Znaczący akcjonariusze AMBRA S.A. posiadający posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu*

  • Schloss Wachenheim AG, Niemcy - 15 406 644 akcje, co stanowi 61,12% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do wykonywania 61,12% głosów na WZ

  • PTE Allianz Polska S.A., Warszawa** [ALLIANZ OFE] - 2 510 000 akcji, co stanowi 9,96% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do wykonywania 9,96% głosów na WZ

Free float - 7 290 000 akcji, co stanowi 28,92% udziału w kapitale zakładowym i upoważnia do wykonywania 28,92% głosów na WZ.


* według stanu na dzień 11 października 2022 r. zgodnie z informacją otrzymaną od KDPW dotyczącą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 18 października 2022 r.

** po połączeniu PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A. w dniu 30.12.2022 r.

61,12%

Schloss Wachenheim AG

28,92%

free float

9,96%

ALLIANZ OFE

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1 zł. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy AMBRA S.A. dzieli się na 25 206 644 akcji, w tym:

  • 11 527 644 akcji na okaziciela serii „A",
  • 6 780 000 akcji imiennych serii „B",
  • 599 000 akcji imiennych serii „C",
  • 6 300 000 akcji zwykłych na okaziciela serii „D".

Liczba akcji AMBRA S.A. w posiadaniu osób pełniących obowiązki zarządcze *

Robert Ogór - prezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak - wiceprezes Zarządu

Nick Reh - członek Rady Nadzorczej

171 352 akcje (0,68%**)

32 432 akcje (0,13%**)

50 000 akcji (0,20%**)


* zgodnie z wiedzą zarządu AMBRA S.A.
** udział w kapitale zakładowym (łącznie 1,01%)

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej