13 listopada 2018

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2018/2019 odbyła się 13 listopada 2018 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Krzysztof: Czy także w tym kwartale były zdarzenia jednorazowe, które mają wpływ na wynik? - jak bardzo się on zmienił przez te wydarzenia?
Piotr Kaźmierczak: Nie było znaczących zdarzeń jednorazowych, natomiast istotnym czynnikiem wpływającym na wynik było przesunięcie kosztów marketingu w kwocie około 1 mln zł. O taką kwotę koszty te powinny być niższe w kolejnych kwartałach. Wyższe były również koszty zakupu wina i koszty wynagrodzeń. Utrzymaliśmy natomiast bardzo dobrą dynamikę sprzedaży.

Gość: Czy od strony finansowej, albo prognoz na przyszłość, spadek kursu jest uzasadniony według państwa?
Piotr Kaźmierczak: Uważamy, że trend spadkowy akcji jest oderwany od kondycji spółki i jej wyników, dołuje cały indeks SWIG80, na tym tle wypadamy zdecydowanie lepiej. Fundamentalna wartość spółki rośnie i powinno to znaleźć odzwierciedlenie w kursie akcji w dłuższym okresie.

Rad.: Czy podwyżka cen prądu będzie zauważalna w kosztach w Państwa branży?
Piotr Kaźmierczak: Udział kosztów energii w naszej branży nie jest wysoki, jednak wzrost kosztów zauważalny jest również np. w kosztach transportu, oczywiście również w wynagrodzeniach, co negatywnie wpływa na zyski. Wprowadzane w tej chwili podwyżki cen sprzedaży powinny jednak umożliwić poprawę rentowności w kolejnych kwartałach.

Gość: Czy w tym roku obrotowym planowane są większe inwestycje, przejęcia itp?
Piotr Kaźmierczak: Nie są planowane znaczące jednorazowe inwestycje czy przejęcia. Na bieżąco odnawiamy nasze linie produkcyjne, żeby zapewnić wysoką jakość i móc szybko wdrażać nowe produkty. Monitorujemy rynek możliwych przejęć i jesteśmy przygotowani na potencjalne okazje zakupowe, jednak nie przewidujemy znaczących transakcji w najbliższym okresie.

Akcjonariusz1050: Gratuluję pomysłu z modernizacją Centrum WINA i dołączeniem oferty Distillers Limited. Jak szybko będzie to można zobaczyć w wynikach? Czy na tych produktach jest lepsza marża?
Robert Ogór: W przededniu premiery Distillers Limited udział alkoholi mocnych w sprzedaży sklepów CENTRUM WINA wynosił 15%. Potencjał wynikający z wydatków konsumenckich na alkohole mocne premium jest tymczasem nie mniejszy niż wydatki na wino. Od stycznia 2019 r. rozpoczynamy rebranding sklepów oraz aktywacje Distillers Limited, z którą będziemy docierać do nowych grup konsumentów. Oczekujemy już w roku 2019 pozytywnego wpływu na wzrost sprzedaży w sklepach. Równolegle "Distillersi" ruszają do "naszych" restauracji obsługiwanych przez CENTRUM WINA. Marża na alkoholach mocnych z własnego importu jest porównywalna do marż na winach.

Gość: Czy ekspansja na zachód Europy jest rozważana przez zarząd?
Piotr Kaźmierczak: Nie, koncentrujemy się na wzroście w krajach, w których już jesteśmy obecni, tzn. w Polsce, Czechach, Słowacji i Rumunii. Tam też chcemy rosnąć poprzez rozwój naszych marek nie tylko poprzez wzrost udziałów rynkowych ale również poprzez wchodzenie w nowe kategorie alkoholowe. Widzimy duże potencjały rozwoju sprzedaży i poprawy zysków na tych rynkach przy jednoczesnym wykorzystaniu synergii z istniejącymi już operacjami rynkowymi.

Mariusz: Jakie nakłady inwestycyjne związane z Distillers Limited przewiduje zarząd w roku 2018 - 2019?
Robert Ogór: Przewidujemy, że nakłady pozostaną w granicach ok. 500-600 tys. zł.

Berroh: Czy w dalszym ciągu obiecujecie ze kolejna dywidenda za bieżący rok obrachunkowy będzie na wyższym poziomie nominalnie niż w roku obecnym tj. Powyżej 68 groszy na akcje ?
Piotr Kaźmierczak: Chcemy utrzymać trend rosnącej dywidendy i obecnie nie widzimy zagrożenia dla jej wzrostu. Oczywiście ostateczne decyzje będą podejmowane w momencie, kiedy będą znane wyniki całego roku.

Mariusz: Czy przewidujecie też jakieś nakłady inwestycyjne na Centrum Wina, mam na myśli zwłaszcza otwarcie nowych lokalizacji?
Robert Ogór: Nie wykluczamy otwarcia 2-3 nowych sklepów pod warunkiem pojawienia się atrakcyjnych lokalizacji.

benito19: Proszę o komentarz jaka jest tego przyczyna - wzrost kosztów marketingu, dystrybucji i prowizji - wzrost o 26 % - przy wzroście sprzedaży o 8 %???!!!
Piotr Kaźmierczak: Jest to sezonowe przesunięcie. O tę kwotę niższe będą koszty w kolejnych kwartałach.

Gość: Czy taka dynamika wzrostu win musujących jest do utrzymania w dalszych kwartałach?
Robert Ogór: Duża dynamika z I kwartału wynika w części z ogólnorynkowego trendu. W większej części jednak z faktu, że wina musujące stały się popularne latem. Na kolejne kwartały, a zwłaszcza na okres sezonu grudniowego oczekujemy niższej dynamiki wzrostu.

Krzych: Czy rozwój nowej marki Distillers Limited i Centrum Wina będzie finansowany kapitałem własnym czy długiem?
Robert Ogór: Finansowanie rozwoju CENTRUM WINA i Distillers Limited oparte będzie na przepływach operacyjnych.

Akcjonariusz1050: Ten spadek marży martwi, ale czy to nie jest też efekt bazy, czy w zeszłym roku nie było akurat w tym okresie zdarzeń jednorazowych i gdyby oczyścić zeszłoroczny wynik to nie byłoby takiego spadku?
Piotr Kaźmierczak: Istotny wpływ miały zyski jednorazowe w pierwszym kwartale ub. r. obrotowego. Poprawiły one ubiegłoroczny wynik na poziomie EBIT o 1,6 mln zł i na poziomie zysku netto o 0,6 mln zł. Po uwzględnieniu tego czynnika spadek jest mniejszy.

Karollo80: Co spowodowało tak istotny spadek zyskowności spółki?
Piotr Kaźmierczak: Przesunięcie kosztów marketingu wpłynęło na pogorszenie EBIT o 1 mln zł. Rentowność marży ze sprzedaży spadła w tym czasie o 1,5 punktu procentowego - ze względu na wzrost koszów zakupu wina. Jednocześnie rosły też koszty wynagrodzeń - ze względu na oczekiwania płacowe i rynek pracy.

PP: Z czego wynika ten wzrost kosztów i czy jest to zjawisko przejściowe? Jeśli nie to co zarząd zamierza zrobić w celu ich ograniczenia?
Robert Ogór: Po dobrych zbiorach wina roku 2018 oczekujemy zmniejszenia presji cenowej, co jednak z uwagi na proces technologiczny będzie widoczne dopiero pod koniec roku obrotowego. Presja płacowa jest w ujęciu makroekonomicznym na rok 2019 scenariuszem nadal z wieloma niewiadomymi. Jeżeli chodzi o wpływ cen zakupu na marże ze sprzedaży, to jesteśmy w procesie wdrażania podwyżek cen sprzedaży. Działania pod adresem kosztów osobowych są kwestią bardziej złożoną, gdyż wiążą się również z potrzebą utrzymania wysokiego poziomu jakości i know-how zgromadzonego w naszej organizacji.

Invest: Na horyzoncie pojawia się perspektywa drastycznego wzrostu inflacji w Polsce, to dobra czy zła wiadomość dla spółki?
Piotr Kaźmierczak: Drastyczny wzrost inflacji, to nie jest dobra wiadomość, ale nie dostrzegamy na razie takiej groźby. Na pewno podwyższanie cen sprzedaży nie jest łatwe na konkurencyjnym rynku, ale jeżeli inflacja naprawdę drastycznie wzrośnie, podwyżki wdrażać będą wszyscy producenci.

Gość: Kiedy można spodziewać się rozszerzenia oferty Distillers Limited o nowe marki mocnych alkoholi? O ile dobrze pamiętam zapowiedziane było 100 rodzajów whisky. Na razie oferta skupia się na mało popularnych pozycjach.
Robert Ogór: Strategia Distillers Limited skoncentrowana jest wokół oferty producentów niekoncernowych, unikalnych produktów dla miłośników poszukujących "czegoś lepszego" niż popularne marki z supermarketów. Strategia ta odpowiada na podobny trend i potrzeby konsumentów premium co strategia CENTRUM WINA.

Karollo80: Czy to jest początek negatywnej tendencji, czy jednorazowa sytuacja?
Piotr Kaźmierczak: Nasze wyniki wykazują rosnący trend i nie widzimy powodów, żeby to się miało zmieniać. Nawet jeżeli nie w każdym roku możliwy jest wzrost zysków, to AMBRA ma silne fundamenty: marki, ludzi, know-how, które będą pracować na wzrost wyników w kolejnych latach.

Mikołaj: Czy przewidujecie panowie dalszy wzrost kosztów pracowniczych? Czy jest jakiś pomysł na ich zrównoważenie? Czy koszt ten jest wynika z realiów rynkowych czy przełoży się jakoś na wzrost przychodów?
Robert Ogór: Zgodnie z realizowaną strategią wysokiej wartości dodanej koncentrujemy się na obszarach rynkowych: a) o charakterze premium, b) z potencjałem wzrostu. W tych obszarach rozwijamy projekty z potencjałem innowacyjnym. W parze z taką aspiracyjną strategią rynkową idzie potrzeba rozwoju kapitału ludzkiego, kompetencji i biznesowego know-how. Do tej pory nasza strategia nakierowana na jakość biznesową bilansowała się dla akcjonariuszy pozytywnie. Zakładamy, że tak będzie również w przyszłości.

Karollo80: Gratuluję natomiast osiągnięcia wzrostu przychodów. Czy na tym wzroście w przyszłości da się Państwa zdaniem powrócić do lepszej zyskowności biznesu?
Piotr Kaźmierczak: Oczywiście, dynamika sprzedaży na poziomie 7%-10% umożliwi poprawę wyników w średnim okresie. Najpierw musimy powrócić do standardowej rentowności marży, co nastąpi poprzez podwyżki cen.

K.: Jakie będą te "nowe kategorie alkoholowe" do wprowadzenia w Czechach, Słowacji i Rumunii. Kiedy to nastąpi i jaki to może mieć wpływ na zwiększenie przychodów z tych krajów?
Robert Ogór: Od kilku lat dynamicznie rośnie w Czechach i na Słowacji nasza sprzedaż brandy pod marką PLISKA. Nową kategorią dla spółki ZAREA w Rumunii jest również cydr pod marką DACIC. Kolejne otwarcia w przygotowaniu.

Gosc: Czy na wynik win musujących miało wpływ pojawienie się fresco frizzante?
Piotr Kaźmierczak: Fresco Frizzante nie jest zaliczane do win musujących - to wino lekko musujące zaliczane jest do win stołowych.

Karollo80: Czy zamierzacie Państwo wykorzystać jakoś podniesioną zdolność kredytową, która się pojawiła?
Piotr Kaźmierczak: O ile pojawią się ciekawe cele przejęć to tak, jeżeli nie będziemy zwiększać dywidendę.

Mario: Czy Ambra będzie miała wyłączność na marki Whisky oferowane w Distillers Limited?
Robert Ogór: Tak. Podobnie jak w przypadku CENTRUM WINA nasi dostawcy "Distillersi" to partnerzy, dla których jesteśmy w Polsce wyłącznym importerem i dystrybutorem. W ofercie sklepów oprócz tego znajduje się również ograniczona lista znanych marek dla klientów szczególnie do nich przywiązanych.

Akcjonariusz1050: No i jak wypadły zbiory winogron w 2018 r. Jaki to będzie miało potencjalny wpływ na wynik?
Robert Ogór: Zbiory wina w Europie były w tym roku większe niż rok temu. We Włoszech - głównym dostawcy naszych win do produkcji o ok. 15%.

Akcjonariusz1050: Dziękuję za odpowiedź ws. efektu bazy. A czy liczyli Państwo taki oczyszczony wynik netto z tych zdarzeń zeszłoroczny i z tegorocznego przesunięcia EBITDA?
Piotr Kaźmierczak: Tak, po korekcie o wszystkie czynniki, które powinny się odwrócić lub są jednorazowe, tzn. o spadek marży, zyski jednorazowe ub. r. i przesunięcie kosztów marketingu wynik operacyjny pozostałyby na poziomie ub.r.

Dawid: Czy zamierzają Państwo rozszerzyć swoją działalność o małe browary produkujące piwa rzemieślnicze/kraftowe/restauracyjne? Rozchodzi mi się tu głównie o przejęcia małych, ale bardzo dobrze prosperujących browarów.
Piotr Kaźmierczak: Mamy wiele projektów rozwojowych na szybko rosnącym rynku win i innych alkoholi premium i na nich będziemy koncentrować się w pierwszym rzędzie.

Gosc2: Czy spółka spodziewa się wzrostu sprzedaży w kategorii cydrów w nachodzącym kwartale?
Robert Ogór: Rynek cydru przechodzi proces transformacji. Po pierwszej euforii z kategorii odeszła część młodych konsumentów i tzw. imprezowiczów. Cydr nie tylko z uwagi na cenę - ponad dwukrotnie wyższą od piwa - okazał się kategorią premium. Odejście konsumenta masowego spowodowało spadki w ostatnich 2 latach, których nie równoważyli nowi konsumenci głównie przychodzący z wina. Na tym tle pozycja Cydru Lubelskiego jeszcze bardziej się umocniła przekraczając ostatnio 60% rynku. W I kwartale odnotowaliśmy wzrost sprzedaży Cydru Lubelskiego. Oczekujemy konsolidacji rynku wokół idei produktu regionalnego wysokiej wartości i z tej bazy powrotu do stopniowych wzrostów kategorii.


Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej