Dywidendy

Od momentu debiutu giełdowego, czyli od ponad 10 lat AMBRA wypłaciła swoim akcjonariuszom ponad 100 mln zł dywidend.

Gwiazdką "*" oznaczono dywidendę uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AMBRA S.A. w dniu 16 października 2019 r. - raport bieżący nr 4/2019Wybrane dane finansowe

AMBRA - wzrost wartości w rynku alkoholi (prezentacja do pobrania)

Audytor

Firmą audytorską przeprowadzającą badania sprawozdań finansowych AMBRA S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2018/2019 oraz dokonania przeglądu skróconych śródrocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych AMBRA S.A. i jej Grupy za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 jest Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Raport bieżący nr 7/2018 dotyczący wyboru audytora

Spółka nie korzystała wcześniej z usług Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej