Zarząd

Prezes Zarządu

Robert Ogór

Absolwent Wydziału Filozofii na Ruprecht-Carl-Universität w Heidelbergu w Niemczech.

W latach 1994-2004 pracował jako doradca i członek grupy zarządczej ds. inwestycji kapitałowych i rynków zagranicznych Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (obecnie: Schloss Wachenheim AG).

W lipcu 2003 r. został Wiceprezesem Zarządu w AMBRA S.A., a w lutym 2008 r. powierzono mu funkcję prezesa Zarządu.

Pełni szereg funkcji w organach nadzorczych spółek zależnych. Poza Grupą AMBRA jest zaangażowany w projekty deweloperskie i budowlane. 

Wiceprezes Zarządu

Piotr Kaźmierczak

Absolwent Wydziału Zarządzania i Marketingu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również zarządzanie na Uniwersytecie w Würzburgu w Niemczech. Odbył też podyplomowe studia w zakresie finansów i rachunkowości.

W latach 1998-2005 pracował w KPMG Polska Audyt Sp. z o.o. oraz w KPMG DTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie.

Z AMBRA S.A. związany od 2005 r. Pełni szereg funkcji w organach nadzorczych spółek zależnych.

Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Nowak

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Karierę zawodową rozpoczął w 1984 r. w Przedsiębiorstwie Budownictwa Inżynieryjno-Drogowego w Biłgoraju. W latach 1990-1991 pracował w Zakładach Przemysłu Dziewiarskiego „Fantazja" w Biłgoraju.

Z AMBRA S.A. związany od 1992 r. Początkowo pracował na stanowisku Głównego Księgowego, a od września 1998 r. pełni funkcję wiceprezesa Zarządu.

Podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu

W AMBRA S.A. funkcjonuje następujący podział zadań i odpowiedzialności członków Zarządu, z zachowaniem zasady kolegialności podejmowania decyzji:


Robert Ogór, prezes Zarządu

 • Zakupy
 • Sprzedaż
 • Łańcuch dostaw
 • Marketing
 • HR
 • Komunikacja wewnętrzna i PR

Piotr Kaźmierczak, wiceprezes Zarządu

 • Finanse
 • Raportowanie i relacje inwestorskie
 • Obsługa prawna

Grzegorz Nowak, wiceprezes Zarządu

 • Zakład produkcyjny
 • Biuro spółki
 • IT

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Oliver Gloden

Obywatel Luksemburga. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Akademie der Saarwirtschaft w Saarbrücken, gdzie studiował finanse i rachunkowość. Od 2000 r. jest związany zawodowo z Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (obecna nazwa: Schloss Wachenheim AG), gdzie od lat pełni funkcję szefa Controllingu, Zakupów i Strategicznych Projektów. Od 1 lipca 2015 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG, a w lipcu 2016 r. został wybrany jego przedstawicielem. Od lipca 2016 r. jest dyrektorem w Vintalia Geschäftsführung GmbH, Monachium (Niemcy). Pełni również funkcję: członka Rady Nadzorczej ZAREA S.A., Bukareszt (Rumunia), członka Komitetu Strategicznego CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), członka Rady Administracyjnej Compagnie Française des Grands Vins SA, Tournan-en-Brie (Francja). W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. od czerwca 2009 r.
W dniu 11 października 2016 r. został powołany do Rady Nadzorczej na nową kadencję. Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni od dnia 12 października 2017 r. zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AMBRA S.A.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Boris Schlimbach

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończył Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji, gdzie studiował zarządzanie. W latach 2000-2010 pracował dla KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, a w 2006 r. uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta. W 2010 r. rozpoczął pracę w Schloss Wachenheim AG jako dyrektor działu krajowych i międzynarodowych finansów i księgowości. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG odpowiedzialnym za finanse, kadry i relacje inwestorskie.
W dniu 11 października 2016 r. został powołany do Rady Nadzorczej na nową kadencję. Funkcję wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej pełni od dnia 6 lutego 2017 r.

Czlonek Rady Nadzorczej

Horst Hillesheim

Obywatel Niemiec. Związany z branżą win musujących od 1990 r. W 1997 r. rozpoczął pracę jako Manager ds. Kluczowych Klientów w Sektkellerei Nymphenburg GmbH, która to spółka została następnie przejęta przez Schloss Wachenheim AG w 2002 r. Od 2006 r. pełnił obowiązki dyrektora sprzedaży krajowej, a od 2014 r. również eksportowej. Od 1 lipca 2016 r. jest członkiem Zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż (krajową i eksportową), logistykę i zarządzanie jakością. Pełni również funkcję członka Rady Doradczej Vintalia Weinhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy).
W dniu 11 października 2016 r. został powołany do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Niezależna członkini Rady Nadzorczej

Patrycja Piątek

Obywatelka Polski. Absolwentka Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Europejskim „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą (Niemcy) oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta KIBR w Polsce (Polski Biegły Rewident Nr 90075) oraz w Wielkiej Brytanii (ACCA Practicing Certificate), a także kwalifikacje w zakresie kontroli wewnętrznej CIA (Certyfikowany Audytor Wewnętrzny). W latach 1997-2012 pracowała w KPMG DTG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG w Düsseldorfie oraz w KPMG Audyt Sp. z o.o. na stanowisku starszego menedżera w departamencie audytu, gdzie zajmowała się badaniem sprawozdań finansowych spółek z kapitałem polskim i zagranicznym, działających w wielu branżach rynku. Od 2012 r. związana z firmą audytorską VGD Audyt Sp. z o.o.
W dniu 11 października 2016 r. została powołana do Rady Nadzorczej na nową kadencję. Od dnia 6 lutego 2017 r. pełni funkcję przewodniczącej Komitetu Audytu.

Pani Patrycja Piątek spełnia kryteria niezależności.

Członek Rady Nadzorczej

Nick Günther Reh

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1985 r. ukończył ekonomię na Uniwersytecie St. Gallen, a w 1987 r. szkolenie bankowe w Banku Krajowym Rheinland-Pfalz. W latach 1987 - 2010 był członkiem Zarządu w Sektkellerei Faber GmbH &Co. KG / Sektkellerei Schloss Wachenheim AG (obecna nazwa: Schloss Wachenheim AG), od 1998 do 2010 r. pełnił funkcję prezesa Zarządu. Od 1988 r. jest członkiem Zarządu spółki Günther Reh AG, Leiwen (Niemcy), a od 2012 r. pełni również funkcję Prezesa Zarządu w fundacji Günther und Käthi Reh Stiftung & Co. KG, Trier (Niemcy). Pełni również funkcje: Przewodniczącego Rady Nadzorczej Schloss Wachenheim AG, Trier (Niemcy), członka Rady Administracyjnej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej TRIWO AG, Trier (Niemcy), Prezesa Komitetu Strategicznego w CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), członka Rady Administracyjnej Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja). Od czerwca 1998 r. zasiada w Radzie Nadzorczej AMBRA S.A.
W dniu 11 października 2016 r. został powołany do Rady Nadzorczej na nową kadencję. Od dnia 6 lutego 2017 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń. W dniu 11 września 2017 r. złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Członek Rady Nadzorczej

Wilhelm Max Ludwig Seiler

Obywatel Niemiec. Posiada wykształcenie wyższe. W 1976 r. ukończył studia prawnicze uzyskując tytuł doktora nauk prawnych na Uniwersytecie Ludwig-Maximilian w Monachium. Jest licencjonowanym adwokatem. Do 30 czerwca 2016 r. był dyrektorem w Sektkellerei Nymphenburg KG/AG/GmbH (od 1982 r.) i dyrektorem w Vintalia Geschäftsführung GmbH (od 1989 r.). Od 2003 r. do 30 czerwca 2016 r. roku był członkiem Zarządu Schloss Wachenheim AG, a w 2010 r. został wybrany jego przedstawicielem. Pełni również funkcje: członka rady nadzorczej Soare Sekt a.s., Brno (Czechy), członka rady nadzorczej ZAREA S.A., Bukareszt (Rumunia), członka Komitetu Strategicznego w spółce CEVIM SAS, Tournan-en-Brie (Francja), członka Rady Administracyjnej w Compagnie Francaise des Grands Vins S.A., Tournan-en-Brie (Francja), Przewodniczącego Rady Doradczej Sektkellerei Nymphenburg GmbH, Monachium (Niemcy), członka Rady Doradczej Vintalia Wienhandels GmbH & Co. KG, Monachium (Niemcy). Od lipca 2003 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej AMBRA S.A.
W dniu 11 października 2016 r. został powołany do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Niezależny członek Rady Nadzorczej

Jarosław Szlendak

Obywatel Polski. Posiada wykształcenie wyższe. W 1987 r. uzyskał tytuł magistra fizyki na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1999 r. uzyskał dyplom MBA University of Minnesota - Carlson School of Management, uczestniczył również w wielu szkoleniach i seminariach w kraju i za granicą. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w sektorze FMCG. W latach 2001-2009 pełnił funkcję Prezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego w Scandinavian Tobacco S.A. Ostatnio pełnił funkcję Prezesa Zarządu w ogólnopolskiej firmie dystrybucyjnej PT Dystrybucja S.A. W Radzie Nadzorczej AMBRA S.A. zasiada od października 2010 r.
W dniu 11 października 2016 r. został powołany do Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Pan Jarosław Szlendak spełnia kryteria niezależności.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej