• Schloss Wachenheim AG (poprzednia nazwa: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG), Niemcy - 15 406 644 akcje, co stanowi 61,12% udzialu w kapitale zakładowym i upoważnia do wykonywania 61,12% głosów na WZ
  • Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, Warszawa [Aviva OFE] (poprzednia nazwa: Aviva OFE Aviva BZ WBK, Warszawa) - 2 510 000 akcji, co stanowi 9,96% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do wykonywania 9,96% głosów na WZ **)
  • free float - 7 290 000 akcji, co stanowi 28,92% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do wykonywania 28,92% głosów na WZ.

** według stanu na dzień 15 października 2020 r. zgodnie z informacją otrzymaną od KDPW dotyczącą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 października 2020 r.


61,12%

Schloss Wachenheim AG (poprzednia nazwa: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG)

28,92%

free float

9,96%

Aviva OFE Santander

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy AMBRA S.A. dzieli się na 25 206 644 akcji, w tym:

  • 11 527 644 akcji na okaziciela serii „A",
  • 6 780 000 akcji imiennych serii „B",
  • 599 000 akcji imiennych serii „C",
  • 6 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „D".

Liczba akcji AMBRA S.A. w posiadaniu osób pełniących obowiązki zarządcze *

Robert Ogór - prezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak - wiceprezes Zarządu

Nick Reh - członek Rady Nadzorczej

171 352 akcje (0,68%**)

32 432 akcje (0,13%**)

50 000 akcji (0,20%**)


* zgodnie z wiedzą zarządu AMBRA S.A.
** udział w kapitale zakładowym (łącznie 1,01%)

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej