Przywiązujemy szczególną wagę do utrzymania zaufania naszych Interesariuszy

W naszych działaniach poszukujemy równowagi pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, postępując zgodnie z ideą społecznie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Staramy się jak najlepiej spełniać oczekiwania dotyczące dobrych, przyjaznych dla środowiska i konsumenta produktów, praw pracowniczych, ochrony środowiska oraz standardów technologicznych i etycznych. Przestrzegamy zasad profesjonalizmu i biznesowej uczciwości. Zwracamy uwagą na przejrzystość struktury organizacyjnej i rzetelność działania.

We wszystkich obszarach aktywności jesteśmy otwarci na dialog z otoczeniem i podejmujemy działania zgodne z oczekiwaniami naszych interesariuszy. Dzięki temu relacje z naszymi Interesariuszami opieramy na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

Wywiązując się z roli odpowiedzialnego producenta, pracodawcy i członka społeczności lokalnej, bierzemy udział w projektach edukacyjnych i sportowych. Aktywnie wspieramy też inicjatywy związane z rozwojem kultury. 


W 2020 roku przyjęliśmy Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2020/2025, w której wyznaczyliśmy sobie cele zmierzające do zmniejszenia naszego wpływu na otaczający nas świat.

Założenia Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020-2025

Szczegółowy opis Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020-2025 i statusu jej realizacji znajdują się w Raporcie niefinansowym Grupy AMBRA za rok obrotowy 2022/2023 - plik do pobrania poniżej.


Cele Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020/2025 wspierają realizację 9 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Kodeks Etyki AMBRA

Kodeks Etyki AMBRA* został opracowany i wdrożony w grudniu 2020 roku. Jest głównym narzędziem, które pomaga określić priorytety i ustala zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników w ich codziennej pracy.

Zaangażowanie w utrzymanie najwyższych standardów etyki biznesu w zróżnicowanym i zmieniającym się środowisku jest dla nas bardzo ważne.

Zadaniem Kodeksu Etyki jest zapewnienie zgodności naszego zachowania z najwyższymi standardami opartymi na wartościach, jakimi kierujemy się w AMBRA: innowacyjności, przedsiębiorczości, współpracy, wiarygodności i uczciwości, mistrzostwie i profesjonalizmie.

Kodeks Etyki AMBRA jest wyznacznikiem właściwego postępowania w miejscu pracy i pomaga nam w podejmowaniu codziennych decyzji, wzmacnia nas jako zespół i buduje nasz wizerunek jako firmy stabilnej, odpowiedzialnej i społecznie zaangażowanej.

Kodeks Etyki AMBRA obowiązuje w spółkach Grupy AMBRA, które przyjęły go uchwałami zarządów.

*Treść Kodeksu Etyki AMBRA jest dostępna po naciśnięciu na grafikę

W oparciu o założenia społecznie odpowiedzialnego biznesu budujemy naszą długofalową strategię rozwoju i fundamenty codziennej pracy

Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy AMBRA zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych w zakresach 1 i 2 o 40% do 2025 roku w porównaniu do roku 2019. Cel ten udało się osiągnąć już w czerwcu 2023 roku. Spadek emisji wyniósł w tym okresie 48%.


Zmierzamy do zeroemisyjności

Fotowoltaika
Pierwszym etapem na drodze do tego celu jest zmniejszenie emisji netto w winiarni w Biłgoraju. W tym celu w październiku 2023 roku uruchomiona została farma fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Farma ta dołączyła do istniejącej już na dachu warszawskiego biura instalacji fotowoltaicznej i zaspokoi około 30% zapotrzebowania na energię elektryczną.

Zakup zielonej energii
Pozostałą część zapotrzebowania na energię AMBRA S.A. i AMBRA Brands Sp. z o.o. pokrywają poprzez zakup zielonej energii wytworzonej w elektrowniach wiatrowych, słonecznych i wodnych.

Przywracanie pierwotnego lasu w rumuńskich Karpatach
W celu skompensowania pozostałych emisji Grupa AMBRA zaangażowała się w projekt przywracania 1 500 hektarów pierwotnego lasu w rumuńskich Karpatach w paśmie górskim Retezat-Godeanu-Tarcu, w którym znajduje się jeden z ostatnich dziewiczych lasów w Europie. Dzięki temu projektowi zaabsorbowane z atmosfery zostało 500 ton CO2e (ekwiwalentu dwutlenku węgla). Projekt ten wpływa również pozytywnie na bioróżnorodność Karpat i umożliwia rozwój 90 endemicznych gatunków roślin, 55 gatunków ssaków i 185 gatunków ptaków.

Zapobieganie wylesianiu Amazonii
W 2023 r. Grupa AMBRA wsparła finansowanie projektu FSM-REDD w gminie Colniza w Mato Grosso w Brazylii. Region ten jest częścią brazylijskiej Amazonii i jest znany jako Łuk Wylesiania ze względu na intensywną presję wylesiania. Działania w ramach projektu obejmują partnerstwo z sąsiednim Parkiem Stanowym, promowanie lokalnych inicjatyw na rzecz tworzenia straży pożarnej oraz stworzenie wraz z ratuszem miasta Colniza technicznych szkół leśnych. Finansowanie zapewnione przez Grupę AMBRA pozwoliło zmniejszyć emisję CO2 o 600 ton.Promujemy i wspieramy umiarkowane spożycie alkoholu

Od lipca 2021 roku AMBRA jest członkiem wspierającym międzynarodowej organizacji Wine In Moderation, której głównym celem jest promowanie umiarkowanego i odpowiedzialnego spożycia wina.

Nasze członkostwo w Wine In Moderation wspiera realizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju 2020/2025, której jednym z celów jest podnoszenie świadomości konsumenta w kierunku odpowiedzialnej i umiarkowanej konsumpcji alkoholu.

Wspieramy regionalność

Od 2019 roku AMBRA wspiera Fundację Winiarnie Zamojskie, której celem jest wspieranie polskich winiarzy i sadowników.

Celami Fundacji są:
- ochrona i stworzenie warunków dla rozwoju polskiego winiarstwa
- ułatwienia inwestycji w produkcję win gronowych i owocowych
- promocji polskich win z owoców i win gronowych.

Więcej informacji znajduje się TU.

Fundacja Winiarnie Zamojskie
ul. Stanisława Staszica 27
22-400 Zamość

Jesteśmy partnerem Funduszu Lokalnego Ziemi Biłgorajskiej

Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej: http://www.flzb.lbl.pl/ - to niezależna, apolityczna organizacja filantropijna działająca na obszarze powiatu biłgorajskiego i gminy Zwierzyniec, oparta na amerykańskich wzorcach community foundation. Zbiera i przyznaje środki finansowe na rzecz poprawy warunków życia społeczności lokalnej, m.in. na:

  • pomoc stypendialną dla uczniów i studentów
  • projekty społeczne przyczyniające się do rozwiązywania lokalnych problemów oraz integrujące ludzi wokół ważnych dla nich spraw w zakresie kultury, edukacji, zdrowia, sportu, turystyki i ochrony środowiska
  • zakup sprzętu medycznego
  • promocję wolontariatu

W latach 1999-2020 Fundacja przekazała społeczności lokalnej kwotę 5,7 mln zł w formie stypendiów (1,5 mln zł), grantów (3,8 mln zł) i darowizn (0,4 mln zł).

Współpracujemy z Fundacją Biłgoraj XXI

W Biłgoraju, gdzie zlokalizowany jest nasz Zakład Produkcyjny, wspieramy projekt budowy „Miasta Na Szlaku Kultur Kresowych” tworzącego wielowymiarową bazę dla nowych kierunków rozwoju turystyki w regionie.

Centralnym miejscem „Miasta Kresowego” ma być Rynek Targowy z Ratuszem i centrum usług hotelowo-gastronomicznych. Na północnym skraju zaplanowany jest Rynek Żydowski z Muzeum Singera. Oba kompleksy połączy Trakt Spacerowy. W planach przewidziano również lokalizację zabytkowego kościoła drewnianego, cerkwi, kompleksu sportowo-rekreacyjnego i rewitalizację Parku Nowakowskiego. „Miasto Kresowe" ma być magnesem dla turystów podobnie jak rynek w Kazimierzu Dolnym czy Sandomierzu. Projekt koordynuje Fundacja Biłgoraj XXI: http://www.bilgoraj21.pl/ 

Promujemy polską żywność

Współpracujemy z instytucjami naukowo-badawczymi, m.in. z Instytutem Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, inwestujemy w projekty rozwojowe, innowacyjne technologie i badania rynkowe. Na podstawie tych analiz możemy mieć pewność, że jeszcze rzetelniej wypełniamy rolę lidera branży winiarskiej.

Ideę społecznie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju realizują też nasze marki

Freewolucja CIN&CIN

Główne motywacje ograniczania konsumpcji alkoholu to zdrowie, finanse, a także wysoki poziom ogólnej aktywności życiowej.


62% Polaków ogranicza spożycie alkoholu

Dlaczego Polacy ograniczają picie alkoholu?

Według ostatnich dostępnych danych, wartość rynku wariantów bezalkoholowych i niskoalkoholowych w Unii Europejskiej w 2021 roku wyniosła 7,5 miliarda Euro, co odpowiadało wolumenowi 2,5 miliarda litrów. W Polsce po dynamicznym wzroście kategorii piwa 0%, nadszedł czas wina bezalkoholowego.


Dynamika rynku alkoholi: Polska na tle globalnych trendów

Według raportu NielsenIQ rynek alkoholi w Polsce, nie uwzględniając sprzedaży w gastronomii, osiągnął wartość 48,6 miliarda złotych. Pod jego skrzydłami dynamicznie rozwija się szczególna kategoria alkoholi 0%. IWSR Drinks Market Analysis przewiduje, że konsumpcja propozycji bezalkoholowych i niskoalkoholowych na świecie zwiększy się o 7% do 2026 roku.

W Polsce co 3 miłośnik wina stara się ograniczać spożywaną ilość, a co 10 - sięga po bezalkoholowe wersje swojego ulubionego trunku.


Wina bezalkoholowe zdobywają rynek: Smak, jakość i innowacje

Konsumenci coraz częściej poszukują alternatyw opcji alkoholowych, które pozwalają im cieszyć się smakiem i doświadczaniem wina. Ich rosnąca popularność wśród różnych grup konsumentów to efekt zarówno wysokiego zapotrzebowania na zdrowsze alternatywy, jak i doskonałej jakości wina bezalkoholowego dostępnego na rynku. Musujące warianty przekroczyły już 3% udziału w segmencie win musujących. Do win musujących do lączają wina spokojne popularnych szczepów, takich jak Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio czy Primitivo.


Dlaczego i w jakich sytuacjach sięgamy po alkohol bez procentów?

Według Raportu CIN&CIN 2023: Freewolucja. Spożycie alkoholi 0% w Polsce, wybór opcji bezalkoholowych ma różnorodne przyczyny, poczynając od smakowania dla przyjemności, czy też podążania za modnym trendem, aż po motywację związaną z odpowiedzialnością lub empatią wobec osób, które nie mogą pić alkoholu. Zmniejszanie ilości spożywanych trunków pozwala też na skupienie się na pracy, zadaniach i planach, co skutkuje zwiększoną produktywnością i efektywnością w codziennych obowiązkach. 

Większość, bo aż 65% konsumentów wina bezalkoholowego stanowią kobiety.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej