Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Zarząd AMBRA S.A. oświadcza niniejszym, że jest mu znana treść zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ("DPSN 2021") przyjętych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021 r. i  obowiązujących spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. od dnia 1 lipca 2021 r. (pełna treść DPSN 2021 znajduje się na stronie internetowej GPW DPSN 2021).

Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy oraz zgodnie z zasadą „comply or explain" Zarząd AMBRA S.A. w przesłanym przy wykorzystaniu systemu EBI raporcie bieżącym nr 1/2021 przekazał informację o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021.

Pełna treść raportu znajduje się TU.


Raporty i oświadczenie Zarządu dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego stanowią część raportów rocznych Grupy Kapitałowej AMBRA i są dostępne w zakładce Raporty.

Walne Zgromadzenie

Informacje na temat Walnego Zgromadzenia i archiwum Walnych Zgromadzeń znajdują się TU.

Serwis ambra.com.pl korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczka).

Więcej informacji o tym jakich cookies używamy, oraz jak nimi zarządzać, znajdziesz po kliknięciu w „więcej”. więcej