13 października 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. w dniu 13 października 2015 r. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2014/2015. W uchwale tej ustalona została dywidenda dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 12 603 322,00 zł, to jest 0,50 zł na jedną akcję.
Dzień dywidendy został ustalony na 21 października 2015 r. a dzień wypłaty dywidendy na 5 listopada 2015 r.
Dywidendą objęte są wszystkie akcje AMBRA S.A.

Raport bieżący nr 10/2015 - Informacja o dywidendzie

Dywidenda za poprzedni rok obrotowy 2013/2014 wynosiła 0,45 zł na jedną akcję.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej