9 listopada 2021

Konferencja online poświęcona omówieniu wyników finansowych za I kwartał roku obrotowego 2021/2022 odbyła się 9 listopada 2021 r. na platformie StrefaInwestorów.pl.

Poniżej znajduje się zapis spotkania.

Mateusz: Jaki wpływ na wyniki Grupy Ambra może mieć ostatnie podniesienie akcyzy?
Robert Ogór: Na rynku polskim, gdzie ma miejsce podwyżka akcyzy będziemy starali się poprzez dopasowanie cen sprzedaży skompensować te obciążenia, podobnie zresztą jak cała branża alkoholowa.

Łukasz: Czy spółka zamierza wypłacać rosnące dywidendy w najniższych latach?
Piotr Kaźmierczak: Tak, zamierzamy zarabiać na rosnącym rynku wina i alkoholi premium i zwiększać wypłaty dywidend odpowiednio do wzrostu wyników.

Gość: Jak zarząd spółki odbiera ostatnie przejęcie Maspexu, oczywiście w relacji do Ambry? Czy to może mieć znaczenie dla przyszłych wyników firmy?
Robert Ogór: Mając na uwadze odmienne w zdecydowanej większości portfolio i segmenty rynkowe prowadzonej działalności oceniamy wpływ tego przejęcia jako neutralny.

Piotr D: Jaki jest szacowany czas zwrotu inwestycji w fotowoltaikę i szacunkowo o ile obniży koszty firmy.
Piotr Kaźmierczak: Szacowany czas zwrotu zależy m.in. od kształtowania się cen energii elektrycznej w kolejnych latach. Oczekujemy zwrotu w okresie 8-10 lat. Obniżka kosztów zakupu energii to kilkaset tysięcy złotych. Zostanie ona częściowo skompensowana wzrostem kosztów amortyzacji.

Gość: Jak wzrosła cena wina bazowego ze zbiorów w 2021 r.? Czy mocno uderzy to w marżę?
Robert Ogór: Ceny wina wzrosły dwucyfrowo i będziemy uwzględniać to w przygotowaniu naszych cen sprzedaży na rok 2022.

Gość: Mam pytanie dotyczące wyceny zapasów w bilansie i rozliczenie marży w rachunku wyników. Czy zapasy w bilansie są wykazane w rzeczywistych poniesionych kosztach zakupu, a sprzedaż rozliczana na podstawie reguły FIFO?
Piotr Kaźmierczak: Zapasy są wykazane w bilansie w rzeczywistych kosztach zakupu, sprzedaż rozliczamy wg kosztów rzeczywistych każdej sprzedanej partii produkcyjnej. Koszty zakupu powiększane są o narzut pośrednich kosztów produkcji, co przy zwiększeniu się stanu zapasu wyrobów gotowych poprawia wynik finansowy, a przy ich spadku pogarsza ten wynik.

Bolek: Jak podwyżka akcyzy wpłynie na rynek alkoholi? Spodziewacie się przesunięć konsumpcji między rodzajami trunków?
Robert Ogór: Dla wszystkich segmentów wzrost akcyzy stanowi obciążenie. Oczywiście największy efekt cenotwórczy odnosi dla segmentów ekonomicznych. Oczekujemy więc, że relatywnie zwiększy się konkurencyjność produktów premium.

Czarls: Co Pan powie na wypłatę dywidendy dwa razy w roku?
Piotr Kaźmierczak: Nie planujemy wypłat dwa razy w roku. Cykl naszego planowania biznesu i inwestycji odbywa się w okresach rocznych, a poziom dywidendy jest z tym ściśle powiązany.

As: Jakie wino poleca Pan prezes jako prezent na zbliżające się Święta?
Robert Ogór: Nie znając upodobań smakowych osoby obdarowanej pewnym kandydatem wydaje się być zawsze dobry szampan.

Rafał Irzyński: Czy proces podwyższania cen będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach?
Robert Ogór: Presja płynąca z rosnących cen surowców i opakowań oraz wzrost akcyzy spowodują wzrosty cen sprzedaży w całym sektorze, który zresztą wkracza właśnie w okres negocjacji nowych kontraktów z odbiorcami na rok 2022.

Gość: Biorąc pod uwagę rosnące koszty kapitału w regionie, i mocną pozycję finansową spółki, czy zwiększa to prawdopodobieństwo pojawienia się okazji i chęci do przejęć?
Piotr Kaźmierczak: Nasze akwizycje nie mają charakteru okazyjnego. Przede wszystkim bierzemy pod uwagę dopasowanie ewentualnego celu do naszej strategii biznesowej i możliwość zwiększenia wartości przejmowanego biznesu. Stąd nie oczekujemy, żeby wzrost kosztów kapitału wpłynął znacząco na naszą aktywność akwizycyjną.

M.: Co to są wydatki trademarketingowe, których niższy poziom (jak piszecie w raporcie) wpłynął na wyższą marżę brutto?
Robert Ogór: Te wydatki dotyczą akcji promocyjnych realizowanych w punktach sprzedaży we współpracy z partnerami handlowymi.

Marcin P.: Czy czynniki wpływające w I kw. na wzrost w Czechach i w Rumunii są takie same jak w poprzednich kwartałach?
Piotr Kaźmierczak: Tak, najszybciej rosnące marki to MUCHA SEKT i ZAREA, które zwiększają swoje udziały rynkowe.

Rafał Irzyński: Które rodzaje kosztów mogą rosnąć najszybciej w najbliższym czasie?
Robert Ogór: Źródła rosnących kosztów są powszechnie znane: nośniki energii, ceny surowców przekładają się na wiele wyrobów przemysłowych.

Tomek: Czy nadchodzące zmiany podatkowe znacząco wpłyną na spółkę w 2022 roku? Jeżeli tak, to czy negatywnie czy pozytywnie?
Piotr Kaźmierczak: W złożonym obrazie rosnących obciążeń podatkowych, danin oraz składek scenariusze wpływu na rynek i zachowania konsumentów są coraz mniej przewidywalne.

Gość: Czy w najbliższej przyszłości planowane jest poszerzenie zakresu marek oferowanych na rynku polskim?
Robert Ogór: Jesteśmy w fazie wdrażania projektów wprowadzonych w ostatnim okresie, które nadal mają potencjał wzrostu CIN&CIN Free, Winiarnia Zamojska i kilka innych. Będziemy koncentrowali się na wykorzystaniu potencjału tych projektów oraz pozostałych marek.

Gość: W jakim stopniu inflacja wpływa na podwyżki cen produktów Ambry?
Piotr Kaźmierczak: Inflacja powoduje wzrost wszystkich bez mała kosztów i wymagać będzie również podwyżek cen sprzedaży po stronie wszystkich producentów.

Gość: Czy "gospodarka niedoborów wszystkiego" w jakiś sposób dotyka lub może dotknąć spółkę?
Robert Ogór: Jak dotąd udaje się nam radzić z zaopatrzeniem naszych procesów produkcyjnych oraz importu w produkty do sprzedaży.

Gość: Jakie czynniki wpływają na taki szybki wzrost w Czechach i zwiększanie udziału w rynku Mucha Sekt? Polityka cenowa, marketing?
Robert Ogór: MUCHA SEKT okazała się bardzo wartościową propozycją dla czeskich konsumentów startując kilka lat temu z pozycji zerowej. Dzisiaj jest już marką zauważalną, ale nadal nie jest liderem na rynku wina musującego w Czechach. Dociera do coraz to nowych konsumentów i zdobywa uznanie. Nie stoją za tym nadzwyczajne działania w zakresie ceny, a wydatki marketingowe są raczej na niskim poziomie.

Bolek: Wg GUS we wrześniu inflacja alkoholi to tylko 2,7% rdr, dużo mniej niż inflacja CPI 5,7%. Czy spodziewacie się, że wzrost akcyzy zostanie wykorzystany przez branże do ukrycia "normalnych" podwyżek cen?
Piotr Kaźmierczak: Wzrost akcyzy jest tylko jednym z rosnących kosztów. Rosną przecież ceny surowców i materiałów, w tym wina, koszty wynagrodzeń, usług, etc. Podwyżki cen muszą uwzględniać wszystkie te czynniki, nie tylko akcyzę.

Bolek: Co ze sprzedażą w 4Q? Spodziewacie się kupowania na zapas przed wprowadzeniem akcyzy?
Piotr Kaźmierczak: Nie obserwujemy takich zjawisk na naszym rynku.

Gość: Jak idzie sprzedaż win bezalkoholowych?
Robert Ogór: Dobrze. Musujący CIN&CIN Free jest liderem nowego segmentu. Wprowadzone w minionym roku "wina" szczepowe Cabernet Sauvignon i Sauvignon Blanc miały udany start i obiecujące perspektywy na rok 2021/2022. Również w CENTRUM WINA warianty bezalkoholowe szybko rosły.

Adam: Jak obecnie wygląda popyt z HORECA w porównaniu do popytu sprzed pandemii i czy może się zwiększyć w najbliższym roku. Jeśli tak, to dlaczego miałoby się tak stać?
Robert Ogór: Popyt konsumenta do gastronomii wrócił. trochę trudniej jest branży odbudować działalność operacyjną po długim okresie zamknięcia. Negatywnie wpływa również niepewność sytuacji związanej z COVID-19 w najbliższych miesiącach. W każdym razie nasza sprzedaż wróciła do poziomu bliskiego 2019 r.

Gość: Po raz kolejny gratuluję wyników - ja nie mam więcej pytań :)
Piotr Kaźmierczak: Dziękujemy zatem za zadane pytania i uznanie.

Kazik: Bierzecie pod uwagę w przyszłości skup akcji własnych, oprócz dywidendy?
Piotr Kaźmierczak: Nie planujemy skupu akcji.

Gość: Czy w 2022 będą otwarcia nowych sklepów Centrum Wina? Jaki jest udział spółki w tym segmencie rynku wina?
Robert Ogór: Nie są dostępne dane na temat tego segmentu rynku wina. Nie mamy na dzień dzisiejszy konkretnych otwarć w przygotowaniu lub w toku. Nie wykluczamy, że na przestrzeni roku 2021/2022 takie projekty się pojawią.

GG: Jeszcze w zakresie akwizycji. Czy w 2022 roku są realne jakieś projekty tego rodzaju? Co by to mogło być - wina, alkohole mocne, dystrybucja?
Piotr Kaźmierczak: Wszystkie wymienione w pytaniu segmenty są przez nas monitorowane. Decydujące są dla nas możliwości zwiększania wartości przejętych aktywów i ich zgodność ze strategią spółki

Gość: Czy w związku z tym, że jest duża szansa na w pełni normalne lato w 2022 roku planujecie powrót do takich aktywności promocyjno/sprzedażowych jak przed pandemią? Koncerty, mocniejszy marketing?
Robert Ogór: Planowanie sezonu letniego na poziomie operacyjnym rozpocznie się w pierwszych tygodniach po Nowym Roku. Wtedy również i sytuacja epidemiczna i wyniki sezonu świątecznego będą dawały lepsze podstawy do planowania.

Gość: Czy sprzedaż internetowa alkoholu w Czechach i Rumunii jest dozwolona? Jeśli tak, czy rentowność tego kanału jest wyższa?
Robert Ogór: Sprzedaż alkoholu przez internet jest w Czechach jak i na wielu innych rynkach dozwolona. Rentowność jest podobna do tej osiąganej przez nasze sklepy w galeriach handlowych w Pradze.

Gość: Czy rozważają Państwo rozszerzenie sprzedaży na kolejne kraje?
Robert Ogór: Prowadzimy sprzedaż eksportowa do szeregu krajów, jednak nie stanowi ona istotnego udziału w naszych przychodach.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej