28 lutego 2017

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I półrocze 2016/2017 r. odbyła się 28 lutego 2017 r. na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Witek: Jakie są główne determinanty tak dobrych wyników w I półroczu roku obrotowego?
Zarząd Grupy AMBRA: Bardzo dobre wyniki rynkowe zostały osiągnięte na rynku win stołowych w Polsce, gdzie rośliśmy powyżej rynku. Sprzedaż rosła szybko zarówno w segmencie mainstream – wino FRESCO – jak i premium w sieci sklepów CENTRUM WINA i w sprzedaży do gastronomii. Wzrost na rynku rumuńskim generowała głównie marka ZAREA – wina musujące i brandy.

arek: Ambra odnotowała najwyższy wzrost organiczny w historii. Czyli szykuje się rekordowa dywidenda?
Zarząd Grupy AMBRA: Zakładamy dalszy wzrost dywidendy.

Fachowiec: Spółka zwiększyła sprzedaż w ujęciu „butelek” o 4,6%, a przychody zwiększyły się o 11%. Które marki licząc „w butelkach” sprzedawały się najlepiej?
Zarząd Grupy AMBRA: Liderzy sprzedaży wolumenowej to wiodące marki w swoich segmentach rynku: FRESCO, DORATO, CYDR LUBELSKI, CIN&CIN, ZAREA.

Technicznie: Super wyniki, ale kurs akcji prawie stoi w miejscu po publikacji. Dlaczego?
Zarząd Grupy AMBRA: Kurs akcji AMBRA wzrósł o 17% od początku stycznia. Zakładamy zatem, że inwestorzy oczekiwali dobrych wyników i kupowali akcje już przed ogłoszeniem wyników. Zgodnie z oczekiwaniami dobre nastroje konsumenckie przełożyły się na sprzedaż AMBRY.

Fundamentalista: Cały czas utrzymuje się bardzo dobra sprzedaż na rynku rumuńskim. Z czego to wynika i ile jeszcze może potrwać?
Zarząd Grupy AMBRA: Gospodarka rumuńska z niskiej bazy pokazuje za ostatnie lata dobre wzrosty PKB, rośnie również konsumpcja, w tym alkoholi i win. Oczekujemy kontynuacji wzrostów od strony otoczenia rynkowego. Dynamika organicznego wzrostu naszej sprzedaży z uwagi na osiągniętą już wysoką pozycje rynkową - jesteśmy liderem w kilku kategoriach - może się z czasem wypłaszczać. Oczekujemy jednak nadal wzrostowej tendencji sprzedaży i wyników.

malcolm: Witam, w tym kwartale cydr miał osiągnąć rentowność czy tak też się stało?
Zarząd Grupy AMBRA: Zgodnie z zapowiedziami oczekujemy osiągnięcie rentowności w całym roku finansowym 2016/2017. Akurat drugi kwartał roku finansowego nie jest sezonem na cydr i nie miał on istotnego wpływu na rentowność cydru.

Cydrownik: Czy Spółka planuje nowe inwestycje?
Zarząd Grupy AMBRA: Planujemy inwestycje na poziomie zbliżonym do lat ubiegłych w celu zwiększania jakości i wydajności produkcji win. Zamierzamy unowocześniać maszyny i urządzenia produkcyjne. Nie planujemy jednak jednorazowych zwiększonych inwestycji związanych z wejściem w nowe segmenty rynku.

Sommelier: Jakie wina mają największy potencjał wzrostowy w Polsce? I czy są to wina typowe dla tej części świata czy trendy ogólnoświatowe?
Zarząd Grupy AMBRA: Nadal wśród polskich konsumentów wyższy niż średnia światowa udział zajmują wina półsłodkie i słodkie. Ich konsumpcja nawet w ostatnim okresie relatywnie wzrosła. Dominuje również zakup wina bardziej impulsowy, kierowany potrzebą chwili niż zaopatrywanie się na zapas. Podobnie mniejszą rolę odgrywa wino w połączeniu z posiłkami. Poza tym polski konsument cechuje się dużą otwartością na nowości. W sumie daje to dobry potencjał zarówno dla innowacji jak i organicznego wzrostu kategorii.

Inwestor: Czy AMBRA planuje wprowadzenie nowych produktów? A jeśli tak, to na jakich nowości możemy się spodziewać w tym roku?
Zarząd Grupy AMBRA: Wśród nowych propozycji koncentrować się będziemy w tym roku na rozwoju dystrybucji i promocji Cydru Lubelskiego Niefiltrowanego, brandy Pliska w małych pojemnościach oraz na jeszcze większym wypromowaniu Fresco Frizzante (lekko musujące wino stołowe) w okresie wiosenno-letnim.

malcolm: Dlaczego zarząd podchodzi z taką ostrożnością do przyszłości. W tamtym kwartale było powiedziane ze takie dobre wyniki są pochodną kupowania przez kontrahentów na zapas przed wzrostem cen. Mogło to sugerować gorsze wyniki ambra w tym kwartale. Tymczasem ten kwartał okazał się dużo lepszy r/r i znowu jest bardzo ostrożne podejście tzn. powiedziane jest ze spodziewają się Państwo wyhamowania dynamiki?
Zarząd Grupy AMBRA: Obserwujemy korzystne trendy konsumenckie wzrostu konsumpcji win, a także wzrostu wartości zakupów. Segment premium, na którym działa CENTRUM WINA rośnie ponad dynamikę rynku. Bardzo dobrze rośnie rynek rumuński. Jednak z drugiej strony obserwujemy konsolidację rynku po stronie odbiorców, co może powodować wahania dynamiki sprzedaży. Jest to jedno z ryzyk działalności na tym rynku i nie możemy pomijać go w komunikacji z inwestorami.

Winiacz: Jak AMBRA chce przekonać Polaków do picia wina?
Zarząd Grupy AMBRA: Na szczęście Polaków do picia wina przekonywać nie trzeba. Jego konsumpcja rośnie nieprzerwanie od ponad 25 lat, a nadal niski poziom spożycia na głowę pozwala na stabilną prognozę wzrostu rynku na kolejne lata. Jesteśmy liderem rynku we wszystkich znaczących segmentach, co pozwoli nam skorzystać z potencjału wzrostu niezależnie od jego struktury i scenariusza.

Mirek: Czy odczuwają Państwo presję na wzrost wynagrodzeń? Dużo się o tym mówi w ostatnim czasie.
Zarząd Grupy AMBRA: Wzrostowi konsumpcji towarzyszy wzrost wynagrodzeń (i odwrotnie), dlatego wzrost wynagrodzeń nie musi być czynnikiem negatywnym dla naszej spółki. Oczekujemy zwiększenia dynamiki wynagrodzeń w kolejnych okresach. Dlatego realizujemy program optymalizacji kosztów w innych obszarach i zwiększamy wydajność pracy. W ten sposób chcemy zachować tempo wzrostu kosztów operacyjnych poniżej tempa wzrostu sprzedaży.

Franek: Czy myślą Państwo o wyjściu na nowy rynek zagraniczny? Czy któryś Państwo obecnie obserwują?
Zarząd Grupy AMBRA: W krótkiej perspektywie będziemy koncentrować się na wykorzystaniu nadal znaczących potencjałów rozwoju na naszych 4 głównych rynkach: polskim, czeskim, słowackim i rumuńskim.

Mecenas: Jakie nakłady inwestycyjne poniosła spółka na Cydr Lubelski i jakie są planowane na II połowę roku obrotowego?
Zarząd Grupy AMBRA: Cydr Lubelski korzysta z zaplecza produkcyjnego do produkcji win. Daje to z jednej strony przewagi jakościowe nad konkurencją, bo produkujemy ze świeżego soku, co doceniają konsumenci Cydru Lubelskiego, z drugiej strony mamy synergie produkcyjne - większość inwestycji dedykowana jest do szerokiego asortymentu, a nie tylko jednej marce. Główne inwestycje związane z Cydrem Lubelskim to koszty wprowadzenia na rynek i wsparcie marketingowe, a nie inwestycje produkcyjne.

bartlomiej: Jakie wymieniliby Panowie główne czynniki ryzyka dla Ambry?
Zarząd Grupy AMBRA: Powtórzymy za raportem rocznym: zmiany konsumpcji wina, kursy walutowe, konsolidacja rynku, ryzyka podatkowe i prawne.

Witosław Tania: Jakie są Państwa zdaniem dalsze perspektywy rozwoju rynku Cydru Lubelskiego? Produkt nie okazał się chyba aż takim sukcesem jak początkowo się spodziewano.
Zarząd Grupy AMBRA: Konsumpcja cydru w roku 2016 spadła i rynek dzisiaj osiągnął wartość ok. 100 mln zł rocznie. Nasza strategia przewiduje skorygowany ostrożnościowo scenariusz oparty na stabilnym rynku. Już w roku 2016 skoncentrowaliśmy się na powiększaniu przewag marki, zwłaszcza w jakości produktu bardziej niż na budowaniu kategorii. Dzięki temu udało się nawet zwiększyć udział Cydru Lubelskiego, który nadal przekracza 50% rynku. Zwiększenie przewagi nad konkurencją oraz poprawa rentowności poprzez wprowadzenie cydrów wyższej jakości przy jednoczesnej optymalizacji wydatków marketingowych to kierunek naszych działań w najbliższym okresie i średnim terminie.

koneser: Czy spółka zamierza kontynuować zmniejszanie zadłużenia oprocentowanego? Czy docelowo spółka zamierza finansować się jedynie kapitałem własnym?
Zarząd Grupy AMBRA: Zmniejszanie poziomu zadłużenia będzie kontynuowane, ale prawdopodobnie wolniej niż dotychczas, jednocześnie chcemy zwiększać wypłaty dywidendy. Za wcześnie jest mówić o finansowaniu jedynie kapitałem własnym.

Łukasz Ś.: Spółka jest bogata w gotówkę, dzięki Państwa staraniom prawie niezadłużona, ma know-how i regularne wysokie przepływy pieniężne. Czy rozważacie Państwo inwestycje w sąsiednie rynki bułgarski i węgierski?
Zarząd Grupy AMBRA: Nie zamierzamy rozszerzać działalności na nowe rynki. Koncentrujemy się na rynkach, na których jesteśmy, bo w ten sposób najlepiej zwiększać zyski i rentowność.

Winiarz: Co Polacy będą pić w najbliższym sezonie letnim? Cydr, prosecco a może nowe drinki?
Zarząd Grupy AMBRA: Widzimy pogłębiający się trend w kierunku alkoholi lekkich i orzeźwiających, który obejmuje również wina oraz wina musujące. Spodziewamy się w najbliższym sezonie letnim dalszego wzrostu win musujących, win białych oraz różowych.

Strateg: Jakie jest zapotrzebowanie spółki na kapitał?
Zarząd Grupy AMBRA: Nasze zapotrzebowanie na kapitał pracujący to średniorocznie około 90 mln zł. Na chwilę obecną jest ono finansowane w około 50% kredytem i 50% długiem.

Fundamentalista: Jaki CAPEX jest planowany na II połowę roku obrotowego i czego ma dotyczyć?
Zarząd Grupy AMBRA: Tak jak pisaliśmy - głównie modernizacja zakładów produkcyjnych. W I półroczu wydaliśmy 6 mln zł. Wydatki w II półroczu będą większe - w granicach 7-9 mln zł.

amator: W którym kierunku spółka zamierza dalej się rozwijać?
Zarząd Grupy AMBRA: Od kilku lat koncentrujemy nasze działania prorozwojowe wokół własnych innowacji i budowaniu dynamiki organicznego wzrostu wybierając te obszary rynku, które oferują zdrowe marże i są segmentami postrzeganej wysokiej wartości: wina, cydr, brandy, wina musujące czy tzw. rynek fine wines. To samo dotyczy wyboru kanałów dystrybucji: raczej inwestycje w rozwój dystrybucji Centrum Wina niż ekspansywna polityka współpracy z dyskontami. W połączeniu z pozytywną prognozą wzrostu rynkowego strategia taka powinna zapewnić rosnące przychody i zyski przy silnych przepływach pieniężnych i rosnących dywidendach.

Sokół: Czy przychody uzyskiwane z tytułu współpracy z lotem stanowią istotną cześć łącznych przychodów grupy?
Zarząd Grupy AMBRA: Nie ujawniamy informacji dotyczących kontraktów z poszczególnymi klientami. Jest to tajemnica handlowa naszej spółki.

student: Czy planowane są obecnie otwarcia nowych punktów Centrum Wina? Ile na koniec roku spółka posiadała otwartych sklepów?
Zarząd Grupy AMBRA: Na koniec roku 2016 posiadaliśmy 24 sklepy Centrum Wina. Najbliższe otwarcie planowane jest wraz z otwarciem Galerii Północnej na warszawskiej Białołęce.

Winiacz: A jak polski rynek wina i cydru będzie się zmieniał w pespektywie kolejnych 5/10 lat?
Zarząd Grupy AMBRA: Zakładamy dalszy wzrost konsumpcji win stołowych powyżej 5%, a także wzrost cydru w dłuższej perspektywie.

Technicznie: Czy planują Państwo dalsze poszerzanie oferty produktowej? Wydaje mi się, że w ofercie pojawiły się na przykład nowe produkty spod marki Cydru Lubelskiego.
Zarząd Grupy AMBRA: Oferta Cydru Lubelskiego poszerzona została o Cydr Lubelski Niefiltrowany, Cydr Lubelski Antonówka, Perry Lubelski Gruszka. W okresie zimowym wprowadziliśmy również Cydr Lubelski Miodowy Mocny o zawartości 7,5% alk.

Marcel: Jak długo jeszcze spółka może rozwijać się wyłącznie organicznie?
Zarząd Grupy AMBRA: Rynek wina daje perspektywy długoterminowego wzrostu. Konsumpcja w Polsce rośnie nieprzerwanie od wielu lat i cały czas jest wielokrotnie niższa niż w innych krajach europejskich, również w naszym regionie. Daje to podstawy do stabilnego wzrostu organicznego również w następnych latach. Nie wykluczamy akwizycji, ale strategię wzrostu opieramy na wzroście organicznym.

Zainteresowany: Dobry produkt to jedno, równie ważna jest praca działu sprzedaży, czy w związku z tym planujecie jakieś ruchy w tym obszarze np. wzrost zatrudnienia PH?
Zarząd Grupy AMBRA: Nie planujemy zwiększenia zatrudnienia w działach sprzedaży. Nieustająco wdrażamy rozwiązania zwiększające efektywność sprzedażową oraz kosztową procesu dystrybucji, promocji i sprzedaży naszych marek.

Makler: Jakie trendy na rynku spółka odnotowała w I półroczu i czy będą one kontynuowane w przyszłości?
Zarząd Grupy AMBRA: Rynek wina rósł o 5%, wina stołowe i musujące szybciej - o 7-8%. Zakładamy kontynuację pozytywnych trendów. W ostatnim roku liderem wzrostu były super- i hiper- markety oraz sklepy małoformatowe, a nie dyskonty jak w latach ubiegłych.

Łukasz Ś.: Co do podchodzenia z ostrożnością do przyszłości- po tym można poznać dobre przedsiębiorstwo: ostrożność z przewidywaniami, potem organiczna praca- i efekty wyższe od oczekiwań. Jako drobny akcjonariusz - dziękuję! :]
Zarząd Grupy AMBRA: Dziękujemy za słowa uznania!

Czat został zorganizowany na platformie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej