21 lutego 2019

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 odbyła się 21 lutego 2019 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Gość: Gratuluję wzrostu przychodów - widać efekt długoterminowej strategii i konsekwencji. Jak jednak zapatrujecie się Panowie na spadek zysku netto. Czy da się odwrócić tę tendencję, jakie chcecie Panowie podjąć działania w tym zakresie?
Robert Ogór: Niższy zysk netto wykazaliśmy z działalności na rynku polskim, gdzie złożyły się dwa czynniki: wzrost wynagrodzeń na tle presji płacowych i wyższe koszty własne sprzedanych produktów i towarów z droższych win ze zbiorów 2017 r. Do tego dodać należy ok. 700 tys. zł dodatkowych kosztów otwarć sklepów Centrum Wina. Stopniowo poprawiać będą się koszty własne produktów z dużych zbiorów wina 2018 r. Wraz z wdrożoną podwyżką marże, a także zyski operacyjne od przyszłego roku obrotowego również w Polsce powinny podążać za dynamiką sprzedaży.

Gregore: Zysk jest na poziomie podobnym do pierwszego półrocza 17/18, a zapowiadacie Państwo wzrost dywidendy. Jak to chcecie osiągnąć?
Robert Ogór: Nasze długoterminowe założenia o stopniowym wzroście dywidendy nie są na dzień dzisiejszy zagrożone. Przepływy operacyjne oraz bezwzględny poziom zysków i brak zadłużenia pozostawia w naszej ocenie nawet w przypadku stabilnego zysku przestrzeń dla wzrostu dywidendy w najbliższym okresie.

Michał Krajczewski: Czy presja kosztowa (wynagrodzenia, usługi obce) i dotychczasowa dynamika wzrostu kosztów z 2018 r. będzie utrzymana w 2019 r.? Jakie działania mogą Państwo podjąć, aby ograniczyć wzrost kosztów, ew. jakie ryzyka widać, iż koszty rosłyby szybciej ?
Robert Ogór: Na temat wina odpowiedzieliśmy wyżej. W odniesieniu do wynagrodzeń orientujemy się wg ogólnych oczekiwań makroekonomicznych. Dla Polski i Rumunii wskazują one na utrzymanie wzrostu wynagrodzeń w roku 2019 r.

Damian Z: ...to co z tym cydrem? Miało być tak dobrze, a jest jak jest. Jakie plany wobec tego segmentu ma AMBRA i jak spadek spożycia/zainteresowania tą kategorią odbije się na wynikach spółki?
Robert Ogór: Rynek cydru przeszedł transformację, w której z jednej strony nie spełnia się scenariusz kategorii masowej. Wysoka cena i charakter produktu spowodowała odejście od kategorii młodzieży i bardziej na popularne produkty nastawionych konsumentów. To przyczyny spadków rynku. Z drugiej strony kategoria się spremiumizowała, tzn. pozostali konsumenci bardziej zamożni, z dużych miast, świadomie poszukujący produktu wysokiej wartości. W tym procesie Cydr Lubelski jeszcze bardziej umocnił swoją pozycję z 50% do ponad 60% udziału w rynku. Wynik finansowy jest na poziomie roku ubiegłego, a kierunek dalszego rozwoju to konsekwentna premiumizacja i rozwój nowych droższych gatunków.

Michał Krajczewski: Rozwój jakich kategorii produktów jest najbardziej perspektywiczny pod względem wpływu na wyniki?
Robert Ogór: Strategia naszej spółki skierowana jest na segmenty wysokiej wartości. Ostatnim nowym projektem rozwijanym w roku 2019 jest marka handlowa Distillers Limited. Ogólnie zarówno alkohole lekkie jak i mocniejsze alkohole pokazują potencjały w segmentach premium. Jesteśmy - oprócz win - w obu tych sektorach konsumpcji z dobrze wycelowanymi propozycjami premium: Cydr Lubelski, Baczewski, Pliska i oczywiście całe portfolio win.

Michał Krajczewski: Jak oceniają Państwo, jak kształtować będzie się podaż surowców ze zbiorów z 2018 r.?
Robert Ogór: W roku 2018 mieliśmy duże i dobre zbiory wina w Europie. Podobnie wypadły zbiory owoców, w tym jabłek. Podaż jest duża, a ceny niższe niż w roku 2017.

Gość: Jak wygląda rozwój marki Distillers Limited? W zeszłym roku było o tym głośno, ale w sklepach Centrum Wina nie widziałem jeszcze efektów zapowiadanych zmian. Jakie są Państwa plany na ten rok? Upatruję w whisky jednego z driverów wzrostu :)
Robert Ogór: Po zakończeniu sezonu grudniowego przystępujemy do rebrandingu sklepów Centrum Wina na sklepy partnerskie Centrum Wina / Distillers Limited. Proces ten zakończymy do września 2019 r. Jesień i sezon zimowy pokaże konsumentom oddziaływanie nowego projektu w galeriach handlowych. Do tego czasu powinien zostać uruchomiony program lojalnościowy i inne drivery projektu. Podsumowanie zatem po raz pierwszy w styczniu 2020 r.

paweł: Proszę o komentarz dotyczący ujemnych przepływów z działalności operacyjnej (bardzo duży przyrost należności).
Robert Ogór: Wzrost należności poniżej dynamiki sprzedaży. Wzrost zapasów związany z zakupami rosnących mocnych alkoholi - rozwój asortymentu.

Luka: Jaką marżę ma AMBRA na sprzedaży produktów własnych, a jaką na importowanych?
Robert Ogór: Marże na tych grupach są na zbliżonym zrównoważonym poziomie.

Inwestor: Co to w praktyce oznacza, że w portfolio Ambry są np. marki Sutter Home, Pliska albo Baczewski, skoro one chyba nie są przez Ambrę produkowane? Tu chodzi o wyłączność dystrybucji, którą ma AMBRA na niektórych rynkach czy jak to rozumieć?
Robert Ogór: Sutter Home jest marką w wyłącznej dystrybucji, Pliska jest marką, której nasza Grupa jest współwłaścicielem praw do znaku. Z właścicielami marki Baczewski wiąże nas długoletnia umowa na wyłączną dystrybucję na rynku polskim. Znakomita większość marek importowanych dla Centrum Wina jest w naszej wyłącznej dystrybucji na polskim rynku.

Mario: W drugiej połowie minionego roku kurs akcji Ambry znalazł się pod presją. Czy spadki wynikały z zamieszania rynkowego w funduszach TFI czy też zdaniem zarządu stały za tym jakieś czynniki fundamentalne?
Robert Ogór:
Dzisiejszy kurs wynosi 13,90 zł, co po silnych wzrostach 2018 r. jest wynikiem stabilnym na tle jak wiemy spadkowego rynku.

Luka: Czy poza marką Baczewski w portfolio Ambry są jeszcze jakieś inne whisky?
Robert Ogór: Portfolio Distillers Limited opiera się w dużej mierze na szerokim asortymencie wyszukanych gatunków whisky, których liczba przekroczyła już 100 produktów i zapewne będzie jeszcze rosła.

Gość: Czy wszystkie placówki Centrum Wina są rentowne? Ile czasu zajmuje otwarcie jednego punktu, jakie są nakłady i po jakim czasie mniej więcej uzyskiwana jest rentowność?
Robert Ogór: Cała sieć sklepów Centrum Wina przynosi zyski i na dzień dzisiejszy wszystkie sklepy działające dłużej niż rok są rentowne. Od zakończenia negocjacji z wynajmującym proces otwarcia wraz z uzyskaniem zezwoleń i koncesji zajmuje do 6 miesięcy.

Rafał Irzyński: Jakie efekty ma przynieść zapowiedziana modernizacja aktywów produkcyjnych? Czy będzie to np. wyższa efektywność produkcji itp., czy jest to bardziej "naturalna" wymiana linii?
Robert Ogór: Po pierwsze powodem modernizacji jest "naturalny" cykl odnowy majątku produkcyjnego. Jednocześnie nowe technologie i rozwiązania podniosą możliwości jakościowe oraz zwiększą efektywność. Inwestycje nie wynikają jednak z zasadniczej zmiany struktury bądź skokowych rozwiązań technologicznych.

Michał K: Czy po pojawieniu się AMBRA Brands jest możliwa fuzja z TiM S.A. i działanie pod jednym zarządem?
Robert Ogór: TiM S.A. jest specjalistą w imporcie win elastycznie reagującym na potrzeby rynku w bardzo zróżnicowanym i szybko zmieniającym się asortymencie. AMBRA tymczasem koncentruje się na budowie rozpoznawalnych wiodących marek - liderów w swoich segmentach. Ta różnica w zadaniach strategicznych skutkuje inną w obu spółkach kompetencją, sposobem działania, organizacją. Nie planujemy połączenia tych operacji, tym bardziej, że w TiM S.A. istotną rolę odgrywają nasi partnerzy - akcjonariusze mniejszościowi.

Paweł Biedrzycki: W jakim zakresie Grupa AMBRA chce wejść na rynek chiński i jakiego rzędu przychody mogą być widoczne z tego rynku w tym roku obrotowym?
Robert Ogór: TiM S.A. - nasza wyspecjalizowana spółka handlowa prowadzi na rynku chińskim projekt eksportowy z partnerem lokalnym. Stanowi to platformę pilotażową i liczymy, że może w przyszłości stać się szansą na większe przychody z eksportu.

Gość: Czy planowane są otwarcia nowy sklepów Centrum Wina? Jeśli tak, to czy są plany otwarć sklepów w nowych miastach, w których do tej pory ich nie było?
Robert Ogór: Chcemy rozwijać sieć sklepów i planujemy otwarcie placówek pilotażowych w miastach średniej wielkości (ponad 100 tys. mieszkańców). O otwarciach będziemy informować.

Ciekawski: Skoro przy cydrze jesteśmy. Pojawią się nowe odmiany gruszkowe? Ile nowych produktów planujecie wprowadzić do końca roku? Premiera przed sezonem letnim czy zdecydowanie później?
Robert Ogór: Udział Perry, czyli "cydru" gruszkowego w całej sprzedaży marki nie osiągnął jeszcze zakładanego potencjału, więc na ten moment nie planujemy tutaj kolejnej odmiany.

Michał K: Czy premiumizacja rynku i ciepłe przyjęcie whisky Baczewski spowoduje poszerzenie oferty o kolejne marki alkoholi mocnych?
Robert Ogór: Rozwój asortymentu skoncentrowany jest wokół projektu Distillers Limited.

Jakub W: Pod koniec 2018 roku w sprzedaży pojawiła się marka Koblevo, jakie są pierwsze wrażenia po wprowadzeniu? Czy pojawią się kolejne propozycje zza wschodniej granicy?
Robert Ogór: Projekt jest w fazie budowy dystrybucji i pierwsze podsumowanie nastąpi jesienią 2019 r.

Inwestor: Jakie planowane nakłady inwestycyjne na kolejne lata?
Robert Ogór: Zgodnie z zapowiedziami planujemy zwiększenie rocznych wydatków inwestycyjnych o ok. 4 mln zł przez okres następnych 4-5 lat.

Gość: Ile mija czasu od momentu zbiorów do wyprodukowania i sprzedaży? To znaczy mniej więcej po jakim czasie zmiany cen surowców są widoczne w kosztach wykazywanych w rachunku zysków i strat spółki?
Robert Ogór: Z jesiennych zbiorów - na przykład roku 2017 - wina wyprodukowane przez winiarzy pojawiają się na rynku około grudnia/stycznia 2018. Uwzględniając nasz proces produkcyjny np. win musujących od zakupu tych win do pojawienia się naszych produktów z nich wytworzonych upływa kolejne 3-4 miesięcy, co oznacza, że nowe zbiory trafiają do naszej sprzedaży z opóźnieniem ok. roku. Nieco szybciej efekty te oczywiście działają w przypadku win importowanych.

Rum Fanatic: Co sądzicie Państwo o rozwoju rynku rumu w Polsce i czy wzorem rozszerzenia oferty Centrum Wina o whisky rozpatrujecie poszerzenie oferty (w wybranym zakresie) również o tą kategorię?
Robert Ogór: Konsumpcja rumu z niskiego poziomu rośnie dynamicznie i wartość rynku zbliża się do 100 mln zł. W ofercie Distillers Limited znajduje się już wybór produktów tej kategorii.

Michał: Kim są najwięksi konkurenci Ambry? Jakie mają udziały w rynku? Jaki udział ma AMBRA?
Robert Ogór: AMBRA na rynku polskim jest liderem lub wiodącym graczem w szeregu kategorii i segmentów rynkowych: wina stołowe, wina musujące, napoje musujące bezalkoholowe (Piccolo), cydr, brandy. W każdej z tych kategorii mamy różnych konkurentów, podobnie zróżnicowane jest nasze pozycjonowanie na rynku rumuńskim i podobnie zróżnicowany jest krąg konkurentów.

Luka: Jaka część przychodów pochodzi ze sprzedaży produktów produkowanych przez Ambrę, a jaka ze sprzedaży towarów innych producentów?
Robert Ogór: Za poprzedni rok obrotowy przychody brutto ze sprzedaży wyrobów własnych wyniosły w Grupie 301 mln zł, a ze sprzedaży towarów 366 mln zł.

PP: Czy Państwa zdanie obecna wycena giełdowa spółki odzwierciedla jej wartość oraz perspektywy wzrostu?
Robert Ogór: Uważamy, że warto inwestować w naszą spółkę.

Maciej Wrotniak: W którą stronę planujecie rozwój? Czy chcecie wprowadzić jakieś nowe kategorie alkoholi lub inne rodzaje w obecnych kategoriach?
Robert Ogór: Aktualnie oceniamy, że wprowadzone w ostatnim czasie projekty rozwojowe, o których informowaliśmy, dostarczają Grupie odpowiednio dużo potencjału rozwoju. Każdego roku staramy się przygotować kolejne projekty. Gdy przychodzi odpowiedni moment informujemy.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej