13 listopada 2019

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 odbyła się 13 listopada 2019 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Łukasz: Czy są Państwo zadowoleni z dotychczasowych wyników osiąganych na sprzedaży win bezalkoholowych i win owocowych (Winiarnia Zamojska)? Jakie macie plany względem tych produktów?
Robert Ogór: Pierwsze reakcje z rynku są w obu przypadkach pozytywne. Chcielibyśmy, aby CIN&CIN Free był liderem alkoholi bezalkoholowych w rynku poza piwem. Winiarnia Zamojska jest projektem nie tylko rynkowym, ale również drogą rozwoju unikalnego produktu i know-how dla naszej winiarni z perspektywą również na rynki zagraniczne.

Łukasz: Jakie działania podejmują Państwo w celu uniezależnienia wyników spółki od trendów sezonowych? Chodzi mi o przeciwdziałanie obecnej koncentracji przychodów i zysków przypadających na IV kwartał roku kalendarzowego.
Piotr Kaźmierczak: Sprzedaż całej kategorii żywności i napojów jest sezonowa - z najwyższą sprzedażą w okresie świąteczno-noworocznym. Nie jest naszym celem samym w sobie ograniczanie tej sezonowości. Staramy się najlepiej odpowiadać na potrzeby konsumentów i to oni decydują o poziomie sprzedaży w poszczególnych kwartałach.

Łukasz: Janusz Palikot realizuje właśnie akcję equity crowdfundingową Tenczyńska Okovita. Jest to świetny sposób na badanie popytu i pozyskanie kapitału tańszego niż z tradycyjnych źródeł. Czy planują Państwo prowadzenie podobnych działań?
Robert Ogór: Akcje crowdfundingowe są sposobem na pozyskanie kapitału. Nie widzimy potrzeby pozyskiwania dodatkowego kapitału w ten sposób.

Marcin: Witam, czy planują państwo ekspansję na rynki zagraniczne? Jeśli tak, kiedy i jakie ryzyka się z tym wiążą?
Piotr Kaźmierczak: Nie zakładamy wejścia na nowe rynki w najbliższym czasie. Koncentrujemy się na Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. Uważamy, że te rynki posiadają nadal duży potencjał wzrostu i rozwoju dla naszej Grupy.

Łukasz: Na rynku cydru największa konkurencję stanowią dla Was browary oferujące piwa smakowe, czyli napoje obłożone niższą akcyzą. Dlaczego Ambra do tej pory nie zleciła poddostawcy produkcji piwa na bazie Cydru Lubelskiego? Czy planujecie taki ruch w przyszłości?
Robert Ogór: Stawka akcyzowa dla cydru jest na poziomie stawki piwnej. Nie planujemy wprowadzania produktów na bazie piwa.

Łukasz: Czy wykonywali Państwo badania w jaki sposób klienci (oraz potencjalni klienci, którzy z jakichś względów nimi nie są) postrzegają Wasze sklepy? Czy podejmują Państwo aktywne działania w zakresie optymalizacji ekspozycji towaru, aranżacji witryn i wnętrz sklepów?
Robert Ogór: Jedną z ważnych funkcji marketingu sieci sklepów jest monitoring i podnoszenie zadowolenia naszych klientów włącznie z wyglądem i aranżacją miejsca sprzedaży.

Łukasz: Jakie jest Państwa zdanie na temat praktyki popularnej w USA - o kwartalnej wypłacie dywidend? Czy inwestorzy Ambry mogą na nią liczyć w niedalekiej przyszłości?
Piotr Kaźmierczak: Jest to z pewnością ciekawa praktyka, jednak w naszych realiach obarczona dodatkowymi kosztami.

Gość: Jakie są oczekiwania na 2020 rok?
Robert Ogór: Chcielibyśmy utrzymać wzrostowe trendy sprzedaży na głównych rynkach oraz utrzymanie poziomu rentowności naszego biznesu.

Łukasz: Czy planują Państwo wykorzystanie marek Centrum Wina i Distillers Limited do stworzenia konceptów franczyzowych? Np. w formule zbliżonej do tej stosowanej przez Eurocash, tj. Faktoria Wina.
Robert Ogór: Aktualnie rozwój sieci sklepów oparty jest na własnych placówkach. Badamy możliwość rozszerzenia modelu o rozwiązania franczyzowe.

pstaniszewski: Wynagrodzenia w segmencie Polska urosły o niecałe 7 proc. r/r, w porównaniu do 14 proc. w poprzednim kwartale. Czy zakładacie wzrost wynagrodzeń w całym roku obrotowym bliżej tej pierwszej czy drugiej wartości?
Robert Ogór: Nasze wysiłki zmierzają bliżej tej pierwszej wartości.

pstaniszewski: Sprzedaż w Rumunii rośnie o 11,3 proc., ale jaki wpływ na ten wzrost ma konsolidowanie marki Sange De Taur?
Piotr Kaźmierczak: Dziękujemy za pytanie. Znacząca część wzrostu sprzedaży w Rumunii to efekt przejęcia tej marki. Nie udzielamy dokładniejszej odpowiedzi ponieważ sczegółowość tego i niektórych innych Pańskich pytań wykracza poza przyjęty przez nas zakres ujawnianych informacji.

Maciej Dzwonnik: Znacząco wzrósł poziom zobowiązań, co jest argumentowane akwizycją, ale również zwiększeniem stanu zapasów przed okresem świątecznym. Jednak w wynikach za Q1 2018/2019 nie widać takiego skoku zobowiązań. O ile większe zapasy macie Państwo w tym roku przed sezonem świąteczno-noworocznym?
Robert Ogór: Nasze zakłady produkcyjne w Polsce i w Rumunii rozpoczęły w tym roku wcześniej kampanię produkcji na sezon. Dynamiczny wzrost sprzedaży alkoholi mocnych był również powodem do zwiększenia bezpiecznego zapasu.

pstaniszewski: Bardzo dobry wynik segmentu Polska to w części zasługa niższych pozostałych kosztów działalności operacyjnej (6,947 vs 8,006). Jaki był powód i czy możemy oczekiwać oszczędności na tych kosztach (r/r) w przyszłych kwartałach czy to raczej wydarzenie jednorazowe, mnie powtarzalne? Czy jest to związane z wprowadzeniem MSSF 16? Jeśli to tak w jakich wartościach?
Piotr Kaźmierczak: Spadek w tej linii P&L faktycznie wynika z wprowadzenia MSSF 16. Podobna kwota zwiększyła amortyzację. Są to przesunięcia w ramach kosztów działalności operacyjnej. MSSF 16 łącznie nie miał istotnego wpływu na zyski.

Łukasz: Jak szacują Państwo wpływ planowanych na przyszły rok zmian w stawkach akcyzy na wynik finansowy grupy kapitałowej?
Piotr Kaźmierczak: Nie jest jasne jaka i kiedy podwyżka akcyzy zostanie wprowadzona. Nie zakładamy, żeby podwyżka miała taką skale, który wpłynąłby istotnie na wynik Grupy.

pstaniszewski: W swoim raporcie wskazujecie Państwo ryzyko „Istotną częścią ryzyka rynkowego jest postępująca konsolidacja handlu detalicznego oraz możliwe zwiększanie się udziału bezpośredniego importu wina przez konsolidujący się handel detaliczny.”. Czy w ostatnim kwartale zaobserwowaliście zwiększenie czy zmniejszenie tego ryzyka?
Robert Ogór: Ryzyko utrzymuje się na podobnym poziomie. Patrząc na asortymentową strukturę naszej sprzedaży dotyczy to jedynie sprzedaży win importowanych do sieci handlowych w Polsce - działalność spółek TIM i VINEX, które dobrze radzą sobie z wyzwaniami rynku.

Gość: Jaki wpływ na sprzedaż może mieć (a może już ma) zaprojektowana nowa butelka do Piccolo?
Robert Ogór: Pozytywny.

Gość: W 2009 roku wartość spółki na giełdzie spadła z około 500 do 30 milionów (z kursu ok. 18zł do 1.2zł), czyli 15 krotnie. Takie historie oznaczają często, że spółka otarła się niemalże o bankructwo, ale kiedy patrzę na Państwa wyniki finansowe, to widzę, że 2008 rok był rzeczywiście słaby, bo zanotowaliście Państwo stratę, ale nie była ona jakaś wielka. Jak oceniacie Państwo z perspektywy czasu tę sytuację - czy było naprawdę aż tak źle jak pokazywał to kurs akcji? Co działo się wtedy w firmie? Dlaczego spółka zanotowała stratę? Czy można powiedzieć, że giełda spanikowała i przeszacowała Państwa problemy?
Piotr Kaźmierczak: Jak sam Pan zauważył wahania kursu akcji były zdecydowanie większe niż zmiana zysków firmy. Wartość fundamentalna spółki była i jest zdecydowanie bardziej stabilna niż wahania kursu akcji. Jako zarząd skupiamy się na dalszym wzroście fundamentalnej wartości spółki, a kurs akcji w dłuższej perspektywie oddaje tę wartość akcjonariuszom.

pstaniszewski: Spółka podwyższyła ceny niektórych wyrobów do końca 2018 roku, aby zrekompensować bardzo drogie zakupy wina ze zbiorów 2017 roku. Jeśli chodzi o ceny zakupu surowca ze zbiorów 2018 to były one istotnie niższe. A jak oceniacie Państwo zbiory 2019 i ceny zakupu surowca? Czy zamierzacie tutaj podejmować jakieś decyzje cenowe (podwyżka/obniżka cen sprzedażowych)?
Robert Ogór: Wielkość zbiorów wina w Europie jest niższa niż w 2018 r. i zbliżona do długoterminowej średniej. Nie planujemy zasadniczych ruchów w obszarze naszych cen sprzedaży.

Gość: Dlaczego zobowiązania r/r wzrosły 60mln? Jakie są plany na zadłużenie w przyszłości?
Piotr Kaźmierczak: Wzrost wynika w kwocie 21 mln zł z przyjęcia MSSF 16, w pozostałej kwocie z inwestycji i zwiększonych zapasów. Zakładamy utrzymanie niskiego poziomu zadłużenia w przyszłości.

Gość: Gratuluję wyników, chciałbym się napić za Państwa zdrowie dobrego wina, zastanawiam się które wybrać - proszę o podpowiedź. ;)
Robert Ogór: Oczywiście zawsze tylko najdroższe :-) Jeśli świętować sukces, to szampanem - polecamy na przykład dostępny wyłącznie w naszych sklepach Lallier Millesime 2010 Grand Cru Brut... zresztą tam wszystko jest bardzo smaczne.

JakubW: Jaki procent wzrostu rynku wina w Polsce zakładają Państwo na lata 2020 i 2021?
Robert Ogór: Oczekujemy utrzymania wzrostowego trendu na poziomie 5-10%.

pstaniszewski: Sprzedaż w segmencie Czechy/Słowacja rośnie bardzo ładnie, a dodatkowo marża handlowa wyniosła rekordowe 37 proc. w tym kwartale. Z czego wynika znaczny wzrost marzy – tutaj zadziałały pozytywnie kursy czy jakiś miks produktowy lub coś innego?
Piotr Kaźmierczak: Nadal mocno rośnie sprzedaż win Mucha Sekt, które zapewniają dobry poziom marży. Pomogło również umocnienie korony czeskiej.

Gość: Jak wygląda sprzedaż win musujących bezalkoholowych - bardzo dobre piłem - na gorące lato jak znalazł.
Robert Ogór: Rzeczywiście CIN&CIN Free pochodzący z dealkoholizacji wina notuje świetne wyniki sprzedażowe. W naszej ocenie bezalkoholowe wino musujące bardziej odpowiada smakowo swoim alkoholowym odpowiednikom niż wino spokojne i stanowi uniwersalne rozwiązanie dla wielu okazji, jeśli musimy zrezygnować z alkoholu.

pstaniszewski: W wypadku zastosowanie MSSF 16 piszecie Państwo, że „W okresie od 1 lipca do 30 września 2019 roku na skutek zastosowania MSSF 16 łączne koszty amortyzacji dla aktywów z tytułu prawa do użytkowania wyniosły 1 630 tys. zł, koszty ujemnych różnic kursowych 565 tys. zł, a koszty odsetek 17 tys. zł.”. A o ile spadły koszty usług obcych z tytułu przesunięcia tej części kosztów do amortyzacji?
Piotr Kaźmierczak: Spadek pozostałych kosztów działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 1.913 tys. zł.

pstaniszewski: W Cash Flow wykazujecie wartość zapłaconego podatku 6,7 mln zł – to dość duża kwota w porównaniu do 1,4 mln zł w zeszłym roku. Można prosić o komentarz w tym temacie?
Piotr Kaźmierczak: Wzrost ten to przesunięcie czasowe - w okresie roku kwota podatku zapłaconego powinna rosnąć równolegle do wzrostu zysków.

Łukasz: Czy mają Państwo gotowy plan obrony marż przed przyszłorocznym wzrostem płacy minimalnej, dalszym ograniczeniem handlu w niedzielę, (prawdopodobnym) wzrostem cen prądu, (prawdopodobnym) pogorszeniem dostępu do finansowania bankowego i (ewentualnymi) niekorzystnymi zmianami kursowymi?
Robert Ogór: Nasza strategia skoncentrowana na segmentach premium oraz innowacyjnych produktach ma na celu osiąganie rosnącej wartości rynkowej wyrażonej w wysokich marżach. Sukcesy takiej strategii powinny bronić nas przed naporem presji kosztowych.

Gość: Jaki będzie koszt wprowadzenia nowej płacy minimalnej od stycznia 2020 r.?
Piotr Kaźmierczak: Nie zakładamy istotnego wpływu. Wprowadzane w ostatnich latach podwyżki płac w Grupie wyprzedziły wzrost płacy minimalnej, który w związku z tym nie stanowi dla nas bezpośredniego zagrożenia.

Krzystof: Witam, gratuluję wyników. Czy zysk netto w całym roku obrotowym 40 mln jest możliwy do uzyskania, czy taka cyfra jest dużym wyzwaniem?
Piotr Kaźmierczak: Nie publikujemy prognoz, więc nie odniesiemy się do konkretnej kwoty. Naszym celem jest utrzymywanie rentowności na poziomie ostatnich lat i wzrost sprzedaży przynajmniej na poziomie wzrostu rynku wina.

ben: Jak wygląda przyszłość rynku wina w Polsce - jakie są dynamiki - czy DOM Wina, Kondrat Wina czy to dla Was znaczącą konkurencja? czy raczej oni mają wyższy segment win?
Robert Ogór: Rynek wina w Polsce i na świecie jest rynkiem bardzo otwartym i rozdrobnionym. To stanowi o jego bogactwie i wartości dla konsumentów. W takim rynku działania innych dystrybutorów traktujemy jako wzbogacenie i inspirację bardziej niż jako zagrożenie. Udział sklepów CENTRUM WINA będącej największą siecią w rynku sklepów specjalistycznych oceniamy na ok. 10%. Pozostałe 90% jest rozdrobnione. Miejsca na rozwój jest więc dosyć dla wszystkich.

Olek: Gratuluję dwucyfrowego wzrostu sprzedaży, jakby mogli Państwo doprecyzować, ile punktów procentowych wynikało z wzrostu wolumenu, a ile z wzrostu średniej ceny. Czy wzrost cen to bardziej efekt inflacji czy zmieniającego się mixu w stronę produktów droższych?
Piotr Kaźmierczak: Wzrost wolumenu wyniósł 4,2%, a sprzedaży wartościowej na głównych rynkach 10,6%. To efekt zmieniającego się mixu, natomiast nie wprowadzaliśmy podwyżek cen.

Damian: Czy są Państwo do tej pory zadowoleni z wyników inwestycji w nowe marki: Sange De Taur, Pliska i Slantschew Brjag, a także czy planują Państwo akwizycje kolejnych marek?
Piotr Kaźmierczak: Jesteśmy zadowoleni z tych inwestycji, sprzedaż tych marek rośnie i nadal będziemy w nie inwestować. W najbliższym czasie nie przewidujemy kolejnych zakupów marek.

Łukasz: Czy planują Państwo kolejne akwizycje w bieżącym roku obrotowym? Jeśli tak - jakiego typu?
Robert Ogór: Planujemy rozwój w rynku fine wines w Czechach poprzez otwieranie lub akwizycję specjalistycznych sklepów stacjonarnych.

Gość: Witam, czy myśleli Państwo o skupie akcji własnych i dlaczego tak/nie?
Piotr Kaźmierczak: Nie planujemy. Zakładamy kontynuację dotychczasowej praktyki wypłaty dywidendy.

Maciej Dzwonnik: Czy planujecie Państwo produkty typu "light" o obniżonej wartości kalorycznej, słodzone np. stewią lub sztucznymi słodzikami?
Robert Ogór: Wino musujące bezalkoholowe zawiera, w zależności od słodkości, o ponad 50% mniej kalorii niż jego alkoholowy odpowiednik.

Look: Wzrosła średnia cena sprzedanej butelki do 7,24 zł. Czy ten poziom pozostanie?
Robert Ogór: Wpływ na średnią cenę ma dynamika sprzedaży CENTRUM WINA oraz rosnąca sprzedaż DISTILLERS LIMITED. Zakładamy utrzymanie się tej tendencji.

JakubW: Czy spółka ma w planach organizację Dnia Inwestora?
Piotr Kaźmierczak: W najbliższym czasie nie planujemy organizacji. Zapraszamy do kontaktu poprzez czat i stronę www.

Look: Proszę o komentarz do osłabienia PLN wobec euro w sierpniu. Jak istotny ma to wpływ i z jakim opóźnieniem?
Piotr Kaźmierczak: Grupa kupuje ponad 40 mln Euro rocznie, natomiast zakupy są rozłożone na cały rok, więc krótkoterminowe wahania nie mają wpływu na roczne wyniki.

Look: Czy można oczekiwać wyższej marży w 2 kwartale obrotowym w związku z dobrymi zbiorami w 2018 r.?
Piotr Kaźmierczak: Zakładamy stabilny poziom marży, na którą wpływa wiele czynników - nie tylko ceny zakupu wina, ale również kurs euro, zmiana mixu produktów.

Łukasz: Czy mają Państwo w planach inwestycje, na które możliwe jest pozyskanie dotacji budżetowych lub z UE?
Piotr Kaźmierczak: Takich planów nie mamy, analizujemy wstępnie takie możliwości, które dla branży alkoholowej są mocno ograniczone.

Łukasz: Jakie działania podejmujecie w zakresie automatyzacji/robotyzacji/cyfryzacji produkcji i logistyki? Czy na tym polu wyprzedzacie konkurencję czy od niej odstajecie?
Robert Ogór: Na tle naszej branży, która raczej opiera się na wartości produktu naturalnego i regionalnego niż na produkcji wysoko przemysłowej, poszukujemy przewag technologicznych w obszarze analizy konsumenta, procesów sprzedażowych, inteligencji biznesowej działania rynkowego. Tutaj koncentrują się nasze wysiłki i inwestycje.

Look: Za ile lat sprzedaż w Czechach zrówna się z Polską?
Piotr Kaźmierczak: Pewnie nie wszyscy z uczestników tego czatu doczekają tego dnia ;-) Na poważnie: rynek czeski jest dla nas atrakcyjny bo mamy w nim stosunkowo niski udział, co daje szansę szybszych wzrostów niż w Polsce. Obecnie sprzedajemy w Polsce ponad 8 razy więcej niż w Czechach, a wartość rynku wina w Czechach jest zbliżona do Polski. Zatem potencjał jest.

pstaniszewski: Czy możecie podać ilościowe plany rozwoju sklepów stacjonarnych Centrum Wina w Polsce na rok obrotowy 2019/2020? Kilka sklepów?
Robert Ogór: Potwierdzamy: planujemy otwarcie kilku sklepów.

Look: Największe ryzyko?
Piotr Kaźmierczak: Głównym ryzykiem są zmiany koniunktury konsumenckiej - powiązane z ogólną sytuacją ekonomiczną w Polsce. Obecnie nie widzimy takiego zagrożenia w najbliższej przyszłości.

Look: W którym miesiącu jest szczyt zakupu towarów i surowców przed sprzedażą świąteczną?
Robert Ogór: W okresie wrzesień - listopad.

Look: Gratuluję wyników.
Robert Ogór: Dziękujemy :-)

pstaniszewski: Kiedyś uczestniczyliście Państwo w imprezie dla inwestorów - Wall Street w Karpaczu. Czy jest szansa, że po kilkuletniej przerwie znowu się tam pojawicie?
Piotr Kaźmierczak: Nie planujemy uczestnictwa w Wall Street. Zapraszamy do kontaktu na czacie, twitterze, stronie www.

Olek: Jak wygląda sytuacja z cenami szklanych butelek i z ich dostępnością? Czy rozważaliście Państwo wprowadzanie kaucji? Jaki jest powód nie wprowadzenia takiej opłaty?
Robert Ogór: Popyt na opakowania szklane w Europie rośnie tworząc zauważalną presję na wzrost cen. Rozwiązanie oparte na kaucji wymaga dużej skali systemowej i nie jest do "ogarnięcia" na poziomie jednego gracza rynkowego. Inicjatywa leży zatem w rozwiązaniach systemowych.

Łukasz: Jak kształtuje się obciążenie mocy produkcyjnych w Waszych zakładach? Jak to wyglądało w ostatnich latach i jakie są przewidywania na najbliższe kwartały?
Piotr Kaźmierczak: Moce produkcyjne są wykorzystane w wysokim stopniu. Przeprowadzane inwestycje zapewnią wystarczający ich poziom w kolejnych kwartałach i latach.

Łukasz: Co Panowie najbardziej lubią w swojej pracy?
Robert Ogór: Oczywiście czaty inwestorskie! Bez nich byłoby ciężko.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej