14 września 2018

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za rok obrotowy 2017/2018 r. odbyła się 13 września 2018 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

PP: Gratuluję Państwu i sobie (jestem akcjonariuszem) bardzo dobrych wyników. Czy tak dynamiczny wzrost jest do powtórzenia w następnych kwartałach, bo sądząc po zachowaniu kursu to chyba rynek w to nie wierzy?
Robert Ogór: Dziękujemy! Oceniamy, że również w bieżącym roku obrotowym możemy osiągać wzrosty sprzedaży. Wysoki poziom dynamiki wzrostu osiągnięty w ostatnim roku był sumą pozytywnych czynników zewnętrznych (makroekonomia, +7% wzrostu rynku wina) jak również powodzenia nieomal wszystkich realizowanych projektów. Prognoza konkretnej skali wzrostu jest zatem zawsze obarczona niepewnością. Fundamentalnie biznes naszej Grupy umocnił się pod każdym względem i pracujemy nad jego dalszym rozwojem. W tym widzimy zadania Zarządu. Resztę muszą ocenić dla siebie inwestorzy.

Gość: Przychody wzrosły o 7,6%, a EBIT i Zysk netto o 30-40%. Biorąc pod uwagę nawet zdarzenia jednorazowe i tak ta dynamika jest imponująca. Z czego wynika? Czy uda się utrzymać ten pozytywny trend?
Piotr Kaźmierczak: W roku 2017/2018 EBIT oczyszczony o wpływ czynników jednorazowych wzrósł o 14,1%. Biorąc pod uwagę wyższe ceny wina i rosnące koszty wynagrodzeń, dynamika wzrostu zysków może być trudna do utrzymania w roku 2018/2019. Jesteśmy natomiast przekonani, że o ile nie nastąpi pogorszenie koniunktury konsumenckiej Grupa będzie generować dobre wzrosty wyników w kolejnych okresach.

Gość: Jakie zdarzenia jednorazowe miały wpływ na wyniki?
Piotr Kaźmierczak: Otrzymaliśmy 1,5 mln zł z ubezpieczenia za oszustwo z zeszłego roku w Czechach, 2,4 mln zł zaległych roszczeń handlowych i 0,6 mln zł zaległych odsetek. To poprawiło wynik operacyjny roku 2017/2018 o 4,5 mln zł, natomiast zdarzenia jednorazowe w roku 2016/2017 (głównie wspomniane oszustwo) obniżyły wynik o 4,0 mln zł.

Radosław Drzazga: Dzień dobry, Czy/jak Panowie oceniają projekt winnicy Lidla, wprowadzony pod koniec 2017 r. Czy w opinii zarządu, w długim terminie, stanowi on zagrożenie/konkurencję np. dla Centrum Wina? Ps. Gratuluję kolejnego udanego roku, raport roczny jak zwykle bardzo dobrze przygotowany, w przejrzystej i przystępnej formie (to rzadkość na GPW), z dużą ilością wartościowych informacji.
Robert Ogór: Dziękujemy za przychylną ocenę wyniku i raportu. W naszej ocenie aktywność sieci dyskontowych w rozwijaniu konsumpcji wina oddziaływuje korzystnie na rozwój rynku oraz wspiera nasz biznes, pomimo pozornie konkurencyjnej sytuacji. Widzimy w ostatnich latach jak konsumenci zachęceni przez dyskonty do kontaktu z kategorią wykształcają swoje upodobania i przechodzą z czasem do innych kanałów sprzedaży.

OBS: O ile będzie niższy wynik za rok obrotowy 2018/19? Wzrost cen wina bazowego i niekorzystny kurs EUR negatywnie wpłyną na wyniki.
Piotr Kaźmierczak: Nie publikujemy prognoz, więc nie będziemy podawać tych liczb. Ogólnie możemy stwierdzić, że naszym celem jest minimalizacja wpływu negatywnych czynników. Jest to realne, o ile utrzyma się dobra koniunktura konsumencka.

OBS: Do ilu spadnie marża brutto ze sprzedaży w kluczowym IV kw. 2018 r. z powodu wysokich cen wina ze zbiorów w 2017 roku i kursu EUR? W IV kw. 2017 roku wynosiła 45,1% a w całym roku 43,6%.
Piotr Kaźmierczak: Dywersyfikacja produktowa i planowane podwyżki cen powinny umożliwić utrzymanie wahań marży na poziomie ostatnich lat, tzn. wahania te wynosiły dotychczas około plus minus 1% w skali roku, a średniookresowo marża ta pozostaje stabilna .

Gość: Gratuluję wyników ;) Jak udało się uzyskać tak wysoką dynamikę zysku netto, przy mniejszym wzroście przychodów i do tego rosnących kosztach pracy? Z czego wynika ten mocny wzrost? Czy to była jakaś transakcja jednorazowa?
Robert Ogór: Po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych, który był w minionym roku pozytywny zysk operacyjny z działalności operacyjnej wzrósł o 14%. Wzrost przychodów o 7,6% oraz zysku brutto ze sprzedaży o 8,9%, czyli o 14 mln zł uruchomił wystarczającą dźwignię operacyjną pomimo rosnących kosztów wynagrodzeń.

OBS: Jakie są prognozy tegorocznych zbiorów winogron? Ciepła pogoda powinna im sprzyjać - czyli cena wina powinna spaść za pół roku.
Robert Ogór: Po rekordowo niskich zbiorach 2017 r. oczekujemy w Europie dużych zbiorów 2018 r. Ceny wina mają w związku z tym tendencję spadkową, ale pierwsze efekty w naszym biznesie będziemy mogli zobaczyć dopiero z końcem 4 kwartału roku obrotowego.

OBS: Czy sieć CENTRUM WINA otworzy placówki poza Polską?
Piotr Kaźmierczak: Nie mamy planów rozszerzania sieci CENTRUM WINA poza Polską, natomiast możliwe w perspektywie najbliższych lat jest wejście na rynki zagraniczne pod markami lokalnymi przy wykorzystaniu know-how z Polski.

OBS: Jaki jest poziom należności od sieci "Piotr i Paweł"?
Piotr Kaźmierczak: Poziom kilkuset tysięcy złotych.

Darek: Witam, jak Ambra zapatruje się na rynek "bezalkoholowy"? Popularność piwa bez alkoholu rośnie bardzo szybko, podobnie może być z innymi trunkami. Czy planowane są działania związane z tym segmentem rynku?
Robert Ogór: Segment "bezalkoholowy" rzeczywiście przestaje być rynkiem wyimaginowanym. Korzyści i funkcjonalność piwa bezalkoholowego dla konsumentów są na pewno bardziej oczywiste niż dla innych kategorii, ale będziemy uważnie obserwować ten trend.

PP: Na ile biznes jest odporny na pogorszenie koniunktury i gdzie widzicie największe ryzyka?
Piotr Kaźmierczak: Z doświadczenia wiemy, że konsumpcja wina rosła nawet w okresach dekoniunktury. Oczywiście możliwe jest przechodzenie konsumentów do tańszych trunków, ale jesteśmy obecni we wszystkich segmentach cenowych, więc również w gorszych warunkach przychody nie powinny ucierpieć.

PP: Jakie są potrzeby inwestycyjne spółki, a jeśli są duże to czy nie ograniczy to wolnych przepływów pieniężnych i wzrostu kwoty dywidendy w przyszłości? Jaki jest Capex odtworzeniowy?
Piotr Kaźmierczak: Duża część wzrostu to dystrybucja win i innych alkoholi, a jej wzrost możliwy jest bez zwiększania inwestycji. Natomiast w części produkcyjnej naszej działalności będziemy inwestować w modernizację zakładów w Biłgoraju i Bukareszcie. Na najbliższe 3 lata przewidujemy Capex na poziomie około 15-17 milionów złotych. Inwestycje na pewno nie obniżą możliwości dywidendowych spółki, która obecnie jest bez długu.

Oscar: Fresco stało się ostatnio bardzo innowacyjne. Czy planujecie Państwie więcej nowości dla Frizzante czy raczej dla linii win stołowych?
Robert Ogór: Linia FRESCO Frizzante została przed rozpoczęciem lata poszerzona o warianty smakowe Fragola i Mango&Pesca o obniżonej do 5,5% zawartości alkoholu. Ponadto cała linia została wprowadzona również w butelce 250 ml. Program marki "Wszystko dla orzeźwienia" dopiero wystartował i w kolejnych miesiącach będziemy rozszerzać jego zasięg i potencjał sprzedaży.

ohans: Co AMBRA zrobi z zyskiem, który zostanie po wypłacie dywidendy?
Piotr Kaźmierczak: Po wypłacie dywidendy nie będziemy mieć nadwyżki środków pieniężnych. Środki z zysków kolejnych lat przeznaczać będziemy na dalszy wzrost dywidendy i projekty rozwojowe Grupy.

Mundi: Kiedyś bardzo ważna marka na rynku, wina El Sol, ostatnio złapała "zadyszkę". Czy planujecie Państwo wycofać się z tej marki, czy raczej odwrotnie - nadchodzi reaktywacja? Jakieś nowości produktowe dla El Sol?
Robert Ogór: Rzeczywiście marka EL SOL jest od kilku lat pod presją otoczenia konkurencyjnego wielu nowości w tym segmencie cenowym. Ostatnio zmieniliśmy dostawcę podnosząc jakość wina oraz wizerunek opakowania produktów. W przyszłym roku planujemy wprowadzenie innowacyjnych nowości pod marką EL SOL.

pstaniszewski: 1. Gratuję wyników całorocznych. Niestety 4 kwartał, jak sami państwo piszecie, już nie był tak dobry. Spadek marży brutto na sprzedaży do poziomu 41,9% to 0,5 p.p. mniej niż rok temu, ale również 0,8 p.p. mniej niż w poprzednim kwartał, gdzie sprzedaż była mniejsza. Rozumiem wpływ wyższych cen zakupu oraz wzrost wynagrodzeń zapewne również produkcyjnych. Natomiast w Q2 2018/2019 będzie się odnosić do referencyjnej marży na poziomie 45,1% - jak chcecie poprawić wyniki w kolejnym roku przy tak niekorzystnym wpływie czynników zewnętrznych? Na ile podniesienie cen (kiedy i o ile zamierzacie to zrobić) jest realne na takim konkurencyjnym rynku?
Piotr Kaźmierczak: Podnosimy ceny począwszy od września, natomiast proces ten jest rozłożony w czasie, tak żeby w drugim półroczu już powrócić do średniego poziomu marży z ostatnich lat. Uważamy że jest to realne.

OBS: Z raportu "Grupa może przeznaczyć większe środki na wypłaty z zysku jak i na nowe projekty rozwojowe". Jakie projekty są planowane?
Robert Ogór: Przed nami projekty w rozwój dystrybucji alkoholi premium poprzez naszą operację CENTRUM WINA. Ponadto duży potencjał nadal widzimy w większej aktywacji naszej społeczności już ponad 140 tysięcy miłośników wina zgromadzonej w programie KOCHAM WINO. Oczywiście pracujemy nad kilkoma projektami, o których będziemy informować w odpowiednim czasie.

pstaniszewski: Z analizy ilości sprzedanych butelek i sprzedaży wynika, że średnia cena sprzedawanej przez Państwa butelki nie zmieniła się w porównaniu do poprzedniego roku. Biorąc pod uwagę wejście w segment alkoholi mocnych i droższych (Baczewski, whisky, Prosecco) oraz tendencje wzrostowe jeśli chodzi o segmenty win wydawałoby się, że cena powinna rosnąć. Z kolei z analizy widać, ze spadła średnia cena np. alkoholi mocnych – dla mnie to dziwne. Czym to jest spowodowane?
Piotr Kaźmierczak: Spadek ceny alkoholi mocnych wynika z faktu, że najszybciej rosła ich sprzedaż w Rumunii, gdzie ceny alkoholi mocnych są niższe. Średnia cena wina musującego jest również niższa niż wina spokojnego, a wina musujące rosły szybciej niż spokojne.

OBS: Nieruchomość inwestycyjna w Rumunii ma wartość bilansową 13 851 tys. zł, a podana w raporcie wartość godziwa wynosi 34 767 tys. zł. Czyli ponad 20 mln zł więcej nie widoczne w bilansie. Co spółka planuje zrobić z tą nieruchomością w najbliższym roku? Może sprzedać, żeby poprawić słabsze wyniki, które mają być w najbliższych kwartałach.
Piotr Kaźmierczak: Chcielibyśmy sprzedać tę nieruchomość, natomiast nie jesteśmy w stanie określić, kiedy to mogłoby nastąpić. Kierujemy się jednak przede wszystkim maksymalizacją ceny sprzedaży, a nie krótkoterminową poprawą wyniku.

pstaniszewski: Podajecie Państwo, ze rynek cydru spadł w Polsce o 11% a macie ponad 50% udział w tym rynku. Czy Wasze spadki są szybsze czy wolniejsze od tej dynamiki? Podając strukturę sprzedaży wg kategorii zmieniliście ją Państwo w porównaniu do poprzednich lat. W której grupie jest obecnie klasyfikowany cydr i czy możecie podać jego sprzedaż w roku 2017/2018. Jak wygląda rentowność tego segmentu na poziomie EBITDA, EBIT oraz zysk netto?
Robert Ogór: Przychody ze sprzedaży cydru pozostały na poziomie roku ubiegłego dzięki zwiększeniu udziału marki CYDR LUBELSKI, która oscyluje w granicach 60% rynku. Obecnie przychody z kategorii prezentowane są w pozycji "Pozostałe". Zwiększenie udziału naszych cydrowych specjalności, w tym Cydru Niefiltrowanego podniosła się średnia cena i rentowność marki, która przekroczyła punkt zwrotny.

pstaniszewski: Jeśli chodzi o Rumunię i Czechy/Słowacja to jak działa sprzedaż i zakup? Sprzedaż jest w walutach lokalnych (RON, CZK) natomiast zakupy są dokonywane w EUR czy też w tych lokalnych walutach? Zakupy przechodzą przez Ambra SA czy też są dokonywane bezpośrednio przez spółki w tamtych krajach? Rozumiem, że osłabienie złotówki działa niekorzystnie bo podwyższa cenę zakupu. Ale czy jednak osłabienie RON czy CZK też nie będzie działać pozytywnie?
Piotr Kaźmierczak: Rumuńska spółka jest producentem więc głównie kupuje surowce w Rumunii i w niewielkim zakresie w strefie Euro. Spółka czeska natomiast w większym stopniu zaopatruje się w ramach Grupy AMBRA i Grupy Schloss Wachenheim. Osłabienie tych walut wobec Euro może więc wpływać negatywnie na wyniki.

Gość: Czy mogę prosić o rozwinięcie wątku wzrostu kosztów wina, który pojawił się w raporcie?
Piotr Kaźmierczak: Wino ze zbiorów roku 2017 trafia do sprzedaży od Q1 2018/2019. Zbiory 2017 były bardzo słabe i ceny wina bazowego (tj. surowca głównie do produkcji win musujących) wzrosły o 20-30%, co przełożyć się może na niższe marże aż do momentu, kiedy podwyżki cen zostaną wdrożone. Podsumowując możemy mieć do czynienia z przejściowym obniżeniem rentowności marży w Q1 i Q2 2018/2019.

Daniel: Bardzo się cieszę, że z roku na rok spółka płaci wyższe dywidendy, ale w stosunku do dynamicznie rosnącego zysku one są coraz mniejsze: dwa lata temu stanowiły 53%, rok temy 47%, a w tym roku 41% zysku skonsolidowanego. Jaka jest więc polityka dywidendowa spółki?
Robert Ogór: Nasza polityka dywidendowa zakłada stabilny wzrost nominalny wypłacanej dywidendy. Więcej szczegółów opisaliśmy w naszym raporcie rocznym na str. 38. Wzrost dywidendy odpowiada wzrostowi zysku oczyszczonego o efekt zdarzeń jednorazowych.

pstaniszewski: Koszty marketingu, dystrybucji i prowizji zarówno w Q4 jak i H2 2017/2018 były na zbliżonym poziomie wartościowym jak rok wcześniej. To pomogło w uzyskanie marzy na sprzedaży. Czy to jednak już nie koniec ograniczania tych kosztów – bo przecież nie można ich optymalizować do nieskończoności?
Piotr Kaźmierczak: Zamierzamy utrzymać udział tych kosztów w sprzedaży na niezmienionym poziomie. Nie planujemy tu dalszych optymalizacji.

pstaniszewski: Czy biznesowo kiedykolwiek zamierzacie posiadać własne winnice – czy też taka konsolidacja pionowa nie jest w ogóle rozważana?
Robert Ogór: Nie rozważamy takiej opcji. Jesteśmy producentem i dystrybutorem wina i na tym się najlepiej znamy, ale nie jesteśmy rolnikami-winiarzami.

pstaniszewski: Reprezentujecie Państwo w Polsce 7 z 11 prestiżowych producentów zrzeszonych w międzynarodowej organizacji Premium Familiae Vini – czy coś stoi na przeszkodzie aby reprezentować wszystkie? ?
Piotr Kaźmierczak: Nie chcemy być monopolistą ;-).

Kriss: Czy drugie półrocze kolejnego roku obrotowego da radę nadrobić spadek marż z pierwszej połowy? Czy będzie to kolejny rekordowy rok, czy w związku ze spadkiem marż spodziewają się państwo raczej chwilowej przerwy w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników?
Piotr Kaźmierczak: Trudno nam szacować wynik już teraz. Na pewno będzie trudniej o jego poprawę niż w poprzednim roku.

Inwestor_BezAltusa: Czy w razie spadków kursu akcji na GPW zarząd będzie kupował? Ostatnie sesje są jakieś słabe dla Ambry.
Piotr Kaźmierczak: Zarząd koncentruje się na rozwoju Grupy i nie ingeruje w inny sposób w kurs akcji.

Bernard: czy mogą Panowie podać jaki % zysku został przeznaczony na planowaną dywidendę 0,68 zł?
Robert Ogór: Nieco ponad 50% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej zaraportowanego i oczyszczonego o efekt zdarzeń jednorazowych.

pstaniszewski: W drugim półroczu 2017/2018 koszty wynagrodzeń rosną w tempie dwucyfrowym. Czy przewidywanie na H1 2018/2019 (czyli drugie półrocze 2018 roku) są takie, że dynamika nadal będzie tak wysoka czy zaczynacie widzieć Państwo jakoś oznaki uspokojenia?
Robert Ogór: Przewidujemy nadal wysoką dynamikę wzrostu wynagrodzeń.

Rafał Irzyński: Spółka kolejny rok jest już bardzo zyskowna. Do tej pory duża część zysków szła na spłatę długu i dywidendę. Teraz dług jest już niewielki. Czy coraz większa ilość gotówki nie zachęca Państwa np. do większych wydatków na marketing? Czy w ogóle zwiększone wydatki marketingowe przełożyłyby się na przychody i zyski przy obecnej sytuacji w branży alkoholowej?
Piotr Kaźmierczak: Z doświadczenia możemy stwierdzić, że ekspansja wydatków marketingowych w branży alkoholowej to ryzykowna strategia. Dlatego zarządzając portfelem marek staramy się utrzymywać wydatki marketingowe w skali grupy na stabilnym poziomie w stosunku do przychodów. Naszą strategią jest tworzenie produktów i komunikacja ich głównych atrybutów, ale samymi wydatkami nie zwiększymy na trwałe wartości biznesu.

Gość: Dzień Dobry, mam pytanie o rentowność 28 sklepów Centrum Wina, czy wszystkie przynoszą zysk, a tym samym czy cała grupa sklepów jest na plusie, oraz czy planujecie Państwo dalszy rozwój sieci ?
Robert Ogór: Do końca roku kalendarzowego planujemy wzrost liczby sklepów CENTRUM WINA do 30 placówek.

pstaniszewski: Czy należności od Piotra i Pawła są objęte odpisem aktualizującym?
Piotr Kaźmierczak: Częściowo są objęte.

OBS: Chciałbym pogratulować i podziękować za bardzo wysoki poziom relacji inwestorskich. Raporty AMBRY to jedne z najlepiej przygotowanych i dokładnych. Inni powinni brać z Was przykład.
Robert Ogór: Dziękujemy i zapraszamy do dalszego korzystania z naszego serwisu relacji inwestorskich :-)

Gość: Czy sprzedaż cydru jest już rentowna?
Robert Ogór: Tak.

Rafał Irzyński: Jakie są najważniejsze projekty rozwojowe w Grupie, które pociągną za sobą największe nakłady inwestycyjne?
Piotr Kaźmierczak: Projekty czekające na wdrożenie to oczywiście tajemnica handlowa i przedwczesne ich ogłoszenie mogłoby zaszkodzić spółce i jej akcjonariuszom. Konkurencja nie śpi :-).

misio: Czy wzrost pensji minimalnej od stycznia 2019 będzie miał duży wpływ na koszty zatrudnienia? Czy wiadomo coś w sprawie akcyzy 0% na cydr?
Piotr Kaźmierczak: Podwyżki wynagrodzeń nie są bezpośrednio związane ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. W naszej Grupie tylko niewielka część pracowników ma wynagrodzenia na takim poziomie. Natomiast brak rąk do pracy również na wyższych poziomach wynagrodzeń powoduje wzrost wynagrodzeń, który zbliżył się do 10% rocznie. W kolejnym roku wzrost nadal będzie kontynuowany.

pstaniszewski: Skąd taka duża dynamika wzrostu pozostałych kosztów działalności operacyjnej – one również rosną w tempie dwucyfrowym w dwóch ostatnich kwartałach? Co wchodzi w ich skład i dlaczego tak się dzieje?
Robert Ogór: Szczegółowe informacje na temat pozostałych kosztów działalności operacyjnej znajdują się w nocie 14 skonsolidowanego sprawozdania finansowego (str. 89 naszego raportu rocznego). Ich wzrost związany jest ze wzrostem całego naszego biznesu.

pstaniszewski: 2.5 mln należności niespłaconych powyżej 18o dni nie jest objęte odpisem. Dlaczego (Państwa terminy dla odbiorców to jak rozumiem 60-90 dni więc de facto to są należności dość stare) oraz czy nie będzie tego trzeba spisać w kolejnych okresach? W tym kontekście też pytanie o należności od Piotra i Pawła. W związku z postępowaniem sanacyjnym Piotra I Pawła – jakie odpisy będzie tworzyć i jakie jest Wasze zaangażowanie w ten temat?
Piotr Kaźmierczak: Odpowiedzieliśmy już na pytanie. Ekspozycja nie przekracza kilkuset tysięcy złotych. Pozostałe należności oceniamy indywidualnie i nie ma tu zagrożenia.

Winiarz: Jak oceniają Panowie sezon wakacyjny? Dla których marek AMBRA był najbardziej korzystny? Pogoda sprzyjała.
Robert Ogór: Sezon wakacyjny był najkorzystniejszy dla win musujących, FRESCO Frizzante i cydru.

Gość: Na co od kilku lat spółka gromadzi gotówkę, bo obecnie jest to ponad 31 mln zł czyli dwa razy więcej niż w zeszłym roku? Czy będą jakieś większe inwestycje, albo akwizycje?
Piotr Kaźmierczak: Z tych pieniędzy sfinansujemy inwestycje - ok. 15 mln zł i dywidendę 17 mln zł. W najbliższym okresie nie przewidujemy znaczących akwizycji.

Gość: Czy macie Państwo plany na ekspansję zagraniczną z marką Cydr Lubelski?
Robert Ogór: Koncentrujemy się na rozwoju marki w Polsce.

Akcjonariusz: Co dalej z dywidendą? Czy jeżeli pojawią się przejęcia to polityka konsekwentnego dzielenia się zyskiem się zmieni?
Piotr Kaźmierczak: Zakładamy, że nawet w przypadku akwizycji będziemy w stanie kontynuować politykę dywidendową.

Piotr: Czy w związku z możliwością pogorszenia się wyników w kolejnym roku obrotowym firma bierze pod uwagę zmniejszenie dywidendy? Jaki jest plan długofalowy jeżeli chodzi o dywidendę?
Piotr Kaźmierczak: Nie bierzemy pod uwagę zmniejszenia dywidendy. Nasza polityka od wielu lat to stabilny wzrost dywidendy. Tego chcemy się trzymać.

Zakręcony: Jak rozwija się rynek wina w Polsce? Czy w ostatnim roku daje się zauważać nowe trendy?
Robert Ogór: O rynku wina w Polsce napisaliśmy obszerniej w naszym raporcie rocznym (od str. 9 i na str. 28).

pstaniszewski: Jakie wydatki inwestycyjne planujecie Państwo w kolejnym roku obrotowym i czego będą one dotyczyć?
Piotr Kaźmierczak: Przede wszystkim modernizacja zakładów w Biłgoraju i Bukareszcie. Strategia wzrostu wartości wymaga ciągłej poprawy jakości i wdrażania nowych produktów. Takie jest przeznaczenie tych inwestycji.

pstaniszewski: Czy wprowadzicie sprzedaż abonamentową wina lub coś podobnego w swoich sklepach Centrum Wina (ew. w połączeniu z winezja.pl). To dość popularny model na zachodzie, aby za stałby abonament dostawać (wysyłać) butelkę wina – pewno ze względu na obecną konsumpcję trudno założyć sobie że to będzie więcej niż 1 butelka miesięcznie – w takim wypadku koszty dystrybucji/transportu mogą taki projekt zabić, czy się mylę?
Piotr Kaźmierczak: Dotychczas takie próby w Polsce się nie udawały. Nadal zakup wina ma charakter impulsowy, co nie dziwi, bo konsumpcja to około 4-5 butelek rocznie.

Kriss: W związku z informacją o przewidywanym spadku marż jak dużego spadku marż spodziewają się państwo w pierwszej połowie roku obrotowego 2018/2019?
Piotr Kaźmierczak: Te wahania nie przekroczą 1-2 punkty procentowe.

pstaniszewski: W Q4 2017/2018 w pozostałych przychodach operacyjnych pojawiło się 3 mln zł – widzę to w pozycji otrzymane odszkodowania, zwrot podatku – można prosić o komentarz czego dotyczy ta kwota – bo to bardzo duża wartość. Na ile to jest one-off a na ile coś powtarzalnego?
Robert Ogór: Na str. 23 naszego raportu rocznego znajduje się zestawienie zdarzeń jednorazowych wraz z ich wpływem na wyniki.

Gość: Czy Cydr Lubelski zawita w dyskontach? Czy taka operacja jest opłacalna?
Robert Ogór: Cydr Lubelski był obecny przez całe lato w Biedronce. Nie sprzedajemy go bez zysku.

pstaniszewski: Jak oceniacie Państwo bankructwa oraz konsolidację sieci detalicznych (Piotr i Paweł, Mila, Eko Holding) – czy nie kurczy się tutaj rynek dla Was? Z kolei czy dużą szansą nie jest wciąż Horeca? Kto jest tam Waszym największym konkurentem - Eurocash?
Piotr Kaźmierczak: My dbamy przede wszystkim o atrakcyjność naszych produktów - zarówno dla konsumentów, jak i dla handlu. Innymi słowy - dobry produkt znajdzie swoje miejsce na półce niezależnie od właściciela sklepu.

Look: Inne kraje pojawią się w sprzedaży? Czy zostanie Polska, Czechy, Słowacja, Rumunia?
Piotr Kaźmierczak: W najbliższym czasie nie wyjdziemy poza te kraje.

pstaniszewski: Również gratuluję relacji inwestorskich i raportu. Widzę, że został odświeżony w tym roku zdjęciami - to też pokazuje na jakich markach chcecie się Państw o skupić :)
Robert Ogór: Dziękujemy :-)

Piotr: Od ogłoszenia najlepszych wyników w historii spółki kurs akcji spada już o 10%, co państwo sądzicie o tej sytuacji?
Piotr Kaźmierczak: Niestety obserwujemy odwrót inwestorów od małych i średnich spółek. Dotychczas nasz kurs zachowywał się lepiej. Nie znajdujemy uzasadnienia dla obecnych spadków. Uważamy, że perspektywy spółki (nawet pomimo krótkoterminowych zagrożeń) poprawiły się.

Beny: Rynek chłodno przyjął ostatnie wyniki i wysokość dywidendy - kurs idzie w trendzie bocznym - co Panowie na to ???i czy są panowie akcjonariuszami Ambry, a jeżeli tak czy zamierzacie zwiększyć/zmniejszyć udział w kapitale spółki po obecnych cenach?
Piotr Kaźmierczak: Jesteśmy akcjonariuszami i nie zamierzamy zmieniać naszego statusu ani stanu posiadania.

Gość: Planujecie wprowadzenie na rynek kolejnych cydrów? Kiedy możemy spodziewać się premiery? Jak przyjął się ten napój? Któryś poniósł porażkę? Jak wygląda spożycie cydru na tle innych trunków? Dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
Robert Ogór: W każdym roku pojawiają się nowości i serie limitowane w marce. O rynku cydru piszemy w raporcie rocznym (str. 11 i str. 16).

Gość: Czy jeśli KDPW wdroży tak zwany e-voting Ambra będzie przeprowadzać Walne w tej technologii?
Robert Ogór: Rozważymy taką możliwość, jeżeli pojawią się konkretne informacje na ten temat.

pstaniszewski: W wypadku spółek: TIM, Vinex, Zarea, Karom Drinks posiadacie Państwo około 50-51% udziałów. Nie kusi Was wykupić pozostałych akcjonariuszy – Różnice między zyskiem netto a zyskiem dla akcjonariuszy większościowych pokazują, że to dochodowe spółki (w szczególności Tim oraz Zarea)? - Czy też jest to po prostu nierealne?
Piotr Kaźmierczak: Nie mamy takiego zamiaru. W spółkach tych udziały mniejszości należą do zarządów i ten model sprawdza się w tych spółkach.

Gość: Czy planują państwo zorganizować dzień inwestora?
Robert Ogór: To ciekawy pomysł. Rozważymy go.

pstaniszewski: Czy coś się dzieje w temacie nieruchomości inwestycyjnej w Bukareszcie w spółce zależnej Karom Drinks s.r.l.? Czy dokonacie w najbliższym roku sprzedaży tej nieruchomości?
Piotr Kaźmierczak: Odpowiedź już udzieliliśmy.

Look: Jak Panowie wytłumaczycie obecny spadek kursu? Nie spodobały się wyniki czy jest się czego bać w przyszłości?
Piotr Kaźmierczak: Trudno nam powiedzieć. Naszym zdaniem wartość spółki cały czas rośnie, a perspektywy są dobre.

pstaniszewski: Jak oceniacie Państwo projekt sprzedaży wina realizowany przez Lidla? Czy ma to wpływ na Wasze wyniki?
Robert Ogór: Odpowiedzieliśmy już na to pytanie na początku czatu.

pstaniszewski: Otwieracie Państwo coraz więcej sklepów Centrum Wina oraz (mam nadzieję) rośnie sprzedaż przez internet. To są segmenty, gdzie sprzedaż jest w praktyce za gotówkę (ew. karty płatnicze), więc powinna wspomagać rotację należności – a tak się nie dzieje. Dlaczego?
Piotr Kaźmierczak: Rotacja należności się poprawiła z 78,7 do 77,4 dnia. Na razie udział sprzedaży za gotówkę nie przekracza 10% przychodów, więc skala wpływu jest niewielka.

misio: 1. Czy będą się Państwo skupiać na promocji Cydru Lubelskiego czy w związku z pogorszeniem się wyników sprzedaży zostanie on odsunięty na dalszy plan? 2. Gdzie można dowiedzieć się więcej na temat tego oszustwa w Czechach?
Piotr Kaźmierczak: Cydr Lubelski osiągnął wysokie udziały rynkowe i nie wymaga wysokich nakładów na promocję. Nie schodzi natomiast na drugi plan. O oszustwie pisaliśmy w ubiegłorocznym sprawozdaniu z działalności.

Fan cydru: A dziś po powrocie do domu, tak dla relaksu po jaki produkt AMBRA Panowie sięgną? Proszę o indywidualną odpowiedź.
Piotr Kaźmierczak: Ja po pracy idę na zebranie rodziców więc muszę się powstrzymać od konsumpcji ;-)
Robert Ogór: A ja wzniosę toast winem musującym :-)

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej