11 maja 2022

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za III kwartał roku obrotowego 2021/2022 odbyła się 11 maja 2022 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Poniżej znajduje się zapis spotkania.


Bernard: Proszę o komentarz dotyczący spadku sprzedaży w ostatnim kwartale - czy w kolejnym kwartale także będzie spadek sprzedaży?
Robert Ogór: Jednym z czynników rdr niższej sprzedaży kwartału było przesunięcie terminu świąt wielkanocnych. Drugim podwyżki cen oraz wzrost akcyzy obowiązujący od początku roku. Wraz z efektem zwiększonych zakupów grudniowych realizowanych przez hurtowników i sieci detaliczne powstała sytuacja skumulowanych czynników negatywnie wpływających na wynik sprzedaży. Oczekujemy w kolejnych okresach zmniejszenia negatywnych czynników na wyniki sprzedażowe.

Mysciak: Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale w ostatnim kwartale zarząd mówił, że podwyżki nie pokryją wszystkich kosztów i należy spokojnie podnosić koszty, żeby nie stracić udziałów w rynku. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale w tym kwartale będą kolejne podwyżki? "Rosnące koszty zakupu stanowią wyzwanie dla rentowności naszej działalności. Dlatego wprowadzamy znaczące podwyżki cen sprzedaży naszych produktów". Co się zmieniło od tego czasu? Koszty wzrosły dużo bardziej niż zarząd zakładał i są potrzebne kolejne podwyżki, żeby nie było straty? Co w takim razie z udziałami w rynku, nad którymi zarząd tak się obawiał kwartał temu? Nie ucierpią?
Piotr Kaźmierczak: Informowaliśmy, że wprowadzane podwyżki mogą nie pokryć wszystkich kosztów. Przyspieszony wzrost kosztów zakupu rozpoczął się na jesieni ubiegłego roku, kiedy wyraźnie podrożało np. wino na głównych rynkach zakupu. W kolejnych okresach miejsce miały narastające zakłócenia w łańcuchach dostaw, gwałtowny wzrost kosztów energii i gazu, wzmocnione dodatkowo przez wojnę w Ukrainie. Te nowe impulsy spowodowały dalszy wzrost kosztów, co wymaga kolejnej korekty cen sprzedaży. Dotyczy to oczywiście wszystkich uczestników rynku i nie powinno mieć wpływu na udziały w rynku.

Al2022: Czy planujecie Państwo rozszerzenie asortymentu w zakresie alkoholi wysokoprocentowych typu whisky, rum, gin?
Robert Ogór: Aktualnie prowadzimy szereg projektów rozwojowych w obszarze alkoholi mocnych premium wprowadzonych już na rynek. Wykazują one dobrą dynamikę sprzedaży i dalszy potencjał wzrostu.

Marcin P.: Z czego wynika dużo gorszy r/r cash flow operacyjny w III kw.?
Piotr Kaźmierczak: W sytuacji niepewności na rynkach zakupu podjęliśmy decyzję o zwiększeniu zapasów, co chroni przed ryzykiem braków zarówno towarów jak i materiałów i surowców. Było to głównym czynnikiem pogorszenia przepływów operacyjnych.

Mysciak: Na poprzedniej konferencji wynikowej powiedzieli państwo, że podwyżki cen produktów nie pokryją w całości wzrostu kosztów. Co oznacza, że ucierpią marże i moje pytanie jest takie czy należy spodziewać się tych niższych marż w krótkoterminowej i długoterminowej perspektywie, czy też mają państwo jakieś pomysły na ich powrót na wyższe poziomy i kiedy można się tego spodziewać?
Robert Ogór: Na możliwość krótkoterminowej obniżki marż wskazywaliśmy w poprzednich informacjach. Dobre wyniki projektów rozwojowych o ponadprzeciętnych marżach powinny pozwolić w średnim terminie na skompensowanie obciążeń wynikających z aktualnego "naporu" kosztowego.

Krzysztof Karpiński: Jakie zagrożenia stoją przed grupą w obecnej sytuacji makroekonomicznej, rynkowej?
Piotr Kaźmierczak: Głównym zagrożeniem wydaje się inflacja, która będzie negatywnie oddziaływać na konsumpcję zmniejszając siłę nabywczą konsumentów. Dzięki dużej dywersyfikacji portfela produktów zarówno w kategorii premium jak i dużym udziałem segmentu mainstream, w tym popularnym markom win takim jak DORATO czy FRESCO jesteśmy dobrze zabezpieczeni na ryzyko przesuwania się zakupów konsumenckich do niższych segmentów cenowych.

Mysciak: Wydaje się, że próba podnoszenia cen ze względu na zwiększone koszty spotyka się z pogorszeniem nastrojów konsumenckich, ponieważ można zaobserwować spadki sprzedaży w kilku kategoriach. W związku z tymi trudnościami inflacyjnymi i projektem podnoszenia akcyzy rokrocznie o 5%: 1) Czy spółka będzie podnosić ceny rokrocznie ze względu na planowanie rokroczne zwiększanie akcyzy; 2) Czy spółka spodziewa się dalszego pogorszenia nastrojów konsumenckich, co w konsekwencji może prowadzić w kolejnych kwartałach do dalszego spadku sprzedaży r/r wolumenowo, (bo zakładam, że przychody mogą być nieco wyższe ze względu na wprowadzone podwyżki nie wiem czy słusznie)
Robert Ogór: Poziom stawek podatku akcyzowego traktujemy, podobnie jak nasi odbiorcy, jako składnik pozabiznesowy i w naturalny sposób również w przyszłości będziemy nasze ceny sprzedaży korygować o stawki podatku. Pogorszenie nastrojów konsumenckich wpływa na warunki i otoczenie działań rynkowych i sprzedaży. W przeszłości kategoria wina wykazywała relatywnie dużą odporność na osłabienie koniunktury konsumpcji. Dywersyfikacja naszego portfela produktów włącznie z ofertą w niższych segmentach cenowych powinna pozwolić na dobrą reakcję naszych wyników sprzedaży na zmieniające się warunki.

Konrad: Jak duży wpływ na wyniki kwartalne miały kursy walut? Jakie tendencje odnotowuje spółka w tym zakresie i czy spółka stosuje hedging?
Piotr Kaźmierczak: Rosnące kursy walut miały istotny wpływ na wyniki, kurs EURPLN w kwartale był wyższy o około 8 groszy niż w analogicznym kwartale roku ubiegłego, czyli blisko 2%. Większość zakupu win, a także surowców i materiałów dokonujemy w EUR. Spółka zabezpiecza częściowo zakup walut stosując kontrakty forward, na okresy kilkumiesięczne, co obniża zmienność marż i kosztów zakupu. W dłuższych okresach hedging walut nie jest stosowany, a zmiany kursy EUR znajdują odzwierciedlenie w cenach zakupu, a następnie w cenach sprzedaży.

Krzysztof Karpiński: Czy podmioty w których AMBRA S.A. ma udziały wypłacają jej dywidendę ?
Robert Ogór: Podmioty zależne wypłacają regularnie dywidendę w zależności od osiąganych wyników i planów inwestycyjnych. W raporcie rocznym publikujemy informację na temat wielkości uzyskanych przychodów z tytułu dywidend od spółek zależnych w nocie do przychodów finansowych.

Tomasz: Czy w 2022 r. wprowadzili już Państwo podwyżki cenników i czy spółka ma sprzedażowe umowy długoterminowe po ustalonych cenach?
Robert Ogór: Pierwsza tura podwyżek była wprowadzana od stycznia 2022 r.

Tomasz: Jaki jest aktualny stan zaawansowania budowy farmy fotowoltaicznej i kiedy można się spodziewać jej uruchomienia? W jakim stopniu uniezależni to od wzrostu cen energii?
Robert Ogór: Jesteśmy aktualnie w trakcie procedur administracyjnych związanych z uruchomieniem instalacji. Farma pokryje ok. 30% zapotrzebowania na energię elektryczną w Zakładzie Produkcyjnym.

Paweł: Jak bieżące wyniki mogą wpłynąć na planowaną dywidendę? Czy AMBRA planuje stworzenie polityki dywidendowej oraz czy rozważa większą częstotliwość wypłat np. kwartalną?
Piotr Kaźmierczak: Nasze wyniki za trzy kwartały narastająco są lepsze o ponad 16% na poziomie EBIT i 21% na poziomie zysku netto i nie stanowią zagrożenia dla dotychczasowego trendu wypłaty dywidendy. Podobnie jak w poprzednich latach decyzje dotyczące poziomu wypłaty dywidendy będą podejmowane po zakończeniu roku obrotowego. Nie jest planowane zwiększenie częstotliwości wypłaty dywidendy.

Pablo: Czy jako firma regularnie płacąca i do tego coraz wyższą dywidendę AMBRA rozważa przejście np. na model kwartalny wypłat?
Piotr Kaźmierczak: Nie planujemy takiej zmiany. Jest to spowodowane między innymi dużą sezonowością naszego biznesu, co powoduje, że wyniki finansowe i przepływy pieniężne nie rozkładają się równomiernie na poszczególne kwartały.

Al2022: Czy w tym roku planujecie Państwo wejść na nowe rynki, czy raczej skupiacie się na utrzymaniu aktualnych poziomów sprzedaży?
Robert Ogór: Na 4 głównych rynkach naszej działalności stale zwiększamy potencjał rozwoju przez wchodzenie lub wręcz kreowanie nowych segmentów rynkowych. Aktualne kwartalne wyniki sprzedażowe i wyzwania dotyczące całej branży spożywczej oceniamy jako krótkoterminowe wyzwanie, które nie zmienia i nie ogranicza potencjału i perspektyw rozwoju naszej Grupy na rynkach.

Krzysztof Karpiński: Jaki przewidujecie państwo poziom dywidendy i czy będzie on rosnący w następnych latach?
Piotr Kaźmierczak: Jesteśmy przekonani o dobrych perspektywach spółki i rozwoju biznesu w następnych latach. Chcemy pozostać spółką dywidendową.

Tomasz: Czy widać jakiś wpływ na wolumen sprzedaży od momentu wybuchu wojny?
Robert Ogór: W tak krótkim okresie oraz przy współwystępowaniu tak wielu zmiennych i dynamicznych czynników wyodrębnienie wpływu wydarzeń w Ukrainie jest dla nas na tę chwilę niemożliwe.

Piotr: Czy w "obecnych czasach" możliwe jest utrzymanie polityki dywidendowej w takiej formie jak teraz?
Piotr Kaźmierczak: Obecnie nie proponujemy kwoty wypłaty dywidendy za bieżący rok obrotowy, jak wspominaliśmy zrobimy to po zakończeniu roku obrotowego. Mocne fundamenty spółki nie zagrażają korzystnym wypłatom dywidend.

ML: Jaki procent Państwa umów to umowy powyżej 1 roku? W jakim odstępie czasu renegocjujecie Państwo warunki z odbiorcami, a w jakim odstępie z dostawcami?
Robert Ogór: Nie mamy umów z odbiorcami z okresem obowiązywania powyżej 1 roku.

Łukasz: 1. Jakie inwestycje spółka planuje w najbliższym czasie (poza wyżej wspomnianą farmą fotowoltaiczną) w celu optymalizacji kosztów? 2. W jakich segmentach rynkowych widzą państwo szanse na nowe dodatkowe źródła dochodu dla spółki?
Piotr Kaźmierczak: Farma fotowoltaiczna to jeden z elementów strategii obniżania energochłonności produkcji. Kolejne inwestycje związane są m.in. z przechodzeniem na pojazdy elektryczne (zarówno samochody osobowe jak i wózki widłowe), czy zakup urządzeń o większej efektywności chłodzenia i ogrzewania. Inwestycje te istotnie również zmniejszają nasze emisje CO2.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej