20 września 2019

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za rok obrotowy 2018/2019 odbyła się 20 września 2019 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Gość: Kiedy i czy w ogóle będzie wypłacona dywidenda?
Robert Ogór: Zarząd zarekomendował dywidendę w wysokości 0,70 zł na akcję. O wypłacie dywidendy zadecyduje Walne Zgromadzenie w dniu 16 października 2019 r.

Gość: Kurs akcji bardzo ładnie wzrósł. Gratuluję :)
Robert Ogór: Dziękujemy :-)

Gość: Jaki będzie model działania sieci w Czechach? Franczyza, czy własne sklepy spółki?
Robert Ogór: Będzie to kilka własnych sklepów.

Gość: Od kiedy są dostępne w sprzedaży wina Winiarni Zamojskiej?
Robert Ogór: Produkty marki Winiarnia Zamojska są dostępne w sprzedaży od czerwca 2019 r.

Łukasz: W którym z niżej wymienionych obszarów zamierzają Państwo działać najaktywniej w najbliższych kwartałach lub latach?
1. Zwiększenie wartości i rentowności sprzedaży w obecnych obszarach działalności
2. Wejście w nowe segmenty rynkowe i kategorie produktowe
3. Wejście na nowe rynki geograficzne
4. Wejście w zupełnie nowe branże
Proszę o zarysowanie konkretnych celów, które zamierzają Państwo osiągnąć w konkretnym horyzoncie czasu.
Piotr Kaźmierczak: W naszej działalności koncentrujemy się na rozwijaniu biznesu w sposób organiczny, przede wszystkim w obecnych obszarach działalności - Polska, rynki wina, alkoholi mocnych premium, cydru. Nasz portfel produktów w Polsce jest już silnie zdywersyfikowany, więc nie rozważamy wejść w nowe segmenty. Na rynkach zagranicznych natomiast chcemy rozwijać portfel produktów, rozszerzać obecność na nowe kanały dystrybucji, tak ażeby osiągać stopniowo podobną skalę i kompleksowość biznesu jak w Polsce. Nie zamierzamy wchodzić w nowe branże.

Adam: Co spółka kupiła w Rumunii? Tylko markę czy firmę z marką? i jak szybko spodziewa się zwrotu z tej inwestycji?
Robert Ogór: W Rumunii zostały zakupione prawa do znaku towarowego Sange de Taur. Spodziewany jest kilkuletni zwrot z inwestycji.

Gość: Czy zarząd ma plany związane z rynkiem węgierskim?
Robert Ogór: Obecnie nie ma takich planów.

R: Jak szybko będzie budowana sieć sklepów w Czechach? Jaki roczny CAPEX?
Robert Ogór: Nie zamierzamy forsować szybkiego rozwoju sieci. Chcemy wejść w projekt na ograniczonej liczbie sklepów z capex na poziomie ok. 2 mln euro.

Gość: Jak Panowie oceniacie performance Cydru w okresie wakacyjnym? Było lepiej niż rok temu?
Piotr Kaźmierczak: Mimo spadku całego rynku cydru, Cydr Lubelski istotnie zwiększył udziały rynkowe, zwiększał się udział sprzedaży wariantów premium, poprawiała się rentowność marki. Jesteśmy zatem zadowoleni z performance Cydru Lubelskiego. Przyczynił się on do wzrostu produktów naturalnych i regionalnych, z czego Ambra będzie mogła korzystać również w przyszłości.

Gość: W jaki sposób będzie finansowana budowa sieci sklepów w Czechach? Z bieżących przepływów, z wolnej gotówki, z kredytu, emisji? Czy może Pan przybliżyć temat źródła i kosztów?
Robert Ogór: Finansowanie budowy sieci sklepów w Czechach planujemy z własnych środków.

Gość: Jakie efekty przynosi projekt Distillers Limited? Co Panowie możecie o tym powiedzieć?
Piotr Kaźmierczak: Distillers Limited istotnie zwiększył dynamikę sprzedaży whisky w naszych sklepach. Obserwujemy rosnące zainteresowanie konsumentów ofertą. Liczymy na to, że ten segment będzie dalej rósł i poprawi rentowność biznesu.

pstaniszewski: Jaką osiągacie sprzedaż z m2 w sklepach Centrum Wina i co jest ważniejszym (wartościowo) kosztem w tych sklepach: czynsz czy świadczenia pracownicze?
Robert Ogór: Nie ujawniamy tych danych ze względu na dobro akcjonariuszy. Umiejętność zarządzania tymi liczbami jest jedną z naszych przewag konkurencyjnych.

Gość: Czy widać jakiś ponowny pozytywny efekt nowych i rozszerzonych programów socjalnych wprowadzonych przez partie rządzącą?
Piotr Kaźmierczak: Programy te wspierają z pewnością konsumpcję. Jednak ponieważ konsument wina to konsument zamożny i w mniejszym stopniu reaguje na programy socjalne. Naszym zdaniem konsumpcja wina nie jest zatem istotnie wspierana przez takie programy.

Gość: Gratuluję wzrostu przychodów, natomiast mam pytanie, co wpłynęło na pogorszenie rentowności i czy to trwała tendencja, czy jakieś zdarzenia jednorazowe?
Robert Ogór: Dziękujemy :-) Pogorszenie rentowności na poziomie zysku operacyjnego wynikało z efektów zdarzeń jednorazowych (szczegóły znajdują się w naszym raporcie rocznym na str. 23: https://www.ambra.com.pl/assets/RI/Raporty/okresowe/20182019/AMBRA_rapor...).

Gość: Czy projekt Fundacji Winiarnie Zamojskie ma też charakter biznesowy? Jaki to koszt dla spółki?
Piotr Kaźmierczak: Fundacja Winiarnie Zamojskie ma cele społeczne, a nie biznesowe. Uważamy, że wspieranie regionalnego winiarstwa będzie korzystne dla rozwoju zarówno regionu Zamojszczyzny, jak i całego rynku wina w Polsce.

Przemek: czy zarząd ma wiedzę jak wyglądają tegoroczne zbiory winogron i jak może się kształtować poziom ich cen w stosunku do lat poprzednich. Oczywiście pytam o producentów winogron dla grupy Ambra.
Robert Ogór: Jest jeszcze trochę za wcześnie, żeby określić te dane w sposób bardziej skonkretyzowany. Więcej na ten temat będzie można powiedzieć na czacie po wynikach pierwszego kwartału.

Krzysztof: Jakie jest Pana aktualne zdanie na temat wyceny spółki? Czy to jest optymalny poziom z punktu widzenia opublikowanych wyników i sytuacji rynkowej, czy jeszcze jest perspektywa do poprawy?
Piotr Kaźmierczak: Z reguły nie komentujemy wycen spółki. Patrząc z zewnątrz nasz wskaźnik C/Z jest np. istotnie powyżej średniej dla WIG_SPOZYW, czy całej giełdy, natomiast poniżej najlepszych spółek. Uważamy, że nasz biznes ma silne fundamenty i coraz lepsze perspektywy. Sądzimy zatem, że i wyceny mogą się jeszcze poprawiać.

Adam: Czy powstające i rozwijające się w naszym kraju prywatne winnice będą miały wpływ na działalność i wyniki finansowe Ambry?
Piotr Kaźmierczak: Nowe winnice będą przyczyniać się do wzrostu zainteresowania winiarstwem, coraz więcej konsumentów będzie miało bardziej bezpośredni kontakt z winem. To oczywiście dobrze dla całego rynku wina, a zatem i dla Ambry.

pstaniszewski: Podaliście Państwo, że nabyliście prawa do Pliska i Słoneczny Brzeg – Bułgaria za kwotę 1,4 mln EUR, a drugim współwłaścicielem jest jednostka dominująca nad Ambra SA. Czy te prawa zostały nabyte od podmiotu dominującego? Jakie macie oczekiwania biznesowe i sprzedażowe w tym zakresie? Czy marki te chcecie sprzedawać w Bułgarii (tam Was nie ma jak rozumiem), - jeśli tak to produkcja by była w Rumunii czy w Polsce. Czy ten zakup jest raczej związany z chęcią popularyzacji tych marek w Polsce?
Robert Ogór: Drugim współwłaścicielem tych znaków jest AMBRA S.A. - jednostka dominująca Grupy AMBRA (nie jej jednostka dominująca). AMBRA S.A. nabyła połowę praw do tych znaków kilka lat temu. Produkty tych marek są produkowane i sprzedawane w Bułgarii i w Polsce od wielu lat.

J.: Jaki wpływ na wyniki w tym roku obrotowym będzie miała inwestycja w sklepy w Czechach?
Piotr Kaźmierczak: Akwizycja w Czechach dotyczy niewielkiego podmiotu, który jest tylko elementem naszej strategii na tym rynku i nie będzie miała istotnego wpływu na wyniki. Dalsze działania w Czechach nie będą miały charakteru szybkiej ekspansji lecz odbędą się przy zrównoważonym wyniku finansowym.

Gość: Jak kształtują się koszty pracownicze w ostatnich latach i jakie są przewidywania na kolejne okresy, jeśli chodzi o często omawianą "presję płacową"?
Piotr Kaźmierczak: W ostatnich latach koszty pracownicze rosły w tempie około 10% rocznie. "Presja płacowa" jest trudna do prognozowania. Obecnie nie widzimy symptomów jej zmniejszenia.

Gość: Jak oceniają Państwo sprzedaż bezalkoholowych win - można było dostrzec bum na piwa bezalkoholowe w ostatnim czasie, co z Cin&Cin Free?
Piotr Kaźmierczak: Uważamy, że wina bezalkoholowe, szczególnie musujące są atrakcyjną alternatywą np. dla piw bezalkoholowych. Wielu konsumentów, a przede wszystkim konsumentek poszukuje innego napoju niż piwo bezalkoholowe. CIN&CIN Free jest idealnym winem na takie okazje, jest to pierwszy szeroko dostępny taki produkt w Polsce. Pierwsze wyniki sprzedaży są obiecujące.

PP: Czy dynamiczny rozwój organiczny oraz akwizycja nie będą miały wpływu na Państwa politykę stopniowo zwiększanej wartości dywidendy?
Robert Ogór: Nasza praktyka corocznie zwiększanej dywidendy jest niezależna od innych czynników.

Gość: Jaki procent sprzedaży w centrum wina stanowią whiskey?
Piotr Kaźmierczak: Alkohole mocne, w większości whisky to około 20% sprzedaży w naszych sklepach detalicznych.

Gość: Co jest obecnie największym zagrożeniem dla spółki, a co stanowi największy potencjał na zwiększenie przychodów/zysków?
Piotr Kaźmierczak: Największy potencjał to dalszy rozwój istniejących i nowych marek - naszą przewagą jest umiejętność trafnego rozpoznawania potrzeb konsumenta i tworzenia produktów, które w najlepszy, inny niż już istniejące propozycje na nie odpowiadają. To DNA naszej firmy i jej największy atut. Zagrożenia są takie jak dla innych spółek z branży: koniunktura konsumencka, a z drugiej strony presja płacowa i kosztowa.

Gość: Z jakiego systemu informatycznego Państwo korzystają (czy jest to jakiś program typu ERP) i jak Pan ocenia wsparcie pod tym kątem? Jakie pieniądze wydawane są na IT i czy to istotny element w Państwa biznesie?
Piotr Kaźmierczak: Nie ujawniamy tak szczegółowych informacji - tajemnica handlowa.

Gość: Spotkałem się z wieloma opiniami, że są Państwo wycenieni na tak wysoką kwotę, że gorsze wyniki choć w jednym kwartale spowodują, że kurs "poleci" mocno w dól - jak odpowiedziałby Pan na takie obawy?
Piotr Kaźmierczak: Nie mamy wpływu na krótkoterminowe wahania. Jako zarząd pracujemy na długoterminowy sukces spółki i zakładamy, że akcjonariusze to docenią, jeżeli nie w krótkim, to na pewno w dłuższym terminie.

pstaniszewski: W raporcie rocznym pokazaliście spadek udziału marek kluczowych z 52% do 50,1%. Jaki powód - czy wprowadzenia whisky aż tak tym zachwiało? Czy w takim razie odpowiedzią na ten spadek jest zakup marek Słoneczny Brzeg, Pliska i Sange De Taurr? Czy te marki będą traktowane jako kluczowe w roku 2919/2020?
Piotr Kaźmierczak: Powodem jest szybki rozwój marek, których na razie nie zaliczamy do kluczowych, takich jak PLISKA, MUCHA SEKT, win stołowych w segmencie powyżej 20 zł. W miarę dalszego wzrostu ich sprzedaży niektóre z nich mogą zostać zaliczone do kluczowych, np. PLISKA.

pstaniszewski: Bardzo ładne wyniki za ostatni kwartał, gratulacje. Widać, że na pozostałych kosztach operacyjnych 2,6 mln zł. 1,6 mln to jak rozumiem efekt kosztów marketingu w Rumunii (podatek), a pozostały 1 mln to odpisy na należności, zapasy? Można tutaj dwa słowa więcej w tym temacie?
Robert Ogór: Pozostała część to odpisy aktualizujące należności, darowizny, strata na sprzedaży aktywów trwałych i inne mniejsze pozycje.

pstaniszewski: Czy można podać jakie są Wasze pierwsze wrażenia (liczbowe) w zakresie sprzedaży Winnicy Zamojskiej oraz Cin&Cin Free? Jak rozwijają się te marki i w jakie wartości (ew. wolumeny) celujecie Państwo w okresie 2-3 lat? Jeśłi chodzi o winnice to czy obecna wielkość uprawy nie będzie czynnikiem hamującym sprzedaż?
Piotr Kaźmierczak: Sprzedaż w pierwszych miesiącach oceniamy pozytywnie, nie ujawniamy natomiast wolumenów. Będziemy zadowoleni, jeżeli w ciągu kilku lat osiągniemy sprzedaż powyżej miliona butelek.

DMAT: Czy Ambra posiada jakąś trwałą przewagę konkurencyjną, której konkurencja firmy nie będzie mogła łatwo skopiować w najbliższych latach? Jeśli tak, to jaką?
Piotr Kaźmierczak: Umiemy tworzyć nowe wartościowe i unikalne produkty, a w konsekwencji marki. Takie produkty jak CYDR LUBELSKI, PICCOLO, WINIARNIA ZAMOJSKA są tego przykładami.

pstaniszewski: Czy rynek alkoholi mocnych cechuje się wyższą marżą handlową (w % ) niż rynek win premium? Innymi słowy, czy wprowadzenie marki Distillers powoduje wzrost marży % w sklepach (bo jak rozumiem na pewno wzrost sprzedaży na m2) czy niekoniecznie?
Piotr Kaźmierczak: Marża jest zbliżona do win premium, czyli nie wpłynie na zmianę marży % w sklepach.

R: Czy oczekujecie Państwo wyższej marży w sklepach w CZ niż w Polsce?
Piotr Kaźmierczak: Oczekujemy zbliżonego poziomu marż.

R: Jak szacujecie Państwo wpływ płacy min. na koszty?
Piotr Kaźmierczak: Nie będzie istotnego wpływu. Praktycznie nie korzystamy z pracowników niewykwalifikowanych, zarabiających w pobliżu poziomu płacy minimalnej.

pstaniszewski: Na co zamierzacie przeznaczyć Capex w roku 2019/2020 - jeśli by mozna podać najważniejsze pozycje. Czy modernizacja w zakładzie w Polsce została już zakończona, czy będzie jeszcze realizowana w 2019/2020, a może później (oczywiście pytam o istotne wartości modernizacji).
Robert Ogór: Zwiększony capex planujemy jeszcze przez 3 lata. Wydatki te skierowane będą przede wszystkim na podwyższanie jakości produkcji w zakładzie produkcyjnym w Woli Dużej koło Biłgoraja.

pstaniszewski: W raporcie podajecie państwo, że rośnie do 35% udział małych sklepów w dystrybucji wina. To jednak zaskakujące dane biorąc pod uwagę zmasowany (w moim odczucie) atak oferty np. w Lidlu czy w Biedronce.– jak to można wytłumaczyć. I dodatkowe pytanie gdzie jest tutaj kanał internetowy wykazany? Np. taka oferta Lidla z zamówieniem przez internet o odbiorem w sklepie?
Piotr Kaźmierczak: Małe sklepy rozwijają się obecnie szybciej niż dyskonty. Wynika to z potrzeby szybkich i wygodnych zakupów. Dodatkowo oferta małych sklepów poprawiła się w ostatnich latach. Dyskonty natomiast osiągnęły jeden z wyższych udziałów w Europie.

pstaniszewski: Podajecie Państwo w raporcie rocznym, że 5 najważniejszych klientów stanowi ok. 37% salda należności – czy są oni wszyscy ubezpieczeni na 100% wartości należności?
Piotr Kaźmierczak: Nie. Ubezpieczamy głównie portfel należności obciążonych większym ryzykiem, większość głównych klientów do takich się nie zalicza i nie są ubezpieczani.

Grzegorz: Jakich zmian na rynku w najbliższym czasie się spodziewacie ? Czy jest możliwe, że podobnie jak na rynku piwa mali importerzy lokalnych win mogą zagrozić dużym graczom?
Piotr Kaźmierczak: Zakładamy, że rynek będzie stabilnie rósł. Zawsze będzie na nim miejsce dla małych importerów, natomiast przewaga jakości oferty, dostępności produktów, znajomości konsumenta jest po naszej stronie i jest to solidny fundament naszej pozycji w przyszłości.

Gość: Jaka jest Państwa największa konkurencja w Polsce i za granicą? Czy planują Państwo jakieś przejęcia?
Piotr Kaźmierczak: Z uwagi na fakt, że mamy zdywersyfikowany portfel produktów, nie mamy jednego głównego konkurenta w żadnym kraju. Analizujemy dalsze przejęcia w Czechach w dystrybucji win i alkoholi premium.

Paweł: Jaki udział wpływów zagranicznych planuje firma w perspektywie długoterminowej (np. 5 lat)?
Robert Ogór: Zakładamy, że przychody ze sprzedaży mogą rosnąć nieco szybciej z uwagi na niską bazę (obecnie niższe udziały rynkowe).

Inwestor: Jesteśmy w przededniu niespotykanego wzrostu poziomu wynagrodzeń w Polsce. Jakie są wasze oczekiwania odnośnie wzrostu rynku w PL. Macie doświadczenia z rynku Węgierskiego, czego się spodziewacie odnośnie poszczególnych segmentów?
Piotr Kaźmierczak: Mamy doświadczenia z rynku Rumunii, gdzie wynagrodzenia rosły w tempie około 20% rocznie. Tak szybki wzrost jest zagrożeniem dla rentowności i stabilności wzrostu. Na razie jednak radzimy sobie ze wzrostami rzędu 10% w Polsce i nie widzimy na razie oznak jego przyspieszenia.

Inwestor: Jakie są dalsze plany odnośnie segmentu alkoholi wysokoprocentowych? W którym kierunku będzie zmierzać marka Baczewski i czy będzie się to wiązać z nakładami inwestycyjnymi?
Robert Ogór: Kategoria alkoholi mocnych premium będzie nadal wspierana.

Inwestor: W waszej ofercie pojawia się coraz więcej produktów bezalkoholowych z jak dużą dynamiką rynku mówimy w tym segmencie i jak duży docelowo to może być kawałek tortu oraz jaki procent jego chcecie zdobyć?
Piotr Kaźmierczak: Produkty bezalkoholowe w rynku wina dopiero wystartowały, nie mamy danych dotyczących ich dynamiki na całym rynku. Jednakże z uwagi na niską bazę, ta dynamika jest z pewnością b. wysoka. Docelowo produkty te mogą zdobyć kilka procent rynku.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej