28 lutego 2017

Siarczyny to popularna nazwa związków wodorosiarczynowych albo rozpuszczonego dwutlenku siarki, który jest najczęściej stosowaną w winiarstwie substancją do przeciwdziałania powstawaniu zmian jakościowych powodowanych przez drobnoustroje i utlenianie się win.

Informowanie o obecności dwutlenku siarki w winie jest obowiązkowe. Zwrot „zawiera siarczyny” musi być umieszczony w widocznym miejscu na opakowaniu (w tzw. jednym polu widzenia - miejsce na produkcie, gdzie znajdziemy informację o siarczynach, zawartości alkoholu, producencie itd.)

Obowiązek ten jest wymagany kiedy ilość siarczynów jest większa niż 10 mg/litr wina. To oznacza, że bardzo trudno jest znaleźć wino, na którym takiego zwrotu by nie było, z uwagi na fakt, iż siarczyny są również ubocznym produktem fermentacji alkoholowej. W trakcie fermentacji drożdże są w stanie „wyprodukować” nawet do 20 mg/litr dwutlenku siarki.

Maksymalne poziomy dwutlenku siarki

Wyroby winiarskie pozostające w obrocie na rynku europejskim mają ograniczony maksymalny poziom dwutlenku siarki poprzez regulację w załączniku IB do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (WE) NR 606/2009 z dnia 10 lipca 2009 ustanawiającą niektóre szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 w odniesieniu do kategorii produktów winiarskich, praktyk enologicznych i obowiązujących ograniczeń.

W załączniku tym znajdziemy m.in. informację, że

dla win o zawartości do 5 g cukrów w 1 litrze (wina wytrawne) całkowita zawartość dwutlenku siarki (siarczyny) wynosi maks.:

  • 200 mg/litr – dla win białych i różowych
  • 150 mg/litr – dla win czerwonych

dla win powyżej 5 g cukrów w 1 litrze całkowita zawartość dwutlenku siarki wynosi maks.:

  • 250 mg/litr – dla win białych i różowych
  • 200 mg/litr – dla win czerwonych

dla win musujących całkowita zawartość dwutlenku siarki wynosi maks.:

  • 185 mg/litr – dla win gatunkowych, jakościowych
  • 235 mg/litr – dla pozostałych win musujących

dla win likierowych całkowita zawartość dwutlenku siarki wynosi maks.:

  • 150 mg/litr – przy zawartości cukrów poniżej 5 gr/litr
  • 200 mg/litr – przy zawartości cukrów 5 gr/litr i więcej

Można pokusić się o stwierdzenie, że na przestrzeni wieków winiarstwo nie znalazło lepszego sposobu na zabezpieczanie win przed zepsuciem i utlenianiem niż wspomniany dwutlenek siarki, który wciąż jest powszechnie używany.

Nie cieszy się on jednak dobrą opinią i często z jego powodu wino jest niesłusznie marginalizowane. A przecież obecność dwutlenku siarki w winach nie może być miarą oceny jakości wina! Rozporządzenie UE dopuszcza najwyższe limity dwutlenku na poziomie do aż 400 mg/litr w tak doskonałych i słynnych na całym świecie winach jak Beerenauslese, Trockenbeerenauslese, Eiswein, Tokaj aszu, Sauternes, Barsac, Cadillac, Loupiac…

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej