17 lutego 2021

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I półrocze roku obrotowego 2020/2021 odbyła się 17 lutego 2021 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Poniżej przedstawiony jest zapis spotkania.

maj.kon: Proszę opisać, jak obecnie wygląda sytuacja ze sklepami Centrum Wina. W wywiadzie z początku lutego wspomniano, że w 2020 r. sklepy stacjonarne w zasadzie bez spadku sprzedaży. Jak wygląda to w 2021 r.? Czy planowane są w najbliższym czasie otwarcia nowych punktów (galerie handlowe, "sklepy przy ulicy")? Jeśli tak, to będą to nowe miasta czy już te, w których sklepy istnieją? Czy rozważany jest w tym przypadku, jako nowa lokalizacja, Rzeszów?
Robert Ogór: Od czasu ostatnich informacji sytuacja się nie zmieniła. Sklepy CW opierają swoją sprzedaż na klubowiczach Kocham Wino i dzięki temu ich wyniki nie są tak zależne od odwiedzalności galerii handlowych. W najbliższym czasie nie planujemy nowych otwarć.

Antoni: Które z odmian win marki Winiarnia Zamojska mają największy potencjał rozwoju? Mówiąc inaczej, wino z którego owocu ma, biorąc pod uwagę również doświadczenia ze sprzedażą "tradycyjnych" win, szansę najlepiej wpasować się w gusta konsumentów?
Robert Ogór: Idealną propozycją wydaje się być wino z czarnej porzeczki, które oferuje wszystkie walory cenione wśród win czerwonych - porzeczkowe aromaty, gęstość i dobrze zbalansowane taniny, kwaśność i słodkość. To wino obok wina gruszkowego sprzedaje się najlepiej. Gruszkowe to można powiedzieć przeciwieństwo Czarnej Porzeczki - podobne do gronowych muskatów. "Gruszka w butelce". Wszystkie są bardzo smaczne i mają duży potencjał.

Gość: Czy można poprosić o więcej szczegółów skąd wynikał tak duży wzrost przychodów w Czechach i na Słowacji ?
Piotr Kaźmierczak: Wzrost w Czechach wynikał w pierwszym rzędzie z dalszego wzrostu udziałów win musujących MUCHA SEKT. Na Słowacji liderem sprzedaży są wina z owoców NAS SAD. Dynamika sprzedaży rosła również dzięki akwizycjom (głównie sklepy specjalistyczne), które ją zwiększyły o dodatkowe 20 punktów procentowych.

Michał Krajczewski: Czy mogą Państwo opisać jak wyglądał rynek i sprzedaż w poszczególnych miesiącach IV kwartału - jak widoczny był wpływ lockdown i częściowego zniesienia obostrzeń w grudniu? Jak sytuacja wygląda na początku br.?
Piotr Kaźmierczak: Lockdown dotyczy przede wszystkim rynku HoReCa i cały czas ograniczenia te trwają. Sytuacja w tym kanale dystrybucji na początku roku 2021 nie odbiega zasadniczo od tej w grudniu 2020.

Łukasz: Jakie działania podjęli Państwo w celu optymalizacji istniejącej sieci sprzedaży CW/DL i/lub rozszerzenia jej o placówki zlokalizowane poza klasycznymi centrami handlowymi?
Robert Ogór: W 2020 r. otworzyliśmy 2 sklepy zlokalizowane poza centrami handlowymi (w Magdalence i budynku The Warsaw Hub). Rozwijamy również współpracę z niezależnymi sklepami winiarskimi włączając je do sieci obsługi naszych klubowiczów z Kocham Wino. Docelowo nasza sprzedaż detaliczna oparta będzie nie tylko o własne sklepy, ale również o sklepy partnerskie.

Dow Jones: Po ubiegłorocznych wzrostach cen akcji, można powiedzieć że obecnie jest drogo. Jak przekonałby mnie Pan do swojej spółki abym został inwestorem?
Piotr Kaźmierczak: Pomimo pandemii rośniemy i poprawiamy wyniki finansowe, wyraźnie poprawiliśmy cash flow. Mamy zatem silne fundamenty do dalszego zrównoważonego wzrostu, poprawy wyników i dobrych dywidend dla akcjonariuszy.

Sebastian: Jak wyglądają obecnie perspektywy wypłaty dywidendy w tym roku?
Piotr Kaźmierczak: Osiągnęliśmy najniższy historycznie poziom zadłużenia, stąd też perspektywy wypłaty dywidendy są dobre. Chcielibyśmy, ażeby nasza spółka utrzymała wyróżniającą się pozycję, jeżeli chodzi o ciągłość wypłaty dywidendy i jej atrakcyjność.

Łukasz: Czy w ostatnim czasie zaobserwowali Panowie jakieś zjawiska rynkowe w otoczeniu spółki, które mogą istotnie wpłynąć na jej przyszłe wyniki finansowe?
Robert Ogór: W związku z sytuacją epidemiczną warunki rynkowe są bardzo zmienne. Pozytywne trendy w postaci rosnących rynków oraz premiumizacji konsumpcji nie uległy pogorszeniu. Nie widzimy aktualnie okoliczności istotnie zagrażających rozwojowi sprzedaży.

pstaniszewski: Zysk operacyjny w segmencie Rumunia w drugim kwartale wyniósł 12 mln zł i był o ponad 18%wyższy niż rok wcześniej. Wydaje się, że podstawową przyczyną wyższej rentowności operacyjnej było uzyskanie marży na sprzedaży na poziomie 44,7 proc. czyli o 1,5 p.p. więcej niż rok wcześniej. Dlaczego marża ta była wyższa w Rumunii r/r, a niższa na rynku polskim i czeskim?
Piotr Kaźmierczak: Marża na sprzedaży w Rumunii jest marżą producenta - stąd jest wyższa niż na pozostałych rynkach, gdzie istotną rolę odgrywa sprzedaż towarów. Dobry poziom marży w Rumunii to również efekt najwyższego w skali grupy udziału wiodącej marki ZAREA.

pstaniszewski: Średni kurs EUR/PLN w czwartym kwartale 2020 roku wyniósł ok. 4,5, czyli był wyższy o ponad 5 proc. r/r, podobnie jest zresztą w pierwszym kwartale. Widać, że rentowność marży na sprzedaży obniżyła się r/r i w pierwszym i w drugim kwartale. Czy biorąc to pod uwagę spółka rozważa podwyżki cen swoich produktów? Osłabienie złotego utrzymuje się już dość długo i raczej nie zapowiada się na umocnienie rodzimej waluty.
Robert Ogór: Od 1 stycznia wdrażane są podwyżki cen naszych produktów na rynku polskim.

Michał Krajczewski: Jakie były główne działania stojące za poprawą rotacji zapasów w zeszłym półroczu? Czy spółka będzie w stanie dalej optymalizować rotację zapasów w 2021 r ? (i w jakiej skali)
Piotr Kaźmierczak: Zoptymalizowaliśmy nasze stany zapasów, głównie poprzez mniejsze zamówienia przed IV kwartałem i trafnie prognozując sprzedaż. Uznajemy, że obecny poziom zapasów powinien zmieniać się proporcjonalnie do zmian przychodów.

Michał Krajczewski: Czy w kolejnych kwartałach również będzie możliwe zrekompensowanie niższej marży brutto na sprzedaży niższymi kosztami marketingowymi aby utrzymać rentowność operacyjną ?
Robert Ogór: Tak.

pstaniszewski: W zeszłym roku dywidenda była na poziomie poprzedniego. Czy biorąc pod uwagę brak kolejnych akwizycji akcjonariusze mogą liczyć na podniesienie wartości dywidendy na 1 akcję?
Piotr Kaźmierczak: Na temat wysokości dywidendy wypowiemy się po zakończeniu roku obrotowego.

MP: Ile wyniósł wzrost rynku wina w IV kw. 2020 ?
Robert Ogór: 10% - podobnie jak w całym roku 2020.

Esko: Jak Państwa zdaniem wygląda obecnie element "patriotyzmu winnego" i perspektywy zakupu win z Polski, Rumunii etc - generalnie przez zakup osób w kraju win z ich rejonu? Czy to niszowy temat, czy grupa takich konsumentów się zmienia?
Robert Ogór: Widzimy nie zaspokojony i niesłabnący popyt na produkty lokalne - odpowiedzią są tu wina z Winiarni Zamojskiej. W Rumunii ZAREA to jedna z flagowych marek reprezentujących narodowe tradycje produkcji win i alkoholi. Podobnie nasze marki PLISKA i SŁONECZNY BRZEG w Bułgarii czy Mucha Sekt - marka licencyjna oparta na renomie czeskiego “narodowego” artysty. Kapitał takich autentycznych narodowych bądź regionalnych marek i produktów w naszej Grupie rośnie.

pstaniszewski: Koszty pracownicze w drugim kwartale i w pierwszym półroczy rosły szybciej niż sprzedaż. Czy oznacza to, że presja płacowa jest nadal wyzwaniem i należy się spodziewać utrzymania takich dynamik wzrostu tych kosztów w kolejnych kwartałach?
Piotr Kaźmierczak: Presja płacowa jest nadal widoczna na rynku, koszty wynagrodzeń będą rosły nieco wolniej niż w pierwszym półroczu.

Michał Krajczewski: Z czego wynika mniejsza płatność podatku w cash flow operacyjnym przy podobnym r/r rozpoznanym podatku w RZiS (w 2H'20) ?
Piotr Kaźmierczak: Mniejsza płatność podatku wynika wyłącznie z przesunięć w jego zapłacie pomiędzy poszczególnymi kwartałami. Efektywna stawka podatku nie zmienia się w sposób istotny.

Robert Sobieraj: Czy można prosić o komentarz do perspektyw rynku wina w Europie i na świecie na ten rok? Jak zapowiadają się zbiory winogron, ceny i podaż win?
Robert Ogór: Konsumpcja wina w krajach wysokorozwiniętych wykazuje od kilku lat kilkuprocentowe wzrosty. Oczekujemy kontynuacji tego trendu w związku. Zawirowania ostatniego roku np. zahamowanie dynamiki w Chinach oraz kryzys gospodarczy traktujemy jako zjawiska przejściowe w ogólnym wzrostowym trendzie. Na prognozy zbiorów 2021 r. trzeba będzie poczekać do lata.

Robert Sobieraj: Jakiego poziomu capexu możemy spodziewać w tym i przyszłym roku obrotowym?
Piotr Kaźmierczak: Capex powinien wynosić średniorocznie około 16 mln zł w najbliższych latach.

Krzysztof: Czy spółka planuje rozwijać sprzedaż w segmencie alkoholi wysoko procentowych whisky/wódka
Robert Ogór: Wysokoprocentowe alkohole premium należały w ostatnich okresach do liderów wzrostów sprzedaży. Widzimy nadal duży potencjał rozwoju w tym segmencie.

Kajetan: Czy można dowiedzieć się co dokładnie składa się na segment nieruchomości inwestycyjnych w Rumunii?
Piotr Kaźmierczak: W segmencie tym głównym składnikiem aktywów jest nieruchomość w Bukareszcie.

Krzysztof: Oraz czy segment produktów bezalkoholowych będzie rozwijany?
Robert Ogór: Produkty wytwarzane z dealkoholizacji wina rozwijają się dynamicznie, a nasz projekt CIN&CIN Free zdobywa coraz więcej konsumentów i ma duży potencjał wzrostu sprzedaży w kolejnych okresach.

Krzysztof: Czy spółka korzysta z hedgingu walutowego?
Piotr Kaźmierczak: Spółka zabezpiecza kurs walutowy w oparciu o kontrakty forward (tenor 1-3 miesiące). Zabezpieczane jest z reguły nie więcej niż 50% rocznego wolumenu zakupów.

Krzysztof: Czy spółka planuje ekspansję na rynku zachodnie ?
Robert Ogór: Widzimy duży potencjał rozwoju na rynkach naszego regionu i tutaj będziemy koncentrować nasze inwestycje i działania.

Jan: Na ile Państwo szacujecie fundusz płac w 2021 ? W ostatnich trzech kwartałach wydatki na marketing były niższe o 8 mPLN yoy i "ratowały" poziom wyniku netto - jaki plan jest na najbliższe kwartały? Czy widzą Państwo potrzebę powrotu do wyższych wydatków marketingowych?
Piotr Kaźmierczak: Tempo wzrostu wynagrodzeń zmniejszy się w najbliższych kwartałach. Wydatki marketingowe będą uzależnione od skali projektów rozwojowych wymagających wsparcia.

gutek: Czy w związku z pandemią spółka przeprowadziła jakieś redukcje zatrudnienia?
Robert Ogór: Nie było istotnych zmian w zatrudnieniu.

Łukasz: Czy rozważają Państwo możliwość wykorzystania obecnej sytuacji gospodarczej do przeprowadzenia akwizycji w atrakcyjnych cenach? Czy obecnie realizują Państwo jakieś działania w tym zakresie?
Piotr Kaźmierczak: Nie pracujemy obecnie nad akwizycjami. Nie rozpatrujemy również akwizycji przede wszystkim pod kątem “okazji cenowych”. Decydującym kryterium jest tu dopasowanie potencjalnego celu do strategii rozwoju na poszczególnych rynkach naszej działalności. Jeżeli pojawią się cele pasujące do naszej strategii, to na pewno je wnikliwie przeanalizujemy.

makulatura: Czy są jakieś plany zwiększania działalności pozostałej w zakresie nieruchomości inwestycyjnych?
Piotr Kaźmierczak: Nie mamy takich planów.

Kajetan: Jakie są plany względem nieruchomości inwestycyjnych w Rumunii?
Piotr Kaźmierczak: Nieruchomości te chcielibyśmy sprzedać, jednak z uwagi na sytuację na rynku nieruchomości w Rumunii i przewlekłe procedury administracyjne, nie jesteśmy w stanie wskazać prawdopodobieństwa i możliwej daty ich sprzedaży.

Magdalena Dysarz: w jakim terminie planowana jest wypłata dywidendy?
Piotr Kaźmierczak: Podobnie jak w poprzednich latach jest to połowa listopada.

makulatura: Który z krajów (rynków) gdzie działa Ambra wydaje się najbardziej perspektywiczny z Państwa obserwacji w 2021 r.?
Robert Ogór: Perspektywy naszych rynków ogólnie są podobnie dobre.

Krzysztof: Czy spółka planuje się dywersyfikować poza branże alkoholowa?
Robert Ogór: Nie mamy takich planów na chwilę obecną.

pstaniszewski: Doprecyzuję pytanie o marże i różnice między rynkami. Chodziło mi o to, że w Rumunii marża r/r (jako %) wzrosła a w kraju w Czechy/Słowacja spadła? Jaki tutaj był powód odmiennego trendu między rynkami?
Piotr Kaźmierczak: W Rumunii spadł udział wydatków marketingowych, co wpłynęło na wyższy poziom marży. W Czechach nastąpiło osłabienie kursu CZK wobec EUR, co obniżyło znacząco marżę.

Damian Łukawski: Czy grupa planuje w najbliższych latach wejście na kolejne rynki?
Piotr Kaźmierczak: Rynki, na których jesteśmy obecni mają duże potencjały rozwoju, dlatego nie planujemy wchodzenia na kolejne rynki.

Maciej W: Czy wina owocowe mają szansę być w takim samym stopniu produktem "aspiracyjnym" jak wina gronowe? Czy taki proces budowy wizerunku w głowach konsumentów zaczął się / trwa? Wyniki Słowacji w tym zakresie są interesujące, podobno były też takie trendy w Skandynawii? Pytam pod kątem szans Polski jako takiej na rynku, w sensie całego pionowo zintegrowanego procesu tworzenia produktu, nie tylko w kontekście Ambry.
Robert Ogór: W jakościowych winach z owoców widzimy szansę nie tylko dla siebie, ale dla całego polskiego sektora sadownictwa i winiarstwa tworzącego kapitał startowy dla unikalnych i cenionych win. Winiarnia Zamojska sprzedawana w cenie 25 zł zdobywa coraz więcej konsumentów i rzeczywiście wina owocowe stają się tematem nie tylko w Skandynawii, ale też w innych krajach europejskich. Jest to szansa na polską markę, których w artykułach spożywczych na rynkach międzynarodowych dzisiaj brakuje.

Jan: Spółka będzie najprawdopodobniej dysponowała gotówką netto w po zakończeniu najbliższego kwartału. Jaki jest plan na wykorzystanie gotówki poza dywidendą? Z Państwa wypowiedzi wynika iż żadnych przejęć ani większych otwarć sklepów nie należy się spodziewać.
Robert Ogór: Tak czy inaczej wydawać to postaramy się z głową :-)

Marek Buczak: Gratuluję bardzo dobrych wyników. Widać, że strategia spółki działa nawet w czasach pandemii a ekspansja w regionie jest kontynuowana. Czy w związku z dobrym standingiem finansowym spółka rozważa wejście na inne rynki CEE&SEE (np. Węgry, Bułgaria, Chorwacja).
Piotr Kaźmierczak: Nie rozważamy wejścia na te rynki. Ekspansja będzie się odbywać na obecnych rynkach.

makulatura: Z czego dokładniej wynika poprawa zysku w obszarze alkoholi mocnych? Czy Ambra planuje rozwijanie się lub zmiany w tym obszarze?
Robert Ogór: Wszystkie główne projekty realizowane w segmencie alkoholi premium przynoszą dobre wyniki. Distillers Limited, Baczewski Whisky Pliska XO czy Zarea Brandy wnoszą coraz większy wkład do sprzedaży.

Łukasz: Czy aktualnie realizują Państwo jakieś inwestycje ekologiczne lub projekty R&D współfinansowane ze środków publicznych?
Robert Ogór: Aktualnie nie korzystamy z takiego finansowania.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej