AMBRA w skrócie - factsheet

Dywidendy

Od momentu debiutu giełdowego, czyli od ponad 15 lat AMBRA wypłaciła swoim akcjonariuszom ponad 200 mln zł dywidend.


Wybrane dane finansowe

Rok finansowy Grupy AMBRA obejmuje okres od 1 lipca do 30 czerwca.

(1) pomniejszone o akcyzę i opłaty handlowe
(2) przed pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi
(3) zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek pomniejszone o środki pieniężne

*zmiana w stosunku do tego samego kwartału poprzedniego roku obrotowego
** zmiana w stosunku do poprzedniego roku obrotowego

Audytor

Firmą audytorską przeprowadzającą badania sprawozdań finansowych AMBRA S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2023/2024 i 2024/2025 oraz przegląd skróconych śródrocznych sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych AMBRA S.A. i jej Grupy za I półrocze roku obrotowego 2023/2024 i I półrocze roku obrotowego 2024/2025 jest BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Raport bieżący nr 10/2023 dotyczący wyboru audytora

Spółka korzystała z usług BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w latach 2005-2011 i 2019-2023.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej