Przywiązujemy szczególną wagę do utrzymania zaufania naszych Interesariuszy

W naszych działaniach poszukujemy równowagi pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, postępując zgodnie z ideą społecznie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Staramy się jak najlepiej spełniać oczekiwania dotyczące dobrych, przyjaznych dla środowiska i konsumenta produktów, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz standardów technologicznych i etycznych. Przestrzegamy zasad profesjonalizmu i biznesowej uczciwości. Zwracamy uwagą na przejrzystość struktury organizacyjnej i rzetelność działania.

We wszystkich obszarach aktywności jesteśmy otwarci na dialog z otoczeniem i podejmujemy działania zgodne z oczekiwaniami naszych interesariuszy. Dzięki temu relacje z naszymi Interesariuszami opieramy na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

Wywiązując się z roli odpowiedzialnego producenta, pracodawcy i członka społeczności lokalnej, bierzemy udział w projektach edukacyjnych i sportowych. Aktywnie wspieramy też inicjatywy związane z rozwojem kultury. 


W 2020 roku przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2020/2025, w której wyznaczyliśmy sobie cele zmierzające do zmniejszenia naszego wpływu na otaczający nas świat.

Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020-2025

Szczegółowy opis Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020-2025 i statusu jej realizacji znajdują się w Raporcie niefinansowym Grupy AMBRA za rok obrotowy 2022/2023 - plik do pobrania poniżej.


Cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020/2025 wspierają realizację 9 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Kodeks Etyki AMBRA

Kodeks Etyki AMBRA* został opracowany i wdrożony w grudniu 2020 roku. Jest głównym narzędziem, które pomaga określić priorytety i ustala zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników w ich codziennej pracy.

Zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesu w zróżnicowanym i zmieniającym się środowisku jest dla nas bardzo ważne.

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w AMBRA: innowacyjności, przedsiębiorczości, współpracy, wiarygodności i uczciwości, mistrzostwie i profesjonalizmie.

Kodeks Etyki AMBRA jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji, wzmacnia nas jako zespół i buduje nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

Kodeks Etyki AMBRA obowiązuje w spółkach Grupy AMBRA, które przyjęły go uchwałami zarządów.

*Treść Kodeksu Etyki AMBRA jest dostępna po naciśnięciu na grafikę

W oparciu o założenia społecznie odpowiedzialnego biznesu budujemy naszą długofalową strategię rozwoju i fundamenty codziennej pracy

Zmierzamy do zeroemisyjności

Fotowoltaika
Pierwszym etapem na drodze do tego celu jest zmniejszenie emisji netto w winiarni w Biłgoraju. W tym celu zbudowana została farma fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Jej uruchomienie oczekiwane jest jesienią 2023 roku. Farma ta dołączy do istniejącej już na dachu warszawskiego biura instalacji fotowoltaicznej i zaspokoi około 30% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zakup zielonej energii
Pozostałą część zapotrzebowania na energię AMBRA S.A. i AMBRA Brands Sp. z o.o. pokrywają poprzez zakup zielonej energii wytworzonej w elektrowniach wiatrowych, słonecznych i wodnych, co przyczyniło się do obniżenia emisji dwutlenku węgla w zakresach 1 i 2 przez całą Grupę o 20% w stosunku do roku poprzedniego.

Przywracanie pierwotnego lasu w rumuńskich Karpatach
W celu skompensowania pozostałych emisji Grupa AMBRA zaangażowała się w projekt przywracania 1 500 hektarów pierwotnego lasu w rumuńskich Karpatach w paśmie górskim Retezat-Godeanu-Tarcu, w którym znajduje się jeden z ostatnich dziewiczych lasów w Europie. Dzięki temu projektowi zaabsorbowane z atmosfery zostało 500 ton CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla). Projekt ten wpływa również pozytywnie na bioróżnorodność Karpat i umożliwia rozwój 90 endemicznych gatunków roślin, 55 gatunków ssaków i 185 gatunków ptaków.

Zapobieganie wylesianiu Amazonii
W 2023 r. Grupa AMBRA wsparła finansowanie projektu FSM-REDD w gminie Colniza w Mato Grosso w Brazylii. Region ten jest częścią brazylijskiej Amazonii i jest znany jako Łuk Wylesiania ze względu na intensywną presję wylesiania. Działania w ramach projektu obejmują partnerstwo z sąsiednim Parkiem Stanowym, promowanie lokalnych inicjatyw na rzecz tworzenia straży pożarnej oraz stworzenie wraz z ratuszem miasta Colniza technicznych szkół leśnych. Finansowanie zapewnione przez Grupę AMBRA pozwoliło zmniejszyć emisję CO2 o 600 ton.


Promujemy i wspieramy umiarkowane spożycie alkoholu

Od lipca 2021 roku AMBRA jest członkiem wspierającym międzynarodowej organizacji Wine In Moderation, której głównym celem jest promowanie umiarkowanego i odpowiedzialnego spożycia wina.

Nasze członkostwo w Wine In Moderation wspiera realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020/2025, której jednym z celów jest podnoszenie świadomości konsumenta w kierunku odpowiedzialnej i umiarkowanej konsumpcji alkoholu.

Wspieramy regionalność

Od 2019 roku AMBRA wspiera Fundację Winiarnie Zamojskie, której celem jest wspieranie polskich winiarzy i sadowników.

Celami Fundacji są:
- ochrona i stworzenie warunków dla rozwoju polskiego winiarstwa
- ułatwienia inwestycji w produkcję win gronowych i owocowych
- promocji polskich win z owoców i win gronowych.

Więcej informacji znajduje się TU.

Fundacja Winiarnie Zamojskie
ul. Stanisława Staszica 27
22-400 Zamość

Jesteśmy partnerem Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej: http://www.flzb.lbl.pl/ - to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation. Zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej, m.in. na:

  • pomoc stypendialną dla uczniów i studentów
  • projekty społeczne przyczyniające się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrujące ludzi wokół ważnych dla nich spraw w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i ochrony środowiska
  • zakup sprzętu medycznego
  • promocję wolontariatu

W latach 1999-2020 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 5,7 mln zł w formie stypendiów (1,5 mln zł), grantów (3,8 mln zł) i darowizn (0,4 mln zł).

Współpracujemy z Fundacją Biłgoraj XXI

W Biłgoraju, gdzie zlokalizowany jest nasz Zakład Produkcyjny, wspieramy projekt budowy „Miasta Na Szlaku Kultur Kresowych” tworzącego wielowymiarową bazę dla nowych kierunków rozwoju turystyki w regionie.

Centralnym miejscem „Miasta Kresowego” ma być Rynek Targowy z Ratuszem i centrum usług hotelowo-gastronomicznych. Na północnym skraju zaplanowany jest Rynek Żydowski z Muzeum Singera. Oba kompleksy połączy Trakt Spacerowy. W planach przewidziano również lokalizację zabytkowego kościoła drewnianego, cerkwi, kompleksu sportowo-rekreacyjnego i rewitalizację Parku Nowakowskiego. „Miasto Kresowe" ma być magnesem dla turystów podobnie jak rynek w Kazimierzu Dolnym czy Sandomierzu. Projekt koordynuje Fundacja Biłgoraj XXI: http://www.bilgoraj21.pl/ 

Promujemy polską żywność

Współpracujemy z instytucjami naukowo-badawczymi, m.in. z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, inwestujemy w projekty rozwojowe, innowacyjne technologie i badania rynkowe. Na podstawie tych analiz możemy mieć nadzieję, że jeszcze rzetelniej wypełniamy rolę lidera branży winiarskiej.

Bierzemy też udział w wielu prestiżowych wydarzeniach targowych. Z  okazji 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 r., w 2014 r. odbyło się wyjątkowe przyjęcie, zorganizowane przez Ambasadę RP w Madrycie w jej ogrodach przy współpracy m. in. z Agencją Rynku Rolnego. Partnerem wydarzenia promującego polską żywność i potencjał eksportowy polskich producentów branży rolno-spożywczej była marka Cydr Lubelski.

Ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju realizują też marki AMBRA

Piccolo propaguje ideę noszenia odblasków po zmierzchu

Jesienią 2013 roku przeprowadziliśmy kampanię promocyjną pod hasłem „Piccolo dodaje dzieciom blasku”. Do limitowanej serii napojów Piccolo dodaliśmy kolorowe, odblaskowe opaski, zachęcając dzieci do zapoznania się z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach i aktywnie włączając się do dyskusji o bezpieczeństwie najmłodszych.

Piccolo współpracuje z Akademią ART-RECYKLINGU

Podczas karnawału 2014 wspólnie z Anną Baćmagą, arteterapeutką i pomysłodawczynią Akademii ART-RECYKLINGU, promowaliśmy ideę upcyklingu: przekształcania niepotrzebnych przedmiotów oraz nadawania im nowego przeznaczenia. Z materiałów z odzysku stworzyliśmy wzory czterech efektownych kreacji karnawałowych. 

Cydr Lubelski wspiera młode polskie wzornictwo

Wspieraliśmy Warszawskie Targi Designu WZORY: http://wzorytargi.pl/

„Chcemy skrócić dystans między projektantem a klientem. (…) Pragniemy, aby sztuka, jaką jest projektowanie użytkowe miała jak najlepsze warunki do rozwoju i rozkwitu. Wyszukujemy i zapraszamy do współpracy młodych, utalentowanych projektantów. Wspieramy drobne, rzemieślnicze marki i cenimy unikalność zarówno w formie jak i jakości wykonania” - czytamy w manifeście tego niezwykłego projektu. 

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej