13 maja 2020

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 odbyła się 13 maja 2020 r. na platformie StrefaInwestorów.pl

Poniżej przedstawiamy zapis rozmowy internautów z członkami Zarządu AMBRA S.A.

Łukasz: Jak kształtują się dostępność i ceny obecnie kontraktowanych surowców produkcyjnych? W jaki sposób przełożą się na ceny i marże planowanej produkcji?
Robert Ogór: Dostępność nie zmieniła się w wyniku pandemii i nie zagraża ciągłości produkcji i dostaw. Istotnym czynnikiem kosztowym jest natomiast osłabienie złotego, które może spowodować pogorszenie rentowności w najbliższych kwartałach. Wpływ ten będziemy zmniejszać poprzez podwyżki cen dostosowane do specyfiki kanałów dystrybucji.

Łukasz: Czy mogę prosić o krótki opis transakcji nabycia Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o.? Jakimi wartościowymi aktywami dysponują te podmioty? Jakie plany ma wobec nich Ambra? W jakim horyzoncie inwestycja może się zwrócić?
Piotr Kaźmierczak: Spółki Gurmetum s.r.o. i Euro Center Trade s.r.o. zajmują się dystrybucją win i alkoholi premium, posiadają 2 sklepy w Pradze, dostarczają również towary do sieci handlowych. W oparciu o te spółki będziemy rozwijać sprzedaż detaliczną win i alkoholi premium w Czechach. Zakładany okres zwrotu tej inwestycji to 5-7 lat.

Adam: Jak duży wzrost albo spadek przychodów ze sprzedaży szacuje spółka w kwartale kwiecień-czerwiec w związku z ograniczeniami w restauracjach?
Piotr Kaźmierczak: Z uwagi na niewielki udział tego kanału sprzedaży wpływ na dynamikę przychodów nie powinien przekroczyć kilku punktów procentowych.

Inwestor1: W tym kwartale wystąpiła zauważalna różnica między przychodami ze sprzedaży skonsolidowanymi (dynamika r/r +7,5%) a sprzedażą na głównych rynkach (+11,1 proc.). Jak rozumiem wynika to przede wszystkim z niższej (o ponad 2/3 r/r) sprzedaży do klientów zewnętrznych poza krajem siedziby. Możecie Państwo przybliżyć, co znajduje się w tej pozycji sprzedażowej?
Piotr Kaźmierczak: Przychody ze sprzedaży poza krajem siedziby obejmują przede wszystkim sprzedaż towarów spoza zakresu podstawowej działalności Grupy (inne artykuły spożywcze sprzedawane przede wszystkim przez spółkę TIM S.A. na rynkach Dalekiego Wschodu).

Łukasz: Czy udało się Państwo rozpoznać zmiany wzorców konsumpcji spowodowane pandemią? Czy mają Państwo plan dostosowania oferty produktowej, dystrybucji i promocji do nowej rzeczywistości rynkowej?
Robert Ogór: Zmiany wywołane pandemią wraz z wejściem w okres recesji gospodarczej wpłyną oczywiście na zachowania konsumentów. Wzrost bezrobocia, spadające dochody oraz niepewność jutra (ryzyko utraty pracy, mniejszy optymizm) wywołają – oprócz obiektywnego zmniejszenia potencjału konsumpcji – rosnącą potrzebę bezpieczeństwa, oszczędności i racjonalnych wydatków. Poczucie bezpieczeństwa będzie silniej kierować naszymi zachowaniami w konsumpcji oraz w zakupach wszystkich dóbr konsumpcyjnych w tym również alkoholi. Dominujący w rynku alkoholi trend tzw. „premiumizacji”, czyli przechodzenia na produkty droższe, połączony silnie z chęcią odkrywania nowych produktów i trendów - znajdzie się w odwrocie. Będziemy kupować bardziej rozsądnie, korzystnie, ale też dobrą sprawdzoną jakość - mniej eksperymentów, bardziej to co znamy i jest sprawdzone. Skorzystają na tym dobre, sprawdzone marki. Oczekujemy również zwiększenia roli rodzimych produktów, wzmocnienia rosnącego trendu lokalności. Autentyczne, regionalne produkty, wysokiej jakości za rozsądną cenę zyskają nowe impulsy wzrostu. Silnym czynnikiem będzie zmiana kontekstu społecznego naszej konsumpcji – mniej życia w gastronomii, na dużych imprezach, wyjazdach – więcej w domu i w mniejszym gronie. Skutkiem będzie kryzys gastronomii i turystyki – częściowo skorzysta na tym handel, gdzie zrobimy więcej zakupów – na potrzeby kameralnej, domowej konsumpcji. Ten efekt zobaczymy już tego lata, gdy konsumenci zostaną w kraju i będą szukać bardziej domowych, a mniej masowych form wypoczynku. Potrzeba bezpieczeństwa pozostanie z nami na dłużej i będzie wpływać nie tylko na nasze wybory, ale także na miejsce i sposób robienia zakupów. Dewizą będą zakupy bezpieczne, szybkie i efektywne.

Łukasz: Czy w ostatnich tygodniach zauważyli Państwo spadek zamówień, opóźnienia w płatnościach, próby renegocjacji wartości oraz terminów płatności i dostaw ze strony klientów?
Robert Ogór: Spadek zamówień i wpłat od klientów dotyczy przede wszystkim dostaw do gastronomii, ponieważ zdecydowana większość odbiorców wstrzymała działalność w pierwszym okresie ograniczeń. W miarę znoszenia tych restrykcji gastronomia będzie stopniowo wznawiać działalność. Jesteśmy w kontakcie z naszymi odbiorcami i mamy przygotowany sposób działania na okres przejściowy.

Łukasz: Od jakiegoś czasu próbuję nabyć gruszkę z Winiarni Zamojskiej, ale jakoś nam nie po drodze :( W jakich sieciach handlowych mogę na nią trafić?
Robert Ogór: Gruszka z Winiarni Zamojskiej jest w stałej sprzedaży w sieciach Auchan, Carrefour, Leclerc, Selgros, Kaufland, Makro i wybranych sklepach Stokrotka.

Janusz N.: Jakie są plany rozwoju? Jak grupa planuje rozwijać się za granica ?
Robert Ogór: W najbliższym czasie koncentrować się będziemy na zwiększeniu efektywności operacji korzystając ze zgromadzonego kapitału klientów i organizacji. Będziemy integrować nowo przejęte spółki w Czechach w celu zwiększenia ich zysków i wygenerowania impulsu wzrostowego w oparciu o asortyment i know-how Grupy.

Vaquero: Bieżący kwartał będzie pierwszym, w którym w pełni odczujecie wpływ pandemii. Pewnie wszyscy pytają o trendy, które widzicie i perspektywy, ale oprócz tego - czy możecie rozważyć publikację jakichś wcześniejszych, szacunkowych danych, aktualizację raportu o wpływie wirusa itd.?
Robert Ogór: Nie planujemy publikacji prognoz wyników.

Łukasz: Jak obecnie zorganizowana jest praca w sklepach CW i DL? Czy dysponują Państwo wstępnymi danymi na temat liczby klientów, wielkości obrotów i struktury zakupów po szerszym otwarciu galerii handlowych?
Robert Ogór: Od 8 maja większość sklepów pracuje normalnie.

Łukasz: Przegapiłem pierwszy numer newslettera. Czy mogę jakoś się z nim zapoznać?
Robert Ogór: Proszę o przesłanie maila na adres: k.koszarna@ambra.com.pl – prześlemy Panu pierwszy numer.

Inwestor1: Kolejny kwartał dynamika kosztów marketingu i dystrybucji przekracza zauważalnie dynamikę sprzedaży Czy to już stały trend i tak będzie również w kolejnych kwartałach? Z czego wynikają wzrosty tych kosztów?
Robert Ogór: Nasz budżet na rok obrotowy od 1 lipca 2020 r. przewiduje oszczędności i optymalizacje kosztów i działań w obliczu oczekiwanego spowolnienia gospodarczego.

Inwestor1: Wynagrodzenia w segmencie Polska kolejny kwartał z rzędu notują dynamikę niższą niż dynamika sprzedaży. Czy można stwierdzić, że nie jest to już najważniejsze wyzwanie jaki stoi przed spółką.
Robert Ogór: W nowym oczekiwanym otoczeniu gospodarczym i rynkowym nie oczekujemy wzrostu kosztów wynagrodzeń.

Łukasz: Na kiedy planowane jest podjęcie decyzji dotyczącej wartości i terminu wypłaty dywidendy?
Robert Ogór: Decyzję o wartości i terminie dywidendy podejmowane są przed publikacją raportu rocznego, czyli na początku września.

Gość: Jaki jest wpływ zamknięcia galerii i spadku zainteresowania zakupami w centrach handlowych na wyniki?
Robert Ogór: Wpływ ten zależy m.in. od zmiany godzin otwarcia lokali, czynszów, odwiedzalności centrów handlowych. W chwili obecnej oszacowanie tego wpływu jest obarczone dużą niepewnością, stąd nie publikujemy takich szacunków.

Kamil: Czy zamknięcie galerii spowodowało zwolnienia pracowników? Co zaproponowała im spółka na ten czas? Czy spółka korzystała z tarczy antykryzysowej?
Piotr Kaźmierczak: Nie zwolniliśmy pracowników, natomiast został ograniczony ich czas pracy.

Rafał Irzyński: Czy są przewidywane kolejne, duże inwestycje w najbliższych kwartałach (np. akwizycje kolejnych marek)? Jeśli tak, to jakiego rzędu środki mogą być na ten cel przeznaczone?
Robert Ogór: Nie planujemy kolejnych inwestycji i akwizycji w najbliższych kwartałach.

Rafał Irzyński: Dlaczego spółka stosuje krótkoterminowe kredyty do finansowania inwestycji czy części zapasów? Czy nie efektywniejsze jest sięgnięcie po zadłużenie długoterminowe?
Piotr Kaźmierczak: Finansowanie długoterminowe nie jest obecnie spółce potrzebne, ponieważ generowane regularnie przepływy pieniężne umożliwiają finansowanie inwestycji i zapasów. Kredyty krótkoterminowe służą do pokrycia zapotrzebowania na finansowanie, przede wszystkim w sezonie świąteczno-noworocznym. Środki wygenerowane w tym okresie trafiają do spółki w ciągu kilku miesięcy.

Łukasz: W jaki sposób pandemia wpłynęła na Państwa plany inwestycji rozwojowych?
Robert Ogór: Analizujemy i negocjujemy efektywność naszych lokalizacji w galeriach handlowych. Nie planujemy nowych akwizycji. Nasze inwestycje w produkcję będą natomiast kontynuowane.

Inwestor1: Czy wzrost amortyzacji wynika bardziej z zastosowania MSSF 16, czy też oddania nowych inwestycji i rozpoczęcia ich amortyzowania?
Robert Ogór: Koszty amortyzacji wynikające z zastosowania MSSF 16 wynosiły w trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 4,9 mln zł. Zatem wzrost kosztów amortyzacji po oczyszczeniu o efekt MSSF 16 wyniósł ok. 7%. Odpowiednio zmniejszyły się pozostałe koszty działalności operacyjnej.

Rafał Irzyński: Czy w kolejnych kwartałach zarząd również przewiduje występowanie spadku marży brutto ze sprzedaży?
Robert Ogór: Kwartalne wahania marży ze sprzedaży mogą być spowodowane np. wahaniami kursów walut. W perspektywie średnio- i długoterminowej chcemy utrzymywać stabilny poziom rentowności marży.

Gość: Czy w zakładach produkcyjnych wprowadzili Państwo dodatkowe reżimy sanitarne?
Piotr Kaźmierczak: Wprowadziliśmy zaostrzone wymogi dotyczące m.in. dezynfekcji, zachowania dystansu, zmniejszenia kontaktu między zmianami. Dotychczas nie odnotowaliśmy żadnego przypadku koronawirusa.

Marek: Pandemia w ograniczonym zakresie dotknęła okresu styczeń-marzec. Będzie bardziej widoczna w 4 kwartale (zamrożony sektor HoReCa, zamknięte galerie handlowe). Jakie są perspektywy wynikowe spółki na bieżący kwartał?
Piotr Kaźmierczak: Już w marcu wprowadziliśmy pierwsze kroki obniżające koszty. Nasza strategia na okres spowolnienia konsumpcji opiera się na koncentracji na naszych głównych sprawdzonych markach – liderach swoich kategorii w średnich segmentach cenowych. Jednocześnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu pandemii w sieci sklepów CENTRUM WINA poprzez renegocjację umów najmu i zamknięcie części sklepów w najmniej rentownych lokalizacjach. Działania te powinny ograniczyć negatywny wpływ pandemii na wyniki.

Monika: Jak wygląda sprzedaż alkoholu w czasie kwarantanny? Czyli od połowy marca do dziś? Poza kanałem HORECA, który oczywiście jest wyłączony z działania. Czy można mówić o jakimś trendzie, np. wzroście sprzedaży detalicznej, większym zainteresowaniu trunkami tańszymi itd.? A może odwrotnie, sprzedaż spadła ze względu na wprowadzone obostrzenia, ograniczenie wizyt w sklepach itd.? Czy jest problem ze sprowadzaniem towaru z zagranicy?
Robert Ogór: Przejściowe problemy ze sprowadzaniem towarów z zagranicy zostały na chwilę obecną zażegnane. Z powodu wyłączenia HoReCa oraz okresowego zamknięcia sklepów CW/DL zmniejszył się udział produktów premium. Sprzedaż naszych marek ze sklepów spożywczych nie wykazuje drastycznych zmian. Większość naszych marek to produkty średniej ceny - znane i popularne.

Inwestor1: Czy w kwestii koronawirusa przewidujecie Państwo istotny spadek na rynku (poza Horeca i sklepami Centrum Wina – co dość oczywistym się wydaje) czy też jesteście tutaj umiarkowanym optymistą? Czy nie obawiacie się problemów ze ściąganiem należności w związku z tą sytuacją?
Robert Ogór: Mamy zdywersyfikowany portfel klientów i spowolnienie w jednym kanale dystrybucji może być przynajmniej częściowo kompensowane wzrostem sprzedaży w innych kanałach. Nie podejmujemy się prognozowania zmian sprzedaży. Natomiast doświadczenie lat ubiegłych, np. kryzysu roku 2008-2009 pokazuje, że konsumpcja wina jest stosunkowo odporna na pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Gość: Jak wygląda sytuacja na rynkach zagranicznych podczas pandemii? Czy tam jest lepiej, czy gorzej niż w Polsce?
Robert Ogór: Sytuacja wydaje się podobna. Brak rozbudowanej dystrybucji premium (HoReCa, własne sklepy) zmniejsza negatywny wpływ na portfolio sprzedaży.

Inwestor1: Obecne kursy walutowe Wam nie sprzyjają. Chcecie Panowie utrzymywać stabilną marże brutto, to jednak by musiało oznaczać podwyżki, o ile obecne kursy (4,50 EUR/PLN) się utrzymają? Czy na rynku gdzie jak sami mówicie następuje zmiana modelu konsumpcji oraz prawdopodobnie ograniczenie popytu – realne jest podnoszenie cen? Zmierzam do tego, czy niższa marż na sprzedaży w analizowanym kwartale (tłumaczona przede wszystkim wpływem różnic kursowych) nie zostanie z Wami na dłużej?
Piotr Kaźmierczak: Utrzymanie się wyższego poziomu kursu walutowego przez więcej niż jeden kwartał zmusi wszystkich uczestników rynku do podwyżek cen. Stąd też uważamy, że w średniej perspektywie poziom marż nie powinien znacząco odbiegać od wcześniejszych okresów.

Gość: Dlaczego spółka nie planuje akwizycji? Na czatach innych spółek padały deklaracje, że własnie teraz jest na to dobry okres.
Robert Ogór: W ostatnim roku zrealizowaliśmy kilka znaczących akwizycji. Brak z góry założonego planu przejęć nie oznacza, że będziemy zamknięci na szczególnie korzystne okazje.

Rafał Irzyński: Czy AMBRA planuje utrzymać ponad dziesięcioletnią tradycje wypłaty dywidendy? Wydaje mi się, że wypłata nawet symbolicznej kwoty może dobrze wpłynąć na postrzeganie spółki, bowiem wielu analityków zwraca uwagę na ciągłość wypłaty dywidendy, w tym również zachowanie w czasie kryzysów.
Robert Ogór: Chcielibyśmy utrzymać ciągłość wypłaty dywidendy, natomiast decyzje będą zapadać po zakończeniu roku obrotowego i będą uzależnione zarówno od wyników finansowych jak i planów inwestycyjnych.

Akcjonariusz: Kiedy kolejna większa akcja w Biedronce? Tam najczęściej robie zakupy, a przez ostatnie dwa miesiące nawet nie zajrzałem do galerii handlowej, żeby zahaczyć o Centrum Wina :(
Robert Ogór: Zapraszamy do sklepów Centrum Wina - większość z nich jest znowu czynnych.

Łukasz: Jak dużą część surowców i materiałów nabywają Państwo w walutach innych niż EUR?
Piotr Kaźmierczak: Około 30% zakupu surowców, materiałów i towarów nabywamy w innych walutach, głównie PLN.

Akcjonariusz: Wydaje się, że dużo ludzi spędzi wakacje w Polsce, a nie za granicą. Czy macie Państwo w planie jakąś większą kampanię promocyjną na lato tego roku w Polsce?
Robert Ogór: Po raz kolejny w sklepach, dokąd przeniesie się część zakupów z hoteli i restauracji, odbędą się akcje promocyjne naszych marek, w tym Cydr Lubelski, Fresco Frizzante, Cin&Cin itp.

Gość: Czy zamierzacie Państwo rozszerzać dystrybucje lokalna, kiedy teraz widać, że trendem jest robienie zakupów bliżej domu?
Robert Ogór: Nasze marki są obecne w większości sklepów, w tym również tych mniejszych, blisko domu.

Inwestor1: Pan Prezes napisał „Zapraszamy do sklepów Centrum Wina - większość z nich jest znowu czynnych.” Większość, czyli nie wszystkie? Czy jeśli chodzi o negocjacje z galeriami preferujecie podejście LPP/Empik (na ostro, zamykamy i nie otworzymy dopóki się nie dogadamy) czy raczej CCC/Coccodrillo (otwieramy wszystko i próbujemy negocjować)?
Robert Ogór: Sprawdzamy aktualnie potencjał sprzedażowy sklepów w nowych warunkach i te fakty wykorzystamy w negocjacjach z galeriami.

Łukasz: Z jakich instrumentów przewidzianych w pakiecie ustaw kryzysowych AMBRA skorzystała lub skorzysta w najbliższym czasie?
Robert Ogór: O efektach naszych działań poinformujemy w kolejnym raporcie okresowym, tj. raporcie rocznym za 2019/2020 r.

Inwestor1: Czy gdyby nie wpływ pandemii w rozumieniu zamknięcia Horeca i Centrum Wina na dwa ostatnie tygodnie marca oraz wzrostu kursu (negatywny wpływ na marże brutto oraz na pozostałe koszty finansowe) to bylibyście Panowie zadowoleni z kwartału? Byłby on wtedy lepszy wynikowo niż rok wcześniej?
Robert Ogór: Potwierdzamy.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej