów zrównoważonego rozwoju są częścią naszej strategii i w naszej ocenie stanowią szansę na zwiększanie wartości firmy, gdyż osiąganie tych celów jest premiowane zarówno przez konsumentów, odbiorców, jak i innych partnerów w naszej działalności. Osiągnęliśmy już zero emisyjność netto naszej produkcji w Polsce i zamierzamy być liderem branżowym zrównoważonego rozwoju. Oceniamy, że wymierne korzyści tworzące wartość firmy przewyższą ponoszone koszty w przyjętej strategii rozwoju.

Paweł: Jak wygląda w tym momencie zainteresowanie branży HoReCa w najważniejszym kwartale wynikowym roku? Jest lepiej, czy gorzej niż rok temu?
Robert Ogór: Branża HoReCa powróciła do życia po zapaści z okresu COVID, boryka się jednak z wyzwaniami wysokiej inflacji i zmniejszonych budżetów konsumentów. Zmiany stylu życia i ogólne trendy rozwoju społeczeństwa dają sektorowi HoReCa w Polsce duży potencjał wzrostu w średnim terminie.

Gość: Jaki wpływ na surowiec i koszty ma prawdopodobnie najgorętszy rok w historii pomiarów? Czy to niesie ze sobą jakieś istotne ryzyko?
Piotr Kaźmierczak: Nie oczekujemy w najbliższych kwartałach negatywnego wpływu tych rekordowych temperatur na koszty zakupu. W dłuższej perspektywie ocieplenie klimatu z pewnością będzie wyzwaniem dla producentów wina, co może powodować wzrosty cen. Jesteśmy przekonani, że konsumenci świadomi kryzysu klimatycznego będą zwracać coraz większą uwagę na sposób produkcji i emisyjność kupowanych produktów, w tym win, dlatego chcemy być liderem na polu minimalizowania negatywnego wpływu sprzedawanych przez nas produktów na klimat.

Wojciech: Jakie ryzyka widzicie jeśli chodzi o najbliższe kwartały?
Robert Ogór: Czynnikiem ryzyka na najbliższe kwartały może być skala i długość trwania negatywnych trendów gospodarczych i konsumenckich.

Gość: Jak wygląda sytuacja instalacji fotowoltaicznej w Woli Dużej, czy to już działa?
Piotr Kaźmierczak: Tak, została uruchomiona w październiku.

Akcjonariusz: Jak zapatrują się Państwo na 2024 rok? Jakie widzicie perspektywy dla rynku i samej spółki?
Robert Ogór: Oczekujemy stopniowej poprawy nastrojów konsumenckich w roku 2024.

Gość: Czy w tym kwartale również należy spodziewać się dalszego wzrostu zadłużenia w związku z zakupem towarów, czy ten zaraportowany poziom już raczej nie powinien rosnąć?
Piotr Kaźmierczak: Podobnie jak w poprzednich latach, sezonowo rośnie zadłużenie w ostatnim kwartale kalendarzowym. Natomiast zadłużenie pozostanie na bezpiecznym i niskim poziomie, a po sezonie świątecznym zdecydowanie spadnie.

Akcjonariusz: Czy dosyć trudna koniunktura niesie ryzyko jakichś większych odpisów dot. należności?
Piotr Kaźmierczak: Nie identyfikujemy znaczących ryzyk w tym obszarze.

Gość: Czy w ramach nowych produktów bezalkoholowych myślicie o takich, które będą też miały charakter funkcjonalny, suplementujący, w jakiś sposób prozdrowotny?
Robert Ogór: Wina czerwone bezalkoholowe mogą być przykładem produktów o dużym potencjale prozdrowotnym z uwagi na wysoką zawartość przeciwutleniaczy i innych składników korzystnych dla zdrowia.

Gość: Czy uruchomiona farma PV ma już docelową moc 2 MW, czy na ten moment 1 MW?
Robert Ogór: 1 MW.

Michał: Czy są panowie zadowoleni z obecnej wyceny rynkowej spółki?
Piotr Kaźmierczak: Uważamy, że nadal AMBRA ma duży potencjał wzrostu wartości.

Michał: Jak wyobrażają sobie panowie spółkę za 10 lat?
Robert Ogór: Wyobrażamy sobie naszą Grupę jako regionalnego lidera innowacyjności wyróżniającego się wysoką wartością tworzonych produktów płynących z rosnącej wartości know-how, wysokim poziomem współpracy i partnerstwa ze swoim otoczeniem w istniejących rynkach oraz na nowych obszarach, które z pewnością się przed nami otworzą.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej